Najnovšie články

Luník IX v očakávaní príchodu pápeža Františka

Väčšina ľudí na Slovensku už o košickom rómskom sídlisku Luník IX čo-to počula. Správy v médiách sa väčšinou venujú tomuto sídlisku ako problémovému miestu, na ktorom žijú problémoví ľudia. Žiada sa podotknúť, že hoci väčšina ľudí o Luníku IX počula, fyzicky tu nikdy nebola.

Čítaj viac
Načítava

Osobitný článok

najnovšie

Čo nás Domka naučila?

Autor: Daniela Sitárová / Foto: archív Domka Blíži sa tridsiate výročie založenia mládežníckej...

Osobitný článok

najnovšie

Námestovo

Tu je osobitný popis článku o Námestove. Text si budem môcť voľne napísať a meniť. Zobrazí sa iba na hlavnej stránke.

Osobitný článok

najnovšie

Ďalšie články

Omnoho viac ako na vŕškoch Monferrata

Celá pedagogika dona Bosca je obsiahnutá v „jesenných výletoch“. Rodinnosť a kamarátstvo, radosť a zábava. Čas kráčať, ako sa kráča po životných cestách, a priestor na rozhovor a priateľstvo. A tiež láskavá a dobrá prítomnosť dona Bosca.

Čítaj viac
Načítava

Osobitný článok

najnovšie

Jozef Ďurica – koadjútor

Jozef Ďurica sa vyznačuje predovšetkým tým, že bol prvým slovenským saleziánom koadjútorom (rehoľným bratom).

Osobitný článok

najnovšie

Osobitný článok

najnovšie

Don Jozef Šebo, salezián kňaz

Don Jozef Šebo sa narodil 27. októbra 1937 v Tesárskych Mlyňanoch. Otec Štefan bol učiteľom na základnej škole. Matka Alžbeta sa modlila, aby jeden z jej synov sa stal kňazom. Mal štyroch súrodencov. Strednú školu navšte

Vyberáme pre vás

osobité články

Čo nás Domka naučila?

Autor: Daniela Sitárová / Foto: archív Domka Blíži sa tridsiate výročie založenia mládežníckej...

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Naši partneri

Saleziáni dona Bosca na Slovensku

Vydavateľstvo Don Bosco

Inštitút dcér Márie Pomocnice