Veľkonočné obdobie

od | apr 8, 2023 | Duchovnosť

 

Veľkonočné obdobie – obdobie veľkonočnej slávnosti, trvá 50 dní. Začína sa na Veľkonočnú nedeľu a končí sa večer na nedeľu Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Tohto roku to bude 28. mája. Veľkonočné obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja.

Veľkonočná nedeľa býva vždy v nedeľu po prvom splne Mesiaca po jarnej rovnodennosti. Jej liturgická farba je biela. Pri bohoslužbách znie slávnostný spev Aleluja. V niektorých častiach Slovenska sa pri ranných omšiach požehnávajú veľkonočné jedlá, ktoré ľudia prinesú v košíkoch do kostola.

Velka noc 04 2023 02

Veľkonočné obdobie je významnou časťou liturgického roka. Spolu zaberá osem týždňov. Prvých osem dní sa slávi ako Veľkonočná oktáva Kristovho zmŕtvychvstania. Je to hneď prvý týždeň a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva. Na štyridsiaty deň je slávnosť Nanebovstúpenia Pána.

Záver veľkonočného obdobia tvorí slávnosť zoslania Ducha Svätého. Pred týmto sviatkom sa koná novéna – deväťdňová pobožnosť k Duchu Svätému.

Velka noc 04 2023 04

Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom. U nás na Slovensku je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Tieto prvé veľkonočné dni sú sprevádzané spomienkou na ženy, ktoré na úsvite prišli k Ježišovmu hrobu a boli zmätené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im anjel. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ A dodal: „Ale choďte a povedzte to jeho učeníkom“.

Vysoká a hrubá veľkonočná svieca (Paškál) v tomto období horí počas každej svätej omše. Symbolizuje vzkrieseného Krista, ktorého svetlo rozráža temnoty smrti. Po skončení Veľkonočného obdobia sa svieca uchováva pri krstiteľnici. Zapáli sa pri krstoch, aby sa od nej mohli zažať sviece pokrstených.

Velka noc 04 2023 03

Ku Panne Márii sa vo Veľkonočnom období modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Dojatí naplnením sna

G. B. Lemoyne, blízky spolupracovník dona Bosca, vo svojom diele Život svätého Jána Bosca (II. zv., s. 629) opisuje dona Bosca, ktorý v závere svojho života videl naplnenie svojho sna z deviatich rokov.

Godzone Tour 2023

Bude tento rok znovu v štyroch slovenských a v dvoch českých mestách. Odštartuje 23. októbra v Prešove, pokračovať bude cez Žilinu, Zlín, Brno, Bratislavu a skončí 28. októbra v Banskej Bystrici.

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Na celom svete sa budú deti 18. októbra 2023 modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Cesta rozlišovania povolania

Cesta rozlišovania povolania je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.