Škola, kde to žije…

od | aug 29, 2022 | Časopis 5/2022, Výchova

 

Autor: Beáta Jarošová / Foto Richard Bistiak, archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Všetko, čo súčasnosť prináša, sa prirodzene odráža v živote školy. Ani tá naša, SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, nie je výnimkou.

To, že sme v náročných pandemických rokoch zabezpečili stabilitu ponúkaných študijných a učebných odborov, ba čo viac zásadným spôsobom sme zvýšili kultúru prostredia školy a jej okolia, potvrdzuje len jedno – láskavú Božiu starostlivosť, mocný príhovor patróna školy dona Bosca a neúnavnú činorodosť všetkých, ktorí sa na tomto výnimočnom diele podieľajú…

SOŠ sv. Jozefa Robotníka navštevuje v súčasnosti 355 žiakov. Študujú v odboroch automechanik, autoelektrikár, autolakovník, stolár, murár a grafik digitálnych médií.

Živá spolupráca

„Teší nás, že naplnenosť našich odborov je takmer sto percent. Osobitne by som však chcela upozorniť mladých ľudí, ktorých oslovuje práca s drevom, že naša škola ponúka vskutku výborné zázemie, vysokokvalifikovaných majstrov odborného výcviku, učiteľov odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov, vynovené dielne, ale aj najmodernejšie technológie, aby sa z nich stali dobrí majstri stolári. Napokon, trh práce si ich žiada…“ hovorí riaditeľka SOŠ sv. Jozefa Robotníka Janka Školová a pripomína, že v oblasti odbornej prípravy má škola rozbehnutú úspešnú spoluprácu s viacerými renomovanými spoločnosťami. „Keď už spomíname stolárov, ako príklad môžem uviesť firmu Mafell, ktorá zapožičiava škole stroje v hodnote vyše 20 tisíc eur, aby s nimi žiaci mohli dennodenne pracovať.“

Skola 08 2022 02

Počas školského roka 2021/22 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia Nádvoria sv. Dominika Savia, významne sa na nej podieľali aj naši majstri a žiaci

Skola 08 2022 03

Prestavbou prešli aj dielne na praktické vyučovanie automechanikov a zámočníkov. Škola dlhodobo spolupracuje s viacerými regionálnymi firmami, kde naši žiaci absolvujú praktické vyučovanie a nezriedka, ak sa osvedčia, dostanú ponuku zostať tam pracovať aj po skončení štúdia.

Živý záujem

Odborná stránka vzdelávania je, pochopiteľne, kľúčová, no škola zdôrazňuje ako jednu zo zásadných hodnôt práve komplexný rozvoj osobnosti žiaka. „Naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci predstavujú zohratý tím, ktorý hodnoty školy aj žije. Na nič mladí ľudia nereagujú citlivejšie ako na rozpor slov a činov, zvlášť v prostredí cirkevnej školy. Kompaktná osobnosť učiteľa, majstra, vychovávateľa, až po upratovačku, im napomáha vytvárať si vlastný vnútorný kompas, podľa ktorého sa môžu v živote orientovať.

Skola 08 2022 04

Sv. omša počas Výstupu na Titusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň, ktorý sa uskutočňuje každoročne v septembri

Vnímam živý záujem o žiakov, ktorí sa ocitajú nie vždy v jednoduchých situáciách. Problémy súvisiace s dnešnou komplikovanou dobou sa ich často dotýkajú ešte bolestnejšie ako nás dospelých,“ vysvetľuje Janka Školová.

Živý priestor

Čas pandémie sa rehoľa saleziánov ako zriaďovateľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka rozhodla využiť na opravu priestorov školy. Činnosť postupne nadobudla rozmer komplexnej rekonštrukcie, ktorá zásadne zmenila ráz školy – vznikol moderný, ucelený priestor, v ktorom sa všetci môžu cítiť dobre, pekne sa k sebe správať a byť tam radi. Celkom isto sa o to pričinili (samozrejme v spolupráci so saleziánmi, našimi majstrami a žiakmi) aj architektky Janka Ješková, ktorá navrhla schodište a návštevnú miestnosť a Alena Kováčová, ktorá stvárnila interiér katechetickej miestnosti a exteriér školského dvora.

