V Žiline veterno

od | okt 29, 2021 | Časopis 6/2021, Saleziáni

 

Spracovali: Veronika Benikovská, Pavol Dzivý SDB / Foto: archív SDB Žilina

Saleziánske dielo v Žiline má už vyše osemdesiat rokov nastražené uši na počúvanie a ochotné ruky na konanie. Ako sa jedno aj druhé darí dnes? Ako sa vysoký dôchodkový vek podpísal na fungovaní diela počas pandémie?

Vietor veje, kam chce, počuješ jeho šum…“(Jn3, 8).Počuť hlas Ducha. Žilinský farár Mons. Tomáš Ružička bol veľkým obdivovateľom saleziánov a svätého Jána Bosca. Túžil, aby saleziáni boli aj v jeho farnosti, a preto daroval s dovolením a podporou nitrianskeho biskupa ThDr. Andreja Kmeťka rozsiahly pozemok na výstavbu saleziánskeho ústavu a kostola. A tak sa v roku 1937 mohli mnohí v Saleziánskych zvestiach dočítať: „13. júna bude v Žiline posviacka základného kameňa nového saleziánskeho diela…Hor sa do Žiliny! Príďte na túto slávnosť vo veľkom počte!“ Uhádli by ste, že na posviacke základného kameňa sa zúčastnilo osemtisíc ľudí? Tento počet veriacich sa podarilo zdolať až YouTube kanálu SDB Žilina počas pandémie. Ruka človeka dokončila, čo Duch začal.

Zilina saleziani 02

Upratovanie v rámci kraja Žiliny Skrášlime svoje mesto

V novembri 1938 saleziánsky dom otvorili. Archív pamätnú udalosť opisuje takto: „Veľké prekvapenie čakalo chlapcov, hlavne tých menších, pri vstupe do hračkárne. Bola to veľká miestnosť, kde okrem pingpongových stolov a biliardu ligotalo sa množstvo hier a hračiek. Bol tam napríklad stolný futbal, šachové stolíky, mlyn, rôzne mechanické hračky a mnoho ďalších zaujímavých skladačiek a hier, o ktorých sa mnohým ani nesnívalo.“ Aj krásne vybudované miesto môže pritiahnuť pozornosť detí a mladých, o ktorých sa v tom čase starali saleziáni prostredníctvom oratória a pôsobením na stredoškolskom internáte.

Hlas Ducha však prehlušili sirény vojny, a tak aj žilinský saleziánsky dom zažil mnohé premeny. Od bombardovania až po násilnú zmenu na krajské sídlo ministerstva vnútra po nástupe totalitného režimu. Archív prezrádza: „Názov areálu zostal Saleziáni, resp. U saleziánov, a tak saleziánmi nazvali aj členov ŠTB. Tu sa udialo mnoho krutých vyšetrovaní, a preto slovo saleziáni vyvolávalo predstavu hrôzunaháňajúceho miesta.

Zilina saleziani 08

Archívna kresba z roku 1939 zo starej kroniky–žilinské stredisko v začiatkoch

Po páde komunistickej moci v roku 1989 sa pomocou mnohých ochotne Duchu načúvajúcich ľudí saleziánsky dom vrátil pôvodným majiteľom. Vo viacerých ohľadoch museli synovia dona Bosca začať odznova. Paradoxne počas komunizmu sa mohlo zdať, že Duch mlčí, ale ochota a nadšenie, s ktorým saleziáni obnovovali svoje pozastavené dielo, hovorili o inom. Ešte aj dnes navštevujú dom oratoriáni, ktorí nové začiatky saleziánov po páde totality zažili. A napriek tomu, že mnohí už žijú v iných farnostiach, radi sa do strediska vracajú sami alebo tam vďačne posielajú svoje deti.

