Na pleciach dvoch obrov

od | jan 13, 2022 | Časopis 2/2022, Svet

Autor: Angel Fernández Artime SDB / Preklad: Stanislav Veselský ASC / Foto: ANS

Saleziánska spiritualita je silná a obstojí v skúške časom, pretože je pevne spojená s dvoma jedinečnými postavami v prozreteľných dejinách Cirkvi: so svätým Františkom Saleským a so svätým Jánom Boscom.

Želám vám šťastný nový rok, milí čitatelia mesačníka Il Bollettino Salesiano! Šťastný a požehnaný rok 2022! Koncom tohto roka oslávime 400. výročie úmrtia veľkého svätca, génia, jedinečného vo svojej dobe – Františka Saleského, ktorého meno nosíme my saleziáni dona Bosca.

Jedného dňa don Bosco povedal skupine chlapcov, ktorí s ním vyrástli: „Budeme sa volať saleziáni.“ A tak sa začalo toto fascinujúce „dobrodružstvo v Duchu“, z ktorého vznikol veľký strom. Dnes je ním saleziánska rodina dona Bosca. Ona má svoje korene v spiritualite Františka Saleského a čerpá z nej silu. Táto spiritualita je chápaná a praktizovaná s citlivosťou iného obra – dona Bosca.

Hlavny predstaveny 01 2022 02

Preto hovorím o dvoch obroch, ktorí „držia“ saleziánsku charizmu. Obidvaja sú pre Cirkev veľkým darom. Don Bosco ako nik iný dokázal pretaviť duchovnú silu Františka Saleského do každodennej výchovy a evanjelizácie svojich chlapcov a vďaka svojej rodine ju udržiaval živú v dnešnej Cirkvi i v dnešnom svete.

Dve sväté matky

František Saleský a Ján Bosco majú veľa spoločného už od kolísky. František Saleský sa narodil pod savojským nebom, ktoré zdobí údolia pretkané potokmi, prameniacimi z najvyšších vrcholov Álp. Ako nemyslieť na to, že aj Ján Bosco bol Savojčan. Nenarodil sa na zámku, ale mal rovnaký dar ako František – nežnú matku plnú viery. Françoise de Boisy bola veľmi mladá, keď čakala svoje prvé dieťa. V Annecy pred svätým plátnom, ktoré jej hovorilo o umučení požehnaného Božieho Syna, s dojatím zložila sľub: to dieťa bude navždy patriť Ježišovi. Po mnohých rokoch aj mama Margita povedala svojmu Jankovi: „Keď si prišiel na svet, zasvätila som ťa Panne Márii.“ Pred tým istým plátnom si neskôr v Turíne pokľakol aj don Bosco. Kresťanské matky rodia svätých. Na zámku – ako v prípade Františka – alebo v ošarpanom vidieckom dome – ako v prípade Janka.

Hovorí sa, že prvá celá veta, ktorú František dokázal povedať, bola táto: „Dobrý Pán a mama ma veľmi milujú.“ Aj Janko Bosco by sa pod ňu určite podpísal.

Hlavny predstaveny 01 2022 03

Dobrý Boh bdel nad Františkom aj nad Jánom a obidvom daroval veľké srdce. František študoval v Paríži a v Padove na najslávnejších univerzitách sveta. Janko študoval pri svetle sviečky v kúte krčmy. Ale Ducha nezastavia malé ľudské veci. Tí dvaja sa mali stretnúť. Voda savojských potokov sa dostala do Turína podobne ako duch, v ktorom dozrel František Saleský a potom sa rozšíril do celého sveta.

Po štyristo rokoch je ponuka kresťanského života, metóda duchovného sprevádzania a humanistická vízia vzťahu človeka k Bohu, ktorá pochádza od svätého Františka Saleského, stále živá a aktuálna. A don Bosco ich dokázal stvárniť ako nikto iný.

Počas tohto roka sa budú konať rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých sa budeme môcť priblížiť k postave svätého Františka Saleského a spolu s ním aj k donovi Boscovi.

