Slávnosť plná vďaky

od | sep 30, 2022 | Titus Zeman

 

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív

Pred piatimi rokmi – 30. 9. 2017 sa v bratislavskej Petržalke konala beatifikácia saleziána dona Titusa Zemana. Z príležitosti tohto jubilea ctitelia blahoslaveného dona Titusa Zemana ďakovali vo Vajnoroch dobrotivému Pánu Bohu za jeho dar pre Cirkev a najmä pre mládež.

Don Titus, vďaka ti za svedectvo  

Program slávností bol rozložený do viacerých dní. V piatok 30. 9. 2022 večernej svätej omši predsedal don Peter Timko, provinciál saleziánov na Slovensku a kazateľom bol don Jozef Slivoň, vicepostulátor blahorečenia dona Titusa Zemana. Vo svojom príhovore vyzdvihol tému mučeníctva a potom zaostril na blahoslaveného dona Titusa a to v dvoch kľúčových momentoch: ako znášal mučeníctvo a aká bola jeho modlitba.

Vajnory 01 2022 02

„Don Titus na zlo na ňom páchané odpovedal dobrom a v modlitbe ďakoval, chválil a velebil Pána Ježiša. A cez modlitbu cítil, ako ho má Ježiš rád.“ Kazateľ poukázal aj na svedectvo, obetavosť i zapálenosť dona Titusa pre duchovné povolania ale aj preto, aby mladí ľudia našli svoje miesto v Božom pláne. „Sú mnohí svedkovia, ktorí svedčia aj o tom, že chcel aby si mladí našli dobrých životných partnerov a uzatvárali sväté manželstvá…“

Vajnory 01 2022 06

Svätú omšu vysielala v priamom prenose televízia Lux a hudobne ju sprevádzal organista Stanislav Grich a miletičarský mládežnícky spevácky zbor DaMiAn pod vedením Katky Galkovej a Jána Gottweisa. Celú liturgiu zdobil aj pekne upravený priestor a domáci veriaci oblečení v nádherných vajnorských krojoch.

Vajnory 01 2022 03

Don Titus upozorňuje na to podstatné

V príhovore po svätej omši don Jozef Slivoň oboznámil prítomných o prínose blahoslaveného dona Titusa Zemana pre Cirkev na Slovensku. Medzi iným vyzdvihol, že: „Relikvie blahoslaveného dona Titusa sa nachádzajú už na viac 260 miestach na Slovensku a asi v štyridsiatich miestach v zahraničí. V týchto miestach sa mnohí ľudia modlia a obetujú za povolania. Existuje aj veľa publikácií, ktoré pomáhajú šíriť úctu k nášmu blahoslavenému a čaká sa na zázrak, aby mohol byť don Titus uctievaný vo vyššom stupni – ako svätý.“

Don Titus zaostruje na mládež

V nedeľu 2. 10. slávnosť pokračovala ďakovnou svätou omšou, ktorej predsedal arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský ktorý bol v dávnejších časoch aj kaplánom vo Vajnoroch. Aj on vyzdvihol obetavý život dona Titusa Zemana.

Vajnory 01 2022 04

V hlbokom pohľade na Titusovu duchovnosť sa dá vnímať myšlienka, že na tých miestach, kde je úcta k donovi Titusovi sa zaostruje pozornosť na mládež a zosilňuje aj záujem o ňu. S tým sa vynárajú aj otázky, ako im pomôcť v ich duchovnom raste a nájsť im opravdivý zmysel života. Don Titus upozorňuje na hodnoty, ktoré si svet až tak neváži, alebo ich prehliada, ale majú ozajstnú, nezastupiteľnú cenu a to teraz i vzhľadom na večnosť.

Vajnory 01 2022 05

Vďaka za spoluprácu

Po tejto milej slávnosti sa patrí úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na jej príprave. Vďaka patrí najmä miestnemu pánu farárovi Jožkovi Kováčikovi ale aj veriacim a samospráve z Vajnôr, ktorí sa intenzívne zapojili do osláv. A prosme, nech život ich rodáka, blahoslaveného dona Titusa Zemana prinesie mnohým ľuďom odpoveď na otázku zmyslu života.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Fotografie blahoslaveného Titusa Zemana

Pri odovzdávaní relikvie dona Titusa na Základnej cirkevnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ma oslovili učitelia: „A nenechali by ste nám obraz dona Titusa? Deťom to pomôže v úcte k nemu.“

Je dobré cítiť podporu od blahoslaveného

Kostol Sedembolestnej vo Vajnoroch, kde sú uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, je miestom, kam prichádzajú mnohí pútnici. Chcú nadviazať kontakt s mučeníkom a cítiť za sebou niekoho, kto ich pochopí i podporí.

TITUSDAY tentokrát bude v Novej Dubnici

Ôsmy deň v mesiaci si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor o dar nových povolaní.

Titus Zeman – náš brat (druhá časť)

Keď sa Titus po 13 rokoch väzenia vracia k svojej pokrvnej rodine, svojmu mladému neodbytne zvedavému synovcovi, ktorý sa ho pýtal na podrobnosti o jeho mučení odpovie: Chcem na to zabudnúť, preto o tom odmietam hovoriť … Chcem na to zabudnúť a odpustiť.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín