… a uvidíte, čo sú zázraky

od | mar 19, 2022 | Časopis 2/2022, Duchovnosť

 

Spracovala: Zuzana Čepelová / Foto: Peter Bicák SDB

Slovenský národ po stáročia putuje na miesta, ktoré sú spojené s uctievaním Panny Márie. Jedným z takýchto miest je aj Dubnica nad Váhom.

Púte k milostivej soche Panny Márie do Dubnice nad Váhom sa každoročne konajú za obrovskej účasti ľudu od roku 1742. Význam týchto pútí bol uznaný aj pápežmi Klementom XIV., Piom VI. a VII., ktorí udelili odpustky viazané na dubnický chrám. Príčinou nevšednej úcty k dubnickej Panne Márii boli mimoriadne udalosti, ktoré súviseli s uzdravovaním tela aj duše. V kronike miestneho farára Daniela Kolačániho z roku 1747 je uvedených viac ako 250 zázračných uzdravení. Posledný zápis je zo dňa 5. mája 1779. A keď sa rozšírili správy o zázračných uzdraveniach, začali do Dubnice chodiť zástupy pútnikov. Miestny kostol však časom už priestorovo nevyhovoval, preto dal gróf Jozef Ilešházi v rokoch 1754 – 1756 postaviť nový priestranný Kostol svätého Jakuba. Púte boli jednak individuálne, postupne aj tzv. hlavné púte, a to na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, na sviatok Narodenia Panny Márie a na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Zazraky 03 2022 02

Po štyridsaťročnej nútenej prestávke za komunistického režimu privítal dubnický chrám pútnikov v deň Narodenia Panny Márie 8. septembra 1990. Po opätovnom obnovení tradície pútí sa Dubnica postupne opäť dostáva do povedomia mariánskych ctiteľov a medzi pútnickými miestami na Slovensku má svoje miesto. Hlavná púť v Dubnici sa koná každoročne na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra.

Ľudia sa začali utiekať k dubnickej Panne Márii so svojimi problémami i chorobami. Modlitbu spájali s vierou a mnohé takéto modlitby boli na príhovor Panny Márie vypočuté. V archíve RKFÚ v Dubnici nad Váhom je kronika. Jej zožltnuté strany sú popísané výpoveďami tých, ktorých sa dotkla mimoriadna Božia milosť na príhovor dubnickej Madony a ktorí dosiahli uzdravenia z chorôb rôzneho druhu. Boli uzdravené nielen choroby tela, ale aj ducha. Jednotlivé prípady sú písané s čistým svedomím a pod prísahou. Niektoré udalosti spojené s uzdraveniami sú opísané v knihe s názvom „Dubnická kniha zázrakov“.

Samozrejme, Panna Mária sa za nás prihovára aj v tomto čase pandémie.

My vieme o jej ochrane a orodovaní, preto sa k nej obraciame so svojimi modlitbami. V každej dobe potrebujeme, aby bola našou mocnou ochranou, aby Boh neodvracal od nás svoju tvár a bol k nám milostivý.

Jeden z najnovších zázrakov je uzdravenie nášho animátora Mareka, ktorého príbeh sme už čítali na stránkach tohto časopisu v máji 2021.

Panna Mária Dubnická, zverujeme ti seba, svojich blízkych a celý svet. Ďakujeme za všetky prijaté milosti. Chceme odprosovať za svoje hriechy a za všetky urážky Ježiša v Eucharistii a tvojho Nepoškvrneného Srdca. Prosíme ťa o tvoje materinské požehnanie pre nás a pre celý svet, na ktorý dolieha ťarcha vírusovej pandémie. Vypros nám milosť obrátenia a uzdravenie srdca. Stoj pri chorých a zomierajúcich. Daj silu zdravotníkom a všetkým, ktorí slúžia blížnym.

Pokorne prosíme, nech na tvoj mocný príhovor milosrdný Boh odvráti od nás šírenie choroby a biedy. Amen.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Riadiť sa Božím snom niečo aj stojí (MB II, 44)

Mnohí ľudia si myslia, že mať nadprirodzené sny musí priniesť do života človeka istotu a radosť. Autor Biografických spomienok nám približuje atmosféru, v ktorej vidíme, že sny nepriniesli donovi Boscovi nijaké uľahčenie života, naopak, pre ne musel čeliť mnohým protivenstvám.

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín