Zlaté srdce výchovy

od | jún 14, 2023 | Svet, Saleziáni

 

Autor: Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Prečo je nábožné uctievanie Ježišovho Najsvätejšieho Srdca súčasťou DNA Saleziánskej kongregácie.

Na titulnej strane mesačníka Il Bollettino Salesiano na tento mesiac je pekná socha žehnajúceho Ježiša, ktorá sa týči na zvonici Baziliky Najsvätejšieho Srdca v Ríme. Je to veľmi krásny kostol, ktorý stál dona Bosca „krv a slzy“, keď – už opotrebovaný námahou – strávil svoje posledné sily a roky stavbou tohto chrámu, o ktorý ho požiadal pápež.

Je to miesto drahé všetkým saleziánom aj z mnohých iných dôvodov.

Napríklad zlatá socha na zvonici je prejavom vďačnosti – darovali ju bývalí chovanci z Argentíny ako poďakovanie saleziánom za to, že prišli do ich krajiny.

Takisto preto, že v jednom liste z roku 1883 don Bosco napísal pamätnú vetu: „Pamätajte, že výchova je vecou srdca a iba Boh je jeho pánom. My nebudeme schopní nič dosiahnuť, ak nás Boh nenaučí tomuto umeniu a nedá nám kľúče od sŕdc.“ List sa končí slovami: „Modlite sa za mňa a vždy mi verte v Najsvätejšom Ježišovom Srdci.“

Nábožné uctievanie Ježišovho Najsvätejšieho Srdca je teda súčasťou saleziánskej DNA.

Prihovor HP 06 2023 02

Sviatok Ježišovho Najsvätejšieho Srdca nás chce povzbudiť, aby sme mali zraniteľné srdce. Len srdce, ktoré môže byť zranené, je schopné milovať. Preto v tento sviatok kontemplujme Ježišovo otvorené srdce, aby sme aj svoje srdcia otvorili láske. Srdce je symbolom lásky – zdedeným po predkoch –a mnohí umelci namaľovali ranu v Ježišovom srdci zlatou farbou. Z otvoreného srdca k nám vyžaruje zlatá žiara lásky a pozlátenie nám okrem toho ukazuje, že naše námahy a naše rany sa môžu premeniť na niečo vzácne.

Každý chrám a každé nábožné uctievanie Ježišovho Najsvätejšieho Srdca rozpráva o láske tohto božského Srdca, srdca Božieho Syna, ku každému z jeho synov a dcér ľudstva. Rozpráva tiež o bolesti, rozpráva o láske k Bohu, ktorá nie je vždy opätovaná. A dnes pridám ďalší aspekt. Myslím, že rozpráva aj o bolesti nášho Pána Ježiša zoči-voči utrpeniu mnohých ľudí, zoči-voči vyraďovaniu iných, imigrácii ďalších ľudí bez perspektívy, zoči-voči osamelosti a násiliu, ktoré mnohí ľudia podstupujú.

Myslím, že môžeme povedať, že rozpráva o tomto všetkom a zároveň nepochybne požehnáva všetko, čo sa robí v prospech tých posledných, čiže deje sa to isté, čo robil Ježiš, keď kráčal po cestách Judey a Galiley.

Preto je dobrým znamením, že dom Najsvätejšieho Srdca je teraz ústredným sídlom našej kongregácie.

Mnoho strieborných srdiečok

Jednou z týchto radostných skutočností, ktoré nepochybne potešujú „Srdce samého Boha“, je to, čo som mohol osobne skonštatovať, to, čo sa deje v saleziánskej nadácii dona Bosca (Fondazione salesiana Don Bosco) na ostrovoch Tenerife a Gran Canaria. Minulý týždeň som tam bol a spomedzi mnohých vecí, ktoré som zažil, som mohol vidieť 140 vychovávateľov, ktorí pracujú v rôznych projektoch tejto nadácie (prijímanie, ubytovanie, odborné vzdelávanie a následné zaradenie do sveta práce). Potom som stretol ďalších sto dospievajúcich a mladých ľudí, ktorí využívajú túto službu dona Bosca pre tých posledných. Na konci nášho vzácneho stretnutia mi dali darček.

