Žiaden obsah tejto stránky nesmie byť kopírovaný a publikovaný v iných médiách.

V prípade záujmu o publikovanie textu, fotografií a iného obsahu, je potrebné vyžiadať si súhlas od správcu stránky na publikovanie konkrétneho obsahu.

Jednotlivé články je možné publikovať voľne v elektronických médiách takým spôsobom, že sa uverejní odkaz na daný článok, ktorý je uverejnený a uložený na tejto stránke donboscodnes.sk.