Saleziáni dona Bosca sú spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých.
Uskutočňujú poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Štýl života saleziánov je cestou osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy. Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi majú svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni saleziánov vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má saleziánska Spoločnosť takmer 15 000 členov v 88 provinciách na všetkých kontinentoch.

Saleziánsku spoločnosť založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev ju definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy.
Na Slovensku saleziáni pôsobia od roku 1924.

Kto sme