Objednanie časopisu

Každý druhý mesiac DON BOSCO U TEBA DOMA.

Časopis Don Bosco dnes vydávame v tlačenej podobe šesť krát do roka.
Zasielame ho bezplatne každému, kto oň požiada.
Už od roku 1877 je to dar dona Bosca všetkým priateľom a dobrodincom saleziánskeho diela. Ďakujeme za každý dar, ktorý nám pomáha rozvíjať dielo záchrany a výchovy mladých doma i v misiách.


Ak chcete časopis dostávať v tlačenej podobe na vašu adresu, môžete si objednať jeho zasielanie:


Don Bosco dnes
Miletičova 7
821 08 BRATISLAVA

Tel.: 0903 290 650
e-mail: donboscodnes@saleziani.sk

Požiadaním o časopis vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre potreby zasielania časopisu na vašu adresu.

Rozšírte rodinu dona Bosca. Za všetkých dobrodincov slúžime každú sobotu svätú omšu a pamätáme na nich v modlitbách.