Zilina saleziani 04

Podujatie SOŠ oslava 30. výročia

Saleziánske dielo v Žiline pozostáva zo štyroch častí: oratórium, Farnosť svätého Jána Bosca, SOŠ svätého Jozefa Robotníka a Inštitút svätého Tomáša Akvinského. Aj dnes žilinský dom čelí mnohým výzvam, podobne ako to bolo v minulosti. Pokles duchovných povolaní je globálnym problémom Cirkvi, čo vidno aj na menšom počte ponovicov, ktorí prichádzajú do Žiliny z Popradu kvôli ďalšej formácii do Inštitútu svätého Tomáša Akvinského. Viacerí z nich pochádzajú z Čiech alebo východoeurópskych krajín ako Bielorusko, Ukrajina a Rusko. Aj keď sem mladí bratia prichádzajú najmä kvôli štúdiu filozofie, ich mladícky duch je vždy povzbudením pre oratórium, ale aj farnosť. Napríklad aj ukážkou svojich muzikálnych schopností počas streamovaných omší. Na hodovej slávnosti dona Bosca sa niektorí z farníkov priznali, že si cez omše od radosti aj zatancovali. Počas Pôstneho obdobia sprevádzala komunita ponovicov online krížové cesty. Jeden z bratov založil nové stretko pre malých miništrantov. Niekoľkí slúžia na stredoškolskom internáte a vypomáhajú pri stretkách v oratóriu a v saleziánskom Domci vo filiálke v Bánovej.

Zilina saleziani 05

Porada troch komunít v Žiline 3D komunita

Farnosť svätého Jána Bosca vedie druhý rok don Ferdinand Kubík. Neľahký úrad mu Pán poslal ako darček k šesťdesiatym narodeninám. Okrem tradičných úradných povinností sa saleziánska farnosť snaží zachytiť prvoprijímajúce deti a birmovaneckú mládež na viac ako len na čas prípravy na sviatosti. Snom pastoračnej komunity je osloviť deti a mladých, aby mali aj po udelení sviatostí túžbu navštevovať kostol aj oratórium a ďalej spoznávať Boha. V lete sa podarilo uskutočniť tábor pre prvoprijímajúce deti a jeho ovocie budeme s očakávaním sledovať.

V domácej izolácii farníkov sa podarilo spustiť streamované omše. Boli sme veľmi vďační, že bratia boli a sú ochotní individuálne poskytovať sviatosť zmierenia a Eucharistie, ktoré mnohým z nás pomohli v novej situácii. Najmä početným starším farníkom. Spolu s bratmi kapucínmi z kláštora na Ponikách sa podarilo zázračne zorganizovať dokonca misie.

Keď sme sa začali modliť za ovocie misií, ešte sme netušili, že pandémia na nás spustí novú vlnu. Duch však pripomenul Ježišove slová: „… spustite siete na lov!“ (Lk 5,4)Vtedy bratom zišlo na um vysielať misie online. Úloha neľahká, ale slová nášho Pána sa však práve cez sieť dostali domov k farníkom a nakoniec aj k mnohým veriacim z celého Slovenska. Misie boli veľkým povzbudením trvajúcim dodnes.

Zilina saleziani 06

Ponovici pri prehliadke žilinského strediska

Farnosť svätého Jána Bosca sa nachádza na staršom sídlisku s väčšinou starších pôvodných obyvateľov. Modlitby večne mladých duchom sprevádzajú nielen deti počas prípravy na prvé sväté prijímanie, ale aj birmovancov, ponovicov, mladých a celé dielo v Žiline.

Tento rok oslávi SOŠ svätého Jozefa Robotníka tridsiate výročie od svojho založenia. Škola v Kristových rokoch ponúka učebné odbory – murár, stolár, autoopravár, taktiež vzdelávanie v študijnom odbore grafik digitálnych médií aj nadstavbové odbory. Okrem kvalitného vzdelania sa snaží ponúknuť výchovnú formáciu založenú na princípoch pedagogiky dona Bosca. Umožňuje ju aj školský internát, ktorý sa nachádza v saleziánskom dome, kde vychovávatelia a bratia saleziáni ponúkajú priestor na rôzne stretká, krúžky či spoločné akcie pre chlapcov.