Dvanásť mesiacov milosti

Ako želanie do nového roka vás pozývam, aby ste vychutnali hlboko ľudskú a duchovnú sviežosť, ktorá prúdi ako veľká rieka v saleziánskej spiritualite a ktorá sa dostáva od Františka Saleského k donovi Boscovi. Táto rieka nesie v sebe veľkú silu. Nachádzame ju v „saleziánskych“ myšlienkach, ktoré vychádzajú zo srdca samotného svätého Františka a ktoré si don Bosco osvojil vo svojom živote s mladíkmi. Vybral som ich dvanásť, aby ste si ich zaradili do svojho diára, na každý mesiac v roku jednu:

 • Boh vo svojej milosti nikdy nekoná bez nášho súhlasu. Pôsobí mocne, ale nie preto, aby nútil alebo zaväzoval, ale aby pritiahol srdce; nie preto, aby donucoval, ale aby miloval našu slobodu.
 • Boh – ako rád hovorieval František Saleský – nás k sebe priťahuje svojou láskavou iniciatívou, niekedy vo forme povolania alebo oslovenia, inokedy v podobe hlasu priateľa, inšpirácie či pozvania alebo formou „prevencie“, pretože vždy nás predchádza. Boh sa nevnucuje; klope na naše dvere a čaká, kým mu otvoríme.
 • Boh je prítomný a sprítomňuje sa každému človeku v tých chvíľach jeho života, ktoré si vyberá len sám Boh, a takým spôsobom, ktorý pozná iba Boh.
 • František Saleský aj don Bosco robia z každodenného života prejav Božej lásky, ktorá je prijímaná aj opätovaná. Naši svätci chceli vzťah s Bohom priblížiť k životu a život k vzťahu s Bohom. Ako hovorí pápež František: „Rád vidím svätosť v trpezlivom Božom ľude: v rodičoch, ktorí vychovávajú svoje deti s toľkou láskou, v tých mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby prinášali domov chlieb, v chorých, v starých rehoľných sestrách, ktoré sa neprestávajú usmievať. V tomto vytrvalom napredovaní deň čo deň vidím svätosť bojujúcej Cirkvi. Toto je často svätosť ,od vedľajších dveríʻ tých, ktorí žijú blízko nás a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo inak povedané, ,stredná trieda svätostiʻ“.
 • Boh nás nemiluje preto, že sme dobrí, ale preto, že on je dobrý. Plnenie Božej vôle sa nedosahuje s pocitmi „nehodnosti“, ale s nádejou na Božie milosrdenstvo a dobrotu. Toto je saleziánsky optimizmus.
 • František Saleský odpovedá na Božiu lásku láskou. „Budem ťa milovať, Pane, aspoň v tomto živote, ak mi nie je dané milovať ťa vo večnom živote. Budem ťa milovať aspoň tu, Bože, a vždy budem dúfať v tvoje milosrdenstvo.“
 • Presvedčenie, že láska k Bohu nie je založená na tom, že sa cítime dobre, ale na plnení vôle Boha Otca, je osou spirituality Františka Saleského a musí byť vodidlom pre celú rodinu dona Bosca.
 • Vydať sa na cestu od Božej útechy k Bohu útechy, od nadšenia k pravej láske. Všetko robte z lásky, nič zo strachu, pretože k láske nás poháňa Božie milosrdenstvo a nie naše zásluhy.
 • Presne tak, ako to chcel don Bosco: aby nás láska ku Kristovi viedla k láske k mladým, čo je charakteristickou saleziánskou črtou nášho života a trvalou výzvou pre rodinu dona Bosca dnes a vždy. Láska je mierou našej modlitby, pretože naša láska k Bohu sa prejavuje v našej láske k blížnemu.
 • Toto je „modlitba života“ – uskutočňovať všetky naše činnosti v láske a pre lásku k Bohu tak, aby sa celý náš život stal ustavičnou modlitbou.
 • Je dobré nájsť si chvíle na utiahnutie sa do svojho srdca, ďaleko od zhonu a aktivizmu a viesť rozhovor s Bohom od srdca k srdcu.
 • V Márii vidíme, čo je Boh pripravený urobiť so svojou láskou, keď nájde ochotné srdce, akým bolo srdce mladej ženy z Nazareta. Keď sa vyprázdni, prijíma plnosť Boha. Tým, že zostáva k dispozícii Bohu, on v nej koná veľké veci.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, január 2022)

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Hodina Zeme 2023

Viaceré hrady, mosty či iné stavby na Slovensku sa v rámci Hodiny Zeme 25. marca zahalia do tmy. Na niektorých známych budovách sa vypnú svetlá.

Pochopil som, čo zažíval don Bosco

Deň po slávnostnej oslave sviatku dona Bosca som mal silný emocionálny zážitok. Po dosť prísnych kontrolách som prekročil prah Ústavu na výkon trestu pre mladistvých „Ferrante Aporti“ v Turíne, ktorý sa kedysi volal „La Generala“.

Turín-Crocetta

Na saleziánskom teologickom inštitúte v Turíne študuje päť spolubratov saleziánov zo Slovenska svoje teologické štúdiá. Inštitút oslavuje tohto roku okrúhle výročie založenia.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano

Salesiánský magazín