Kristus Kráľ

od | nov 17, 2022 | Duchovnosť

 

Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius XI. v roku 1925 a stanovil preň pôvodne poslednú októbrovú nedeľu. Tento sviatok zaviedol s úmyslom, aby predstavil vládcom sveta kresťanskú protiváhu Cirkvi. Keď ho pápež Pius XI. zaviedol, vhodne tak zavŕšil Jubilejný rok 1925. Sviatok má hlásať svetu, že Kristovo kráľovstvo majú ochotne uznať národy i jednotlivci. Bol odkazom pre svetských vládcov vtedajšieho sveta, aby si nezakladali na svojej moci, lebo je tu niekto Väčší.

Pápež nariadil, aby sa v tento deň konalo zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol sviatok povýšený na slávnosť a preložili ho na poslednú, 34. cezročnú nedeľu v liturgickom roku. Tým sa vyzdvihuje aj jeho eschatologický charakter (posledné veci a udalosti sveta a ľudí).

Kral 11 2022 02

Dejiny sviatku Krista Kráľa teda nie sú dlhé. Ale idea Krista Kráľa sa v dejinách Cirkvi prejavovala stále. Na otázky rímskeho vladára, Ježiš potvrdil, že je kráľom, avšak kráľom nie z tohto sveta (por. Jn 18, 36). Kristus je Kráľom v mojej viere! Aj v Pavlových listoch a v Zjavení sv. apoštola Jána je Kristus nádherne zobrazený ako Kráľ celého vesmíru a večnosti.

Svet sa od zavedenia sviatku zmenil, ale odkaz sviatku zostal: Kristus síce kraľuje nad celým svetom, ale jeho vláda je úplne iná, ako vláda mocných tohto sveta. Aj súčasným vládcom sviatok pripomína: vaša moc vám bola daná zhora, užívajte ju tak, aby vám nebola odňatá, ako sa to stalo Šaulovi. Vodcovstvo je služba celku a Boh si v tejto službe želá mať schopných ľudí, ktorí mu budú verní, ktorí ho hľadajú a milujú.

Súčasťou slávnosti Krista Kráľa je zasvätenie celého ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Týmto gestom sme všetci pozvaní uznať Ježiša Krista ako jediného Pána a Kráľa v našom živote.

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Aký je zmysel adventu?

Veríme a máme nádej, že napriek všetkým katastrofám, ktoré sa okolo nás dejú, napriek mnohým ťažkostiam, ktoré v živote môžeme prežívať, semeno Božieho svetla rastie v skrytosti, až jedného dňa definitívne zvíťazí.

Aj tohto roku príde svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš Mýrsky patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej Cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe.

Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie je 8. decembra. Ponúkame vám deviatnik ako prípravu na túto slávnosť. Modlíme sa ho od 29. 11. do 7. 12.

Advent

Obdobie pokoja, rozjímanie, dobročinnosť – tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. Aj keď pre väčšinu ľudí je to obdobie zhonu. Majme na pamäti hlavný účel adventu.