1. Modlitbou

Modlitba za niekoho alebo niečo je prejavom lásky a nezištnosti.
Vo svojom osobnom vzťahu s Otcom vyjadrujeme túžbu po dobre pre niekoho, kto o tom niekedy ani nevie. „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izby, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti“ (Mt 6, 6). Modlitba je reálnou silou, ktorá môže meniť tento svet.
„Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo.“ – Ján Bosco.

 

2. Priamym bankovým prevodom na náš účet

Finančné milodary môžete posielať na:
Názov banky: Všeobecná úverová banka (VÚB)
Názov účtu: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 2933 0062
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 52202

 

3. QR kódom priamo z mobilu

 

QR-52203

 

Ďakujeme Vám za akúkoľvek formu podpory nášho časopisu.