Kristus Kráľ

od | nov 17, 2022 | Duchovnosť

 

Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. v roku 1925 a stanovil preň pôvodne poslednú októbrovú nedeľu. Tento sviatok zaviedol s úmyslom, aby predstavil vládcom sveta kresťanskú protiváhu Cirkvi. Keď ho pápež Pius XI. zaviedol, vhodne tak zavŕšil Jubilejný rok 1925. Sviatok má hlásať svetu, že Kristovo kráľovstvo majú ochotne uznať národy i jednotlivci. Bol odkazom pre svetských vládcov vtedajšieho sveta, aby si nezakladali na svojej moci, lebo je tu niekto Väčší.

Pápež nariadil, aby sa v tento deň konalo zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol sviatok povýšený na slávnosť a preložili ho na poslednú, 34. cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Tým sa vyzdvihuje aj jeho eschatologický charakter (posledné veci a udalosti sveta a ľudí).

Kral 11 2022 02

Dejiny sviatku Krista Kráľa teda nie sú dlhé. Ale idea Krista Kráľa sa v dejinách Cirkvi prejavovala stále. Na otázky rímskeho vladára, Ježiš potvrdil, že je kráľom, avšak kráľom nie z tohto sveta (por. Jn 18, 36). Kristus je Kráľom v mojej viere! Aj v Pavlových listoch a v Zjavení sv. apoštola Jána je Kristus nádherne zobrazený ako Kráľ celého vesmíru a večnosti.

Svet sa od zavedenia sviatku zmenil, ale odkaz sviatku zostal: Kristus síce kraľuje nad celým svetom, ale jeho vláda je úplne iná, ako vláda mocných tohto sveta. Aj súčasným vládcom sviatok pripomína: vaša moc vám bola daná zhora, užívajte ju tak, aby vám nebola odňatá, ako sa to stalo Šaulovi. Vodcovstvo je služba celku a Boh si v tejto službe želá mať schopných ľudí, ktorí mu budú verní, ktorí ho hľadajú a milujú.

Súčasťou slávnosti Krista Kráľa je zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať Ježiša Krista ako jediného Pána a Kráľa v našom živote.

 

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Riadiť sa Božím snom niečo aj stojí (MB II, 44)

Mnohí ľudia si myslia, že mať nadprirodzené sny musí priniesť do života človeka istotu a radosť. Autor Biografických spomienok nám približuje atmosféru, v ktorej vidíme, že sny nepriniesli donovi Boscovi nijaké uľahčenie života, naopak, pre ne musel čeliť mnohým protivenstvám.

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín