Fotografie blahoslaveného Titusa Zemana

od | máj 6, 2024 | Časopis 3/2024, Titus Zeman

 

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: archív

Pri odovzdávaní relikvie dona Titusa na Základnej cirkevnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ma oslovili učitelia: „A nenechali by ste nám obraz dona Titusa? Deťom to pomôže v úcte k nemu.“ Nuž, mal som len jeho fotografiu z basy a bola moja posledná, ale aj tak som im ju daroval. Majú ju v kaplnke a istotne im pomáha prepájať sa s týmto naším hrdinom.

Fotografie z mladosti

Blahoslavený Titus Zeman je nám známy z viacerých fotografií. V detstve je to fotografia, na ktorej doslova žiari. Potom vidíme jeho tvár na spoločných fotografiách s chlapcami v saleziánskych oratóriách.

V noviciáte v Hronskom Beňadiku je na fotografii asi medzi päťdesiatkou jemu podobných. Podobné je to aj na kolektívnej fotografii vo Fryštáku na Morave, kde robil asistenta pre mladších spolubratov.

Titus ako mladík

Pri návšteve rodiska sa dal sfotiť s rodičmi a s malou sestričkou. Je to niekde na vajnorskom poli. Z fotografie sa dá vyčítať pracovitosť jeho rodičov i ich láska k deťom. Titus je už klerik a jeho reverenda obťahuje jeho asketické telo.

Zeman 05 2024 03

Pred odchodom na štúdiá do Talianska si výslovne žiadal urobiť fotografiu v kroji. Zdôvodnil to tým, aby aj v cudzine videli, aké nádherné šaty vedia vyrobiť Slováci. A Vajnory môžu byť hrdé na ich ornamenty, ktoré i dnes zdobia kostol, kňazské rúcha a oltárne plachty.

Fotografie klerického stavu

Titusova fotografia z Ríma je v typickom talianskom štýle bohoslovcov tých čias. Všetko má urobené na mieru. Saleziáni dobre vedia, ako chodil don Bosco upravený. Hoci mal okolo seba stále kopu chlapcov a tí sa niekedy na neho vešali a sem-tam mu aj niečo roztrhali, don Bosco chodil vždy upravený, prípadné diery mal zašité a hlavne bol vždy čistý.

Zeman 05 2024 02

Keď sa ho raz ktosi pýtal, aké rúcho budú nosiť jeho duchovní synovia saleziáni, povedal im: „Ich rúchom budú vysúkané rukávy.“ Tým chcel povedať, že hlavné je, aby boli pracovití. A potom sa to v saleziánskych stanovách upravilo, že saleziáni budú nosiť také rúcho, aké majú duchovní toho kraja, kde pôsobia.

Fotografie zo Slovenska

Známe sú aj fotografie dona Titusa z jeho primičnej svätej omše. Na jednej požehnáva otca biskupa Buzalku. Je na nej sústredený, meditatívny, možno trochu unavený.

Zeman 05 2024 01

Jedna z jeho najkrajších fotografií je zo stavby mládeže – priehrady v Nimnici. Tam prichádza potajomky, aby povzbudil mladších spolubratov. Má košeľu, ktorou nechce byť nápadný, a môžeme povedať, že je to muž v najlepšom veku, plný energie a odvahy. Nuž a potom sa nám už vyjavujú fotografie, ktoré robia donovi Titusovi vo väzení. Na jednej je ozaj akoby po bitke. Výraz tváre je zatavený, stvrdnutý, ale nezlomený.

Fotografie po prepustení z väzenia

Poznáme fotografiu z výletu so spolupracovníkmi a zo stretnutia s bratmi. Na tej je zababušený v zimnom kabáte. A aj z jeho pohrebu je fotografia. Tam je už preniknutý večným pokojom.

A prečo je fotografia človeka taká dôležitá? Nuž dnešný človek je homo videns – človek obrazu. Mnohé veci do človeka už ani tak neprenikajú ušami ako očami. Tie sú vlastne brány do duše. A aby sme niekoho prijali do srdca, má nám byť sympatický. A vďaka Bohu, blahoslavený Titus takým bol.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.

Ohlas + svätý Mikuláš + 1 omša = Šaštín

Slovenskí biskupi na svojom zasadaní 24. januára 1924 v Žiline spolu vyjadrili jasné želanie mať saleziánov doma: celý biskupský zbor podpísal „Ohlas slovenských biskupov k ľudu katolíckemu“.