Kategória: Foto okno

Najnovšie články rubriky

Krása ženy, v ktorej prebýva Boh

Každého 8. decembra kontemplujeme krásu nepoškvrnenej Márie. Mária je umeleckým dielom Otca, „plnou milosti“; na nej vidíme výsledok Božieho pôsobenia, čiže to, čo sa stane s ľudskou bytosťou, keď v úplnosti prijme Ducha Svätého. Stane sa osobou vyžarujúcou jas, dobrotu, lásku, krásu – „požehnanou medzi ženami“ (pápež František).

Čítaj viac

Dušičky – spomienka na zosnulých veriacich

Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Je potrebné navštíviť cintorín a nábožne sa pomodliť za zomrelých. Okrem tohto odpustového úkonu  sa žiada splniť ostatné podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Čítaj viac
Načítava