… a uvidíte, čo sú zázraky

od | mar 19, 2022 | Časopis 2/2022, Duchovnosť

 

Spracovala: Zuzana Čepelová / Foto: Peter Bicák SDB

Slovenský národ po stáročia putuje na miesta, ktoré sú spojené s uctievaním Panny Márie. Jedným z takýchto miest je aj Dubnica nad Váhom.

Púte k milostivej soche Panny Márie do Dubnice nad Váhom sa každoročne konajú za obrovskej účasti ľudu od roku 1742. Význam týchto pútí bol uznaný aj pápežmi Klementom XIV., Piom VI. a VII., ktorí udelili odpustky viazané na dubnický chrám. Príčinou nevšednej úcty k dubnickej Panne Márii boli mimoriadne udalosti, ktoré súviseli s uzdravovaním tela aj duše. V kronike miestneho farára Daniela Kolačániho z roku 1747 je uvedených viac ako 250 zázračných uzdravení. Posledný zápis je zo dňa 5. mája 1779. A keď sa rozšírili správy o zázračných uzdraveniach, začali do Dubnice chodiť zástupy pútnikov. Miestny kostol však časom už priestorovo nevyhovoval, preto dal gróf Jozef Ilešházi v rokoch 1754 – 1756 postaviť nový priestranný Kostol svätého Jakuba. Púte boli jednak individuálne, postupne aj tzv. hlavné púte, a to na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, na sviatok Narodenia Panny Márie a na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Zazraky 03 2022 02

Po štyridsaťročnej nútenej prestávke za komunistického režimu privítal dubnický chrám pútnikov v deň Narodenia Panny Márie 8. septembra 1990. Po opätovnom obnovení tradície pútí sa Dubnica postupne opäť dostáva do povedomia mariánskych ctiteľov a medzi pútnickými miestami na Slovensku má svoje miesto. Hlavná púť v Dubnici sa koná každoročne na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra.

Ľudia sa začali utiekať k dubnickej Panne Márii so svojimi problémami i chorobami. Modlitbu spájali s vierou a mnohé takéto modlitby boli na príhovor Panny Márie vypočuté. V archíve RKFÚ v Dubnici nad Váhom je kronika. Jej zožltnuté strany sú popísané výpoveďami tých, ktorých sa dotkla mimoriadna Božia milosť na príhovor dubnickej Madony a ktorí dosiahli uzdravenia z chorôb rôzneho druhu. Boli uzdravené nielen choroby tela, ale aj ducha. Jednotlivé prípady sú písané s čistým svedomím a pod prísahou. Niektoré udalosti spojené s uzdraveniami sú opísané v knihe s názvom „Dubnická kniha zázrakov“.

Samozrejme, Panna Mária sa za nás prihovára aj v tomto čase pandémie.

My vieme o jej ochrane a orodovaní, preto sa k nej obraciame so svojimi modlitbami. V každej dobe potrebujeme, aby bola našou mocnou ochranou, aby Boh neodvracal od nás svoju tvár a bol k nám milostivý.

Jeden z najnovších zázrakov je uzdravenie nášho animátora Mareka, ktorého príbeh sme už čítali na stránkach tohto časopisu v máji 2021.

Panna Mária Dubnická, zverujeme ti seba, svojich blízkych a celý svet. Ďakujeme za všetky prijaté milosti. Chceme odprosovať za svoje hriechy a za všetky urážky Ježiša v Eucharistii a tvojho Nepoškvrneného Srdca. Prosíme ťa o tvoje materinské požehnanie pre nás a pre celý svet, na ktorý dolieha ťarcha vírusovej pandémie. Vypros nám milosť obrátenia a uzdravenie srdca. Stoj pri chorých a zomierajúcich. Daj silu zdravotníkom a všetkým, ktorí slúžia blížnym.

Pokorne prosíme, nech na tvoj mocný príhovor milosrdný Boh odvráti od nás šírenie choroby a biedy. Amen.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Kráľovná všetkého stvorenia

„Úplne premenená žije s Ježišom a všetky stvorenia ospevujú jej krásu.“[…] „Nanebovzatá je Matkou a Kráľovnou všetkého stvorenia. Časť stvorenia v jej oslávenom tele spolu so vzkrieseným Kristom dosiahla celú plnosť svojej krásy.“

O rozjímaní

Poď sa stíšiť a započúvať do Božieho slova. Ukážeme ti, ako na to.
Autor: taliansky salezián Giuseppe Buccellato, preložil, upravil a doplnil Peter Ondrej SDB.

Exodus

Kniha Starého zákona alebo duchovné cvičenia pre mužov, ktorí túžia dať priestor Ježišovi v ich životoch?

Modlitba v starobe – Sv. František Saleský

Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že deň za dňom starnem a jedného dňa budem starý.
Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti a ku každej téme niečo povedať.