Príhovor hlavného predstaveného

Priatelia čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano, prijmite v tomto Veľkonočnom období môj oddaný a srdečný pozdrav. V sužovanom svete, otrasenom vojnami a mnohými prejavmi násilia, neprestávame vyhlasovať, ohlasovať a hlásať, že Ježiš je Pán, ktorého Otec vzkriesil a ktorý ŽIJE. Veľmi potrebujeme jeho Prítomnosť v srdciach pripravených prijať ho.

 

Mária Pomocnica z Valdocca do celého sveta

Autor: Ángel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Zároveň som mal možnosť vidieť obsah tohto čísla Bollettino, vždy bohatého a plného saleziánskeho života – za čo som vďačný tým, ktorí ho tvoria. A keď som ešte pred napísaním svojho pozdravu čítal tieto stránky, natrafil som na predstavenie mnohých saleziánskych miest vo svete, kam prišla Mária Pomocnica.

Musím sa priznať, že keď sa človek ocitne na Valdoccu vnútri nádhernej Baziliky Márie Pomocnice, na tomto svätom mieste, kde všetko hovorí o Božej prítomnosti, o materskej ochrane Matky a dona Bosca, ťažko mu je predstaviť si, ako sa naplnilo oznámenie Pomocnice donovi Boscovi, ktorá mu povedala, že odtiaľto, z tohto mariánskeho chrámu, sa jej sláva rozšíri do celého sveta. A tak to je.

Počas desiatich rokov služby hlavného predstaveného som navštívil stovky saleziánskych diel vo svete, kde bola Matka prítomná. A rád by som vám ešte raz porozprával o svojej nedávnej skúsenosti. Práve počas poslednej návštevy saleziánskych diel medzi ľuďmi národa Šavantejov som sa mohol „rukou dotknúť“ Božej prozreteľnosti a dobra, ktoré sa stále koná a ktoré medzi nami naďalej konáme.

HP 05 2024 03

Mal som možnosť navštíviť niekoľko dedín a miest v štáte Mato Grosso. Bol som v San Marcos, v dedine Fatima, v Sangrandouro a v okolí týchto troch veľkých stredísk sme navštívili ďalšie vrátane miesta, kde došlo k prvému usadeniu uprostred národa Šavantejov. Vtedy bol doráňaný chorobami a hrozilo mu vyhynutie, ale vďaka pomoci týchto misionárov, ich liekov a vďaka desiatkam rokov láskyplnej prítomnosti uprostred tohto ľudu bolo možné dosiahnuť dnešnú realitu s viac ako 23 000 Šavantejmi. Toto je Prozreteľnosť, ohlasovanie evanjelia a zároveň kráčanie s ľudom a jeho kultúrou, uchovanými ako ešte nikdy predtým.

Mal som príležitosť hovoriť s viacerými občianskymi autoritami. Bol som vďačný za všetko, čo môžeme spoločne robiť pre dobro tohto národa aj ďalších. A zároveň som si dovolil jednoducho, ale s úprimnosťou a oprávnenou hrdosťou pripomenúť, že tí, ktorí sprevádzajú tento ľud už 130 rokov, ako to v tomto prípade urobila Cirkev prostredníctvom synov a dcér dona Bosca, si zaslúžia, aby sa na nich hľadelo s úctou a aby sa počúvalo, čo hovoria.

Urobili sme všetko, čo sme mohli, aby sme sa pridali k hlasom požadujúcim pôdu pre týchto osadníkov. Obrana ich krajiny a viery prežívanej s týmito národmi (v tomto prípade s národom Boi-Bororov) bola príčinou mučeníctva saleziána Rudolfa Lukembeina a indiána Simaa v Meruri.

Najazdil som autom stovky kilometrov a bol som šťastný, že som videl mnoho tabúľ s oznamom: „Územie rezervácie domorodcov“. Uvažoval som, že toto je najlepšia záruka mieru a prosperity pre tento národ.

Čo má spoločné to, čo opisujem, s Máriou Pomocnicou? Jednoducho všetko, pretože je ťažké predstaviť si sto rokov prítomnosti saleziánov (SDB aj FMA) medzi domorodými Šavantejmi bez toho, aby im neodovzdali lásku k Matke nášho Pána a našej Matke.

Pomocnica v džungli

V San Marcos všetci alebo takmer všetci obyvatelia tejto dediny spolu s našimi hostiteľmi ukončili deň nášho príchodu procesiou a modlitbou posvätného ruženca. Obraz Panny Márie bol v hlbokej noci uprostred džungle osvetlený. Starší ľudia, dospelí, mladí aj mnohé mamičky, ktoré v košíku na pleciach niesli spiace deti, prišli ako pútnici. Urobili sme niekoľko zastávok v rôznych častiach dediny. Naša Matka v tej chvíli – a nepochybne aj v mnohých ďalších – určite prechádzala dedinou San Marcos a žehnala svojich synov a dcéry domorodcov.

Neviem, či don Bosco videl vo sne tento výjav Panny Márie uprostred dediny Šavantejov, ale niet pochýb, že v jeho srdci bola táto túžba – s týmto ľudom a s mnohými ďalšími, či už v Patagónii, ako aj v Amazónii i na rieke Paraguaj…

Táto túžba a tento misionársky sen sa v Amazónii uskutočňuje už 130 rokov. Ako som napísal v Komentári k Heslu na tento rok, žensko-matersko-mariánsky rozmer je možno jedným z najnáročnejších rozmerov sna dona Bosca. Sám Ježiš mu dáva učiteľku, svoju Matku, a „na jej meno sa musí spýtať jej“. Janko musí pracovať „s jej synmi“ a práve „Ona“ sa postará o kontinuitu sna v živote, bude ho viesť za ruku až do konca jeho dní, až do chvíle, v ktorej pochopí skutočne všetko.

HP 05 2024 02

Je v tom obrovský zámer, keď chceme povedať, že v saleziánskej charizme v prospech tých najchudobnejších detí bez lásky je prítomný rozmer zaobchádzania s „dobrotou“, miernosťou a dobročinnou láskou, ako aj „mariánsky“ rozmer. Obidva rozmery sú nevyhnutnými prvkami pre tých, ktorí chcú prežívať túto charizmu. Bez Márie z Nazareta by sme hovorili o inej charizme, nie o saleziánskej, ani o synoch a dcérach dona Bosca.

Na tento sviatok Márie Pomocnice 24. mája bude Mária Pomocnica v rôznych chvíľach prítomná v srdciach svojich synov a dcér po celom svete, či už na Taiwane, vo Východnom Timore, v Indii, v Nairobi (Keňa), na Valdoccu, ale aj v Amazónii i v tej malej dedinke San Marcos, ktorá pre svet nie je ničím, ale pre tento ľud, ktorý spoznal Máriu Pomocnicu, predstavuje celý svet.

Prajem vám požehnaný mesiac Panny Márie. Všetkým z Valdocca do celého sveta prajem požehnaný sviatok Márie Pomocnice.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, máj 2024)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár