Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca.

Hlavny predstaveny - don Bosco dnes

Príhovory hlavného predstaveného uverejnené v talianskom časopise Il Bollettino Salesiano

september 2021
Nový príhovor v septembri 

august 2021
Omnoho viac ako na vŕškoch Monferrata