… a uvidíte, čo sú zázraky

od | mar 19, 2022 | Časopis 2/2022, Duchovnosť

 

Spracovala: Zuzana Čepelová / Foto: Peter Bicák SDB

Slovenský národ po stáročia putuje na miesta, ktoré sú spojené s uctievaním Panny Márie. Jedným z takýchto miest je aj Dubnica nad Váhom.

Púte k milostivej soche Panny Márie do Dubnice nad Váhom sa každoročne konajú za obrovskej účasti ľudu od roku 1742. Význam týchto pútí bol uznaný aj pápežmi Klementom XIV., Piom VI. a VII., ktorí udelili odpustky viazané na dubnický chrám. Príčinou nevšednej úcty k dubnickej Panne Márii boli mimoriadne udalosti, ktoré súviseli s uzdravovaním tela aj duše. V kronike miestneho farára Daniela Kolačániho z roku 1747 je uvedených viac ako 250 zázračných uzdravení. Posledný zápis je zo dňa 5. mája 1779. A keď sa rozšírili správy o zázračných uzdraveniach, začali do Dubnice chodiť zástupy pútnikov. Miestny kostol však časom už priestorovo nevyhovoval, preto dal gróf Jozef Ilešházi v rokoch 1754 – 1756 postaviť nový priestranný Kostol svätého Jakuba. Púte boli jednak individuálne, postupne aj tzv. hlavné púte, a to na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, na sviatok Narodenia Panny Márie a na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Zazraky 03 2022 02

Po štyridsaťročnej nútenej prestávke za komunistického režimu privítal dubnický chrám pútnikov v deň Narodenia Panny Márie 8. septembra 1990. Po opätovnom obnovení tradície pútí sa Dubnica postupne opäť dostáva do povedomia mariánskych ctiteľov a medzi pútnickými miestami na Slovensku má svoje miesto. Hlavná púť v Dubnici sa koná každoročne na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra.

Ľudia sa začali utiekať k dubnickej Panne Márii so svojimi problémami i chorobami. Modlitbu spájali s vierou a mnohé takéto modlitby boli na príhovor Panny Márie vypočuté. V archíve RKFÚ v Dubnici nad Váhom je kronika. Jej zožltnuté strany sú popísané výpoveďami tých, ktorých sa dotkla mimoriadna Božia milosť na príhovor dubnickej Madony a ktorí dosiahli uzdravenia z chorôb rôzneho druhu. Boli uzdravené nielen choroby tela, ale aj ducha. Jednotlivé prípady sú písané s čistým svedomím a pod prísahou. Niektoré udalosti spojené s uzdraveniami sú opísané v knihe s názvom „Dubnická kniha zázrakov“.

Samozrejme, Panna Mária sa za nás prihovára aj v tomto čase pandémie.

My vieme o jej ochrane a orodovaní, preto sa k nej obraciame so svojimi modlitbami. V každej dobe potrebujeme, aby bola našou mocnou ochranou, aby Boh neodvracal od nás svoju tvár a bol k nám milostivý.

Jeden z najnovších zázrakov je uzdravenie nášho animátora Mareka, ktorého príbeh sme už čítali na stránkach tohto časopisu v máji 2021.

Panna Mária Dubnická, zverujeme ti seba, svojich blízkych a celý svet. Ďakujeme za všetky prijaté milosti. Chceme odprosovať za svoje hriechy a za všetky urážky Ježiša v Eucharistii a tvojho Nepoškvrneného Srdca. Prosíme ťa o tvoje materinské požehnanie pre nás a pre celý svet, na ktorý dolieha ťarcha vírusovej pandémie. Vypros nám milosť obrátenia a uzdravenie srdca. Stoj pri chorých a zomierajúcich. Daj silu zdravotníkom a všetkým, ktorí slúžia blížnym.

Pokorne prosíme, nech na tvoj mocný príhovor milosrdný Boh odvráti od nás šírenie choroby a biedy. Amen.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Cesta rozlišovania povolania

Cesta rozlišovania povolania je saleziánsky projekt s viac ako 25 ročnou tradíciou. Ročný program je určený pre mladých mužov maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie.

Vydať sa na púť

Zaujímavé tipy na púte aj osvedčené rady obľúbeného sprievodcu pútnikov otca Mariána Gavendu.

Naše nádeje

Život Panny Márie zahŕňal RÔZNE ŽIVOTNÉ CESTY, ktoré sa v živote ľudí obyčajne navzájom vylučujú. Ona spája v sebe panenstvo a manželstvo, zasvätenie Bohu a materstvo.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Petrova veľkonočná cesta

Poďme spolu s Petrom do jeho loďky, nachádzame sa v kontexte prvého zázračného rybolovu. Siete sa trhajú od množstva rýb a Peter prežíva, napriek veľkej horúčave dňa, mrazenie na chrbte.