Don Bosco dnes

Vitajte na webovej stránke nášho časopisu.

Milí priatelia, sme radi,
že prostredníctvom nášho časopisu sa zaujímate o činnosť saleziánov a celého saleziánskeho diela a podporujete nás.

Podľa nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR)tu si prečítajte viac –
potrebujeme Váš súhlas, že chcete náš časopis naďalej dostávať.

 Svoj súhlas nám môžete zaslať vyplnením tohto formulára, ktorý vidíte nižšie.
Ak chcete dostať už januárové číslo nášho časopisu, vyplňte formulár o Vašom súhlase do 20. decembra 2018.
— — — — —   
      
   

a preto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 13 ods. 1 písm. a) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

pre rehoľu Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, IČO 00586421, (ďalej len „rehoľa saleziánov“).

zasielanie časopisu Don Bosco dnes a poštovej poukážky na dobrovoľnú podporu saleziánskeho diela,
evidencia v zozname podporovateľov saleziánskeho diela a komunikácia s nimi,
zasielanie iných informačných materiálov o saleziánskom diele.

Zároveň súhlasím s tým, aby rehoľa saleziánov tieto moje poskytnuté osobné údaje spracovávala v písomnej a elektronickej forme na tie účely, ktoré som označil.

Podľa pravidiel o ochrane osobných údajov má fyzická osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú – všetkých alebo len niektorých, a to formou listu na adresu rehole saleziánov (uvedená vyššie) alebo e-mailom na donboscodnes@sdb.sk.

Tieto a ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné aj na www.saleziani.sk/gdpr

— — — — —

Ďakujeme Vám za udelenie Vášho súhlasu.

Časopis pre saleziánsku rodinu, dobrodincov a priateľov dona Bosca. Na Slovensku od roku 1930.