Časopis Don Bosco dnes prináša aktuálne informácie o živote a aktivitách saleziánskej rodiny.
Už od roku 1877 je to dar dona Bosca všetkým priateľom a dobrodincom saleziánskeho diela.

Časopis v tlačenej podobe ponúkame bezplatne každému, kto oň požiada.
V každom druhom čísle je vložená poštová poukážka na dobrovoľný príspevok na vydávanie tohto časopisu.
Ponúknite časopis svojim blízkym. Rozšírte rodinu dona Bosca.

Ďakujeme za každý dar, ktorý nám pomáha rozvíjať dielo záchrany a výchovy mladých na Slovensku i v misiách.
Za všetkých dobrodincov slúžime každú sobotu svätú omšu a pamätáme na nich v modlitbách.

poslanie