Milí priatelia,

sme radi, že prostredníctvom nášho časopisu sa zaujímate o činnosť saleziánov a celého saleziánskeho diela a podporujete nás.

Archív čísel časopisov (súbor pdf)

2024: 1, 2, 3,

2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2003: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2002: 1, 2, 3, 4, 5,

2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6,