Jubilejný rok 2025: „Pútnici nádeje“

od | máj 11, 2023 | Osobitný článok

 

Pápež František v programe k Jubilejnému roku 2025: „Pútnici nádeje“.

Pápež František začiatkom januára schválil tému Jubilejného roka 2025. Má názov: „Pútnici nádeje“. Téma nám pripomína, že nie sme tuláci ani turisti. Sme pútnikmi nádeje.  Pápež František poveril koordináciou nadchádzajúceho Svätého roka 2025 Pápežskú radu pre novú evanjelizáciu. Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky.

Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov. Ján Pavol II. vyhlásil Veľké jubileum 2000 pri vstupe do Tretieho milénia. Mnohí z nás si pamätajú, že sme sa na Jubilejný rok pripravovali tri roky predtým. A zrejme to bude mať tieto prípravné obdobia aj teraz.

Jubileum 2025 05 2023 02

Ako je zvykom, jubilejný rok bude v príslušnom čase vyhlásený formou pápežskej buly, ktorá bude obsahovať potrebné pokyny pre jeho slávenie a predchádzať mu bude ako rok štúdia (2023 – už beží) štyroch koncilových konštitúcií, aby sa Cirkev mohla znovu nadýchnuť hlbokého a aktuálneho učenia Druhého vatikánskeho koncilu. Pápež vymenúva „základné etapy“, ktoré treba prejsť, „aby Cirkev spoznala a ukázala, že je živá, že sa obnovuje a zdokonaľuje na ceste posväcovania.“  Teda „ústredné postavenie Božieho slova, základu kresťanského zjavenia; obnovu liturgie ako výrazu univerzálneho kňazstva všetkých pokrstených; vedomie, že sme Božím ľudom na ceste do nebeského Jeruzalema; potrebu zdieľať radosti a nádeje celého ľudstva a osobitne chudobných.“

Rok 2024 ako rok prípravy s osobitným zameraním na modlitbu a adoráciu. Pápež František k tomu napísal predsedovi Rady pre novú evanjelizáciu Rinovi Fisichellovi: „Musíme udržiavať pochodeň nádeje, ktorá nám bola darovaná, a urobiť všetko pre to, aby každý znovu nadobudol silu a istotu, že môže hľadieť do budúcnosti s otvorenou mysľou, dôverujúcim srdcom a prezieravou mysľou.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Tri hôrky

Vstúpili sme do Adventu, na ktorý sme sa pripravili adventnou vigíliou a podnetmi pre deti a mladých, na ktorých ešte ďalej pracujeme.

Veľký Biel

Vždy, keď sa blíži prvý piatok vieme, že nás čaká spovedanie na školách vo Vajnoroch a v Rači. Tentoraz sa k aktivitám na školách pridali aj prednášky pre žiakov vo Vrábľoch a Púchove.

Stopy v snehu

Pozvánka na spomienkové podujatie pri príležitosti 40. výročia zadržania troch slovenských občanov na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

Mikuláš na Miletičovej

V nedeľu 3. decembra prišiel svätý Mikuláš aj ku saleziánom v Bratislave na Miletičovej.