Jakutsk

od | sep 7, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Drahí spolubratia, milá saleziánska rodina, milí naši dobrodinci!

Je koniec prázdnin a letných dovoleniek, a tak sme určite všetci plní dojmov z mnohých podujatí spojených s týmto obdobím.

Pre nás v Jakutsku je leto predovšetkým časom aktivít s deťmi a farníkmi v prírode, časom materiálnych činností, z ktorých sa mnohé počas dlhej silnej zimy nedajú realizovať, a tiež časom pre komunitu – neveľkým oddychom bratov a plánovaním budúceho roku.

Jakutsk 09 2023 03

 

Čo sa týka pastoračných aktivít s deťmi a mládežou, je u nás dobrá skúsenosť s akousi formou „prímestských táborov“. Počas prázdninových mesiacov deti viackrát prichádzali k nám do domu alebo vychádzali s nami do prírody, prípadne na dva-tri dni na chatu, a tak mohli prijímať cenné hodnoty počas dobre pripraveného programu. Veľkou výhodou v porovnaní s minulosťou bolo to, že to mal kto organizovať a zabezpečovať. Jednak náš direktor s otcom Matvejom, ktorí sa aj počas roka stretali s nimi v oratóriu, tiež brat Rajmond, ktorý zo štúdií v Jeruzaleme prišiel k nám na prázdninovú prax, a tiež otec Marián Peciar, ktorý si tu vybavoval dokumenty na pobyt. Do tímu sa k nim pripojili viacerí miestni dobrovoľníci, a čo je potešiteľné, už aj odchovanci z nášho oratória. Okrem týchto klasických podujatí s deťmi sme zopakovali dve expedície – poznávací výjazd s katechizovanou mládežou do Aldanu a stretnutie veriacej mládeže východnej časti našej diecézy vo Vladivostoku.

 

Jakutsk 09 2023 02

S farníkmi okrem ich zapájania do prác okolo kostola a práce s deťmi sme prežili veľmi pekné chvíle na chate aldanskej komunity na duchovných cvičeniach, ktoré boli organizované pre našich prvých predašpirantov ASC. Toto podujatie bolo o to hodnotnejšie, že okrem našich predašpirantov a farníkov sa na ňom zúčastnili aj aldanskí farníci. Súčasťou prípravy na dlhú krutú zimu je príprava vitamínov, ktoré nám ponúka štedrá príroda. Spolu s farníkmi sme opäť v Aldane zbierali „žimolosť“, „golubiku“, čučoriedky a v Jakutsku okolo našej chaty brusnice.

Čo sa týka materiálnej oblasti, toto leto sme sa sústredili na radikálnu rekonštrukciu schodov do nášho kostola a vytvorenie sakrálnych priestorov našej komunitnej kaplnky. Na oboch zámeroch sa ešte pracuje, ale je nádej, že v najbližších týždňoch sa zavŕšia.

Jakutsk 09 2023 05

V našej komunite sa udiali tiež veľmi výrazné a pekné udalosti.

Okrem toho, ako som už spomenul, že nás cez prázdniny obohatili svojou prítomnosťou otec Marián a brat Rajmond, nemožno nespomenúť, že Rajmond koncom júla v našom kostole skladal svoju doživotnú profesiu a tak sa opäť priblížil o krôčik k zavŕšeniu základnej formácie, aby sa mohol definitívne vrátiť ako dobre pripravený mladý salezián pracovať s mládežou aj dospelými do tohto prostredia. Otec Marián Peciar zasa úspešne zakončil proces vybavovania ruského občianstva, čím sa posilnila nádej, že aj v prípade nepredvídaných ťažkostí s personálom by už mohol natrvalo pôsobiť v tejto krajine. Navyše začiatkom augusta k nám pricestoval otec Paľko Piatrov, aby sa zatiaľ ako študent jazyka na tunajšej univerzite prehlboval v znalosti ruského jazyka, ale aj sa zoznamoval s miestnym prostredím, kultúrou, ľuďmi a pripravoval sa na pôsobenie v Jakutsku.

Jakutsk 09 2023 06

Na prelome júla a augusta sa nám podarilo na desať dní stiahnuť sa z aktivít nášho diela a odísť trochu si oddýchnuť na aldanskú chatu. V rámci aktívneho oddychu sme pomáhali aldanským spolubratom v manuálnych prácach, najmä s prípravou dreva na zimu. Nakoniec sme sedeli nad programáciou budúceho roka.

Jakutsk 09 2023 07

Čo sa týka Aldanu, tak mnohé podujatia sme prežívali spolu. Jednak sme im pomáhali s rekonštrukčnými prácami alebo sme sa stretali pri pastoračných aktivitách na ich chate, prípadne zasa oni boli na slávnosti doživotnej profesie v Jakutsku. Tiež pekné boli spoločne prežité chvíle na dovolenke a plánovaní. A ešte jeden dodatok za Aldan: aldanským spolubratom sa podarilo zavŕšiť práce na rekonštrukcii veže kaplnky osadením kríža a nového zvona.

Jakutsk 09 2023 04

Máme veľkú nádej, že aj vďaka vašim modlitbám sa nám podarí pokračovať v prinášaní evanjelia ľuďom tejto krajiny.

Za komunitu Paľo Michalka

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.