Šéfredaktori časopisu vydávaného na Slovensku

Don Bosko 1930 – 1931
Cyril M. Guniš SDB

Don Bosko 1931
Jozef Stašo SDB

Don Bosko 1932
Viliam Vagač SDB

Don Bosko 1932 – 1934
Marcel Horniak SDB

Don Bosco 1935
Leonard Tikl SDB

Don Bosco 1936 – 1938
Ľudovít Žilka SDB

Saleziánske zvesti 1938 – 1940
Anton Varga SDB

Saleziánske zvesti 1940
Anton Macák SDB

Saleziánske zvesti 1940 – 1948
Jozef Bokor SDB

Don Bosco dnes 1990 – 1993
Jozef Kaiser SDB

Don Bosco dnes 1994 – 1999
Štefan Sandtner SDB

Don Bosco dnes 2000 – 2009
Jozef Kupka SDB

Don Bosco dnes 2010 – 2019
Rastislav Hamráček SDB

Don Bosco dnes 2019 –
Jozef Kupka SDB

šéfredaktori