Bol som dojatý, pretože kedysi v roku 1849 dvaja chlapci – Carlo Gastini a Felice Reviglio – dostali rovnaký nápad a vo veľkej tajnosti šetrením na jedle a starostlivým uchovávaním svojho malého prepitného sa im podarilo kúpiť darček k meninám dona Bosca. V noci na sviatok svätého Jána zaklopali na dvere izby dona Bosca. Predstavte si jeho úžas a dojatie, keď mu vo veľkých rozpakoch podali dve malé strieborné srdiečka a povedali niekoľko slov.

Srdce chlapcov je stále rovnaké a aj dnes na Kanárskych ostrovoch vložili do malej kartónovej škatule v tvare srdca viac ako sto srdiečok s menami Nain, Rocio, Armiche, Mustapha, Xousef, Ainoha, Desiree, Abdjalil, Beatrice a Ibrahim, Yone a Mohamed a sto ďalších, ktoré jednoducho vyjadrovali niečo, čo vychádzalo zo srdca – úprimné veci veľkej hodnoty, ako napríklad:

  • Ďakujem, že ste umožnili toto všetko.
  • Ďakujem za druhú šancu, ktorú si mi v živote dal.
  • Bojujem ďalej. S tebou je to jednoduchšie.
  • Ďakujem, že si mi vrátil radosť.
  • Ďakujem, že ste mi pomohli uveriť, že dokážem všetko, čo si zaumienim.
  • Ďakujem za jedlo a domov.
  • Ďakujem z hĺbky svojho srdca.
  • Ďakujem, že ste mi pomohli.
  • Ďakujem za túto príležitosť rásť.
  • Ďakujem, že ste uverili v nás mladých napriek našej situácii…

A stovky podobných vyjadrení adresovaných donovi Boscovi a vychovávateľom, ktorí sú v mene dona Bosca s nimi každý deň.

Počúval som, o čo sa so mnou podelili, počul som niektoré ich príbehy (mnohé z nich plné bolesti). Videl som ich pohľady i úsmevy; a cítil som sa veľmi hrdý na to, že som salezián a že patrím do rodiny takých skvelých bratov, vychovávateľov a mladých ľudí.

Opäť som uvažoval, že don Bosco je aktuálnejší a potrebnejší ako kedykoľvek predtým. A myslel som na výchovný dôvtip, s akým sprevádzame toľkých mladých s veľkou úctou a citlivosťou k ich snom.

Spoločne sme predniesli modlitbu k Bohu, ktorý nás všetkých miluje, k Bohu, ktorý žehná svojich synov a dcéry. Modlitbu, vďaka ktorej sa kresťania, moslimovia aj hinduisti cítili dobre. V tej chvíli nás všetkých nepochybne objal Boží Duch.

Bol som šťastný, pretože tak ako don Bosco prijímal svojich prvých chlapcov na Valdoccu, dnes sa na mnohých Valdoccách vo svete deje to isté.

Keď hovoríme o Božej láske, pre mnohých je to príliš abstraktný pojem. V Ježišovom Najsvätejšom Srdci sa Božia láska k nám stala konkrétnou, viditeľnou a citeľnou. Boh si kvôli nám vzal ľudské srdce a v Ježišovom srdci nám otvoril svoje srdce. Tak môžeme prostredníctvom Ježiša priviesť našich adresátov k srdcu Boha.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, jún 2023)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Na celom svete sa budú deti 18. októbra 2023 modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Začiatok nového pastoračného roka v saleziánskej provincii

Vedenie saleziánskej provincie v Bratislave na Miletičovej uskutočnilo v pondelok 18. septembra stretnutie všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na zabezpečovaní a organizovaní saleziánskych aktivít na provinciálnej úrovni.

Deťmi v rodine

Znovu objaviť veľkú hodnotu blízkosti, priateľstva, jednoduchej radosti v každodennom živote, hodnotu vzájomného delenia sa a spoločného prežívania, rozprávania a komunikovania.

Španielski mučeníci II.

Počas španielskej občianskej vojny v rokoch 1936 – 39 boli zabití mnohí kňazi, rehoľníci a laici. Zo saleziánskej rodiny podstúpili mučeníctvo spolu 95 členovia.