Ochrana osobných údajov

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou

 „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“

k dispozícii tu.

Zodpovedná osoba – kontakt.