SOŠ svätého Jozefa Robotníka? Dobrý plán!

od | jan 10, 2024 | Časopis 1/2024, Výchova

 

Autor: Beáta Jarošová / Foto: SJOROZA

Mladý človek musí výber strednej školy dobre zvážiť, pretože je to jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí. Najdôležitejších, ale aj najnáročnejších.

Žiaci často hovoria, že im s výberom pomáhali rodičia, niekedy starší spolužiaci alebo ich na zaujímavú školu upozornili kamaráti. Aj tú našu, SOŠ svätého Jozefa Robotníka, navštevujú viacerí súrodenci, kamaráti či bývalí spolužiaci zo základnej školy. Možno sa informácia o nej zíde aj vám alebo niekomu vo vašom okolí.

Skola 01 2024 01

Tohtoročné imatrikulácie sú za nami

Mladý človek pripravený na život osobnostne, odborne i duchovne – taký je profil absolventa našej školy. Ak vás láka remeslo, tu sú naše učebné odbory: autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár či autoopravár lakovník, ale aj stolár či murár. Nechýbajú odbory nadstavbového štúdia – dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba, kde môžu naši absolventi získať maturitu. Záujemcovia o grafický dizajn sa môžu nájsť v odbore grafik digitálnych médií. Žiakom sú k dispozícii zmodernizované priestory školy, dielne, ateliéry, nádvorie s krásnou záhradou, športoviská či vyhľadávaná posilňovňa.

Mechanici a mechaničky

Veľkej obľube sa medzi chlapcami tešia autoopravárske odbory. A nielen medzi chlapcami. Máme už aj prvú absolventku a v septembri tohto roka nastúpili do prvého ročníka ďalšie dve nádejné mechaničky. Dôraz sa pritom kladie na vyváženosť teoretického a praktického vyučovania. Kontakt s najmodernejšími technológiami, možnosť praxe v moderných autoservisoch a dielňach, kvalifikovaní pedagógovia – to všetko sa podpisuje pod úspechy našich žiakov. Už po niekoľko rokov sa umiestnili na popredných priečkach mnohých prestížnych súťaží, napríklad Young Car Mechanic či medzinárodnej súťaže Autoopravár Junior.

Skola 01 2024 04

Praktické záverečné skúšky v odbore autoopravár – lakovník

Murári a stolári

Keď v čase pandémie korona vírusu nastal útlm mnohých školských aktivít, naši murári ho efektívne využili na rekonštrukcie budovy školy a jej areálu. Následne sa k nim pridali aj žiaci. Aj oni sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach viacerých odborných súťaží.

Majstri stolári nijako nezaostávajú za svojimi kolegami remeselníkmi. Novinkou je štvorročný študijný odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Jeho súčasťou sú pritom aj zručnosti zamerané na zvládnutie profesionálnych drevárskych CNC strojov. Isto zaujme koncepcia tohto odboru, ktorého absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie zároveň.

Grafici a grafičky

Grafik digitálnych médií je štvorročný študijný odbor. Nepatrí medzi najjednoduchšie, no určite ponúka hŕbu podnetných a tvorivých príležitostí. Tradične sa naši žiaci zúčastňujú na viacerých fotografických súťažiach. Baví ich nakrúcanie krátkych filmov, no radi pomôžu aj s organizáciou rôznych kresťanských podujatí. Ak vás baví kreslenie, fotografovanie, animovanie, tvorivé experimenty, ako napríklad kurzy nočného fotografovania, radi vás privítame v našich radoch.

Skola 01 2024 02

Aj odbor grafik digitálnych médií ponúka množstvo tvorivých aktivít

Vskutku tvorivé zoskupenie predstavuje aj školský filmársky tím Sjroza FilmCrew, ktorý sa už hrdí aj medzinárodným ocenením – víťazstvom na filmovom festivale FestiClip s krátkym filmom Most (Bridge).

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Skúšky budúcich animátorov prebehli úspešne

V sobotu 1. 6. 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej konali „skúšky“ t. j. pohovory s budúcimi animátormi, ktorí počas celého školského roku absolvovali animátorskú prípravu.

Biblická online súťaž Bibliq sa blíži ku finále

Na súťaži sa zúčastnilo 57 tímov s 230 členmi – objaviteľmi. Bibliq prebieha od 2. marca 2024. Prípravná časť sa skončila 26. mája 2024 a vytvorilo sa základné poradie tímov podľa získaných bodov.

SAFI 2024 vyhrala škola z Poštárky

Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke sa zapojila do súťaže SAFI 2024 (Súťaž Amatérskych Filmov), ktorú vyhlásila  TV LUX. Tohto roku to už bol 10. ročník a jeho témou bola MOJA MODLITBA.