Keď sa na medziposchodí objavil nový klavír, viacerí sme spozorneli a nevedeli sme si predstaviť uprostred všetkého ruchu a hluku ešte aj zvuk klavíra. Mýlili sme sa! Jednak sme prišli na to, že množstvo našich žiakov a žiačok má talenty, o ktorých sme netušili, ale aj na známu vec, že živá hudba vytvára výnimočnú atmosféru. V učebni slovenčiny pribudla zároveň nová knižnica a do nej množstvo nových kníh. Nie je pravda, že mladí nemajú záujem o čítanie. Len ich k tomu treba podnecovať.

Živé stretnutia

Žiaci majú k dispozícii auly, spoločenské miestnosti, ihriská či nádvoria. Vedieme ich k športu, vytváraniu diania či animovaniu určitej skupinky. Slúži im na to vynovená telocvičňa, ale aj stretkáreň, ako volajú mladí priestor na stretanie a nacvičovanie rôznych programov.

Už sme spomenuli, že na nádvorí medzi budovou školy a internátom vznikol nový oddychový priestor. Pribudli na ňom lezecká stena, náradie na outdoorové cvičenie, ktorému sa tešia najmä chlapci alebo lavičky. Posledné dni školského roka si mladí užívali aj možnosť stráviť prestávky na trávnatom koberci v tieni stromov, prístrešky či záhradnú sprchu. Keby mladučký Dominik Savio, ktorý dominuje nádvoriu, nebol celý v bielom, celkom by sa medzi nimi stratil.

Skola 08 2022 05

Víťazný tím našej školy Sjoroza FilmCrew cestou na festival FestiClip, kde minulý rok zvíťazil s filmom Bridge…

V našej škole nám nie sú cudzie ani otázky zodpovednosti voči životnému prostrediu, v škole sú rozmiestnené dizajnové, ale najmä funkčné nádoby na triedenie odpadu. Nová pergola a prístrešky disponujú zas zelenými strechami. Na chodbách bolo zavedené senzorické osvetlenie, čo taktiež zlepšuje energetickú bilanciu tohto rozsiahleho objektu.

Živý organizmus

Škola je živý organizmus. Predstavuje sumu obrovského množstva úsilia, podnetov a interakcií. Jej súčasťou sú konkrétne a neopakovateľné osobnosti, ktoré majú meno a tvár. Prichádzajú a odchádzajú, no každá z nich zanechá v tom zvláštnom priestore svoju stopu. Nejakým spôsobom ho stvárni, naplní… Bývame často unavení, ale aj povzbudení tým, čo naši mladí dokázali, ako sa v živote uplatnili. Chceme robiť všetko pre to, aby sme ich naň pripravili dobre, no prežiť si ho už musia sami. Veríme, že na príhovor vzácneho turínskeho farára a Panny Márie Pomocnice sa im to aj podarí…

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline predstavuje vyše tridsaťročný nesmierne požehnaný projekt služby mladým. Funguje od roku 1991 v Saleziánskom dome, ktorý postavili v roku 1937. Saleziáni ho využívali do roku 1950, kedy im bol násilne odobraný a opäť od roku 1989. „Pôsobenie saleziánov v našej diecéze, a špeciálne v Žiline, je za celých 80 rokov veľmi požehnané. Pozval ich spolu so školskými sestrami sv. Františka pápežský prelát Tomáš Ružička. Videl, že obidve rehoľné spoločenstvá sú potrebné pre mladých ľudí, aby ich mal kto osloviť, zachytiť, a potom aj sprevádzať…“ ocenil toto snaženie žilinský biskup Tomáš Galis.

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Skúšky budúcich animátorov prebehli úspešne

V sobotu 1. 6. 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej konali „skúšky“ t. j. pohovory s budúcimi animátormi, ktorí počas celého školského roku absolvovali animátorskú prípravu.

Biblická online súťaž Bibliq sa blíži ku finále

Na súťaži sa zúčastnilo 57 tímov s 230 členmi – objaviteľmi. Bibliq prebieha od 2. marca 2024. Prípravná časť sa skončila 26. mája 2024 a vytvorilo sa základné poradie tímov podľa získaných bodov.

SAFI 2024 vyhrala škola z Poštárky

Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke sa zapojila do súťaže SAFI 2024 (Súťaž Amatérskych Filmov), ktorú vyhlásila  TV LUX. Tohto roku to už bol 10. ročník a jeho témou bola MOJA MODLITBA.