Zilina saleziani 07

Výlet s mládežníckym stretkom na Dubni v Žiline

Poslednou nohou, na ktorej stojí saleziánske dielo v Žiline, je oratórium. Skôr než stihla vypuknúť pandémia, si pastoračná rada vytýčila tri piliere–farnosť, rodiny, mladí–,kde by chcela rozvinúť svoju energiu. Hľadá sa spôsob, ako zachytiť rodiny vo farnosti a prostredníctvom rodín deti a mladých. Bratia začali opäť pravidelné mesačné duchovné obnovy pre rodiny. Vznikla rada pozostávajúca hlavne zo saleziánov spolupracovníkov pod názvom RoRo (Rodiny Rodinám). Už niekoľko rokov sa organizuje rodinný tábor. Bohužiaľ, pandémia všetky činnosti na dlhý čas pozastavila a v online priestore sa pastorácii veľmi nedarilo.

Rovnaký osud postihol oratórium. Niekoľko stretiek bolo možné uskutočniť online napriek tomu, že otrava online priestorom mladým odobrala chuť absolvovať stretká virtuálne. Cez Pôstne a zároveň lockdownové obdobie sa oratóriu podarilo zorganizovať tridsaťsekundovku. Išlo o krátke videá, ktoré nahrali rôzni členovia alebo priaznivci oratóriači bratia saleziáni o tom, ako prežívajú Pôst. Ani slávnosť svätého Jána Bosca sa nezaobišla bez Don Bosco show postrihanej z rôznych videí od oratoriánov a rodín. Duch viedol bratov tak, že moderovali stream naživo zo sakristie kostola. Takto sme mohli aspoň nachvíľu zažívať spoločenstvo, aj keď sme boli doma.

Leto odštartoval prímestský tábor a zdalo sa, že aj ostatné akcie fungovali, akoby corony ani nebolo. Oratórium sa začalo maľovať a opravovať. Reštaurátorské práce si však budú vyžadovať aj mnohé vzťahy a oratkovské stretká. Niektoré bude treba budovať nanovo a vliať im nového Ducha. Cieľom žilinského oratória je skvalitniť duchovné a pastoračné formovanie animátorov, ktorí sú veľmi potrební pre budovanie a fungovanie stretiek.

Zilina saleziani 03

Stretko výlet s najmenšími miništrantmi

Jednou z nových vecí v žilinskom saleziánskom diele je vznik menej známej časti saleziánskej rodiny–Združenia Márie Pomocnice (ADMA).O Adme sníval už niekdajší farár don Marian Bundzela aj vďaka jeho modlitbám sa tento sen stal skutočnosťou a s príchodom dona Pavla Gracha ADMA funguje v Žiline druhý rok. Jej poslaním je modlitba za konkrétne dielo, pri ktorom vznikla, za farnosť a komunitu saleziánov. Momentálne ADMU navštevuje šesť rodín a pri modlitbe ruženca sa okolo nich preháňajú deti. Počas lockdownov sa jej členovia spájali online celoslovensky.

Saleziánske dielo v Žiline tvorené spomínanými komunitami pripomína obrovský koráb. Riadiť ho si vyžaduje pozornosť na dobrý vietor a ten sa môže niekedy prejavovať len ako šum. Musíme byť vnímaví, aby sme nezmeškali smer, kam nás chce on zaviať.

Letecké pohľady na saleziánske dielo v Žiline

Foto okno zilina 022

Foto okno zilina 033

 

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bratislava-Miletičova (1950 – 2024)

Pôsobenie saleziánov v Bratislave na Miletičovej ulici sa začalo v roku 1933. Násilne ho však ukončil nástup komunistickej diktatúry. Spolu s ostatnými mužskými rehoľami nemohli saleziáni od roku 1950 v Československu oficiálne pôsobiť.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín