Poprad

od | sep 7, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Poprad

Záver školského roka priniesol aj rozlúčku s Pavlom Niznerom v priestoroch nášho oratka s mladými, spolupracovníkmi a rodinami. V Poprade viedol stretko chlapcov a duchovné obnovy i pre mladých. Úlohu delegáta zastával pri miestnom spoločenstve saleziánov spolupracovníkov a na celoslovenskej úrovni pomáhal aj s formáciou misijných dobrovoľníkov. Nové pôsobisko bude mať v stredisku Nová Dubnica. Ďakujeme mu za jeho službu počas dvoch rokov v našej komunite.

V dňoch 18. až 25. 6. 2022 sa naši farníci z Veľkej zúčastnili na púti v Ríme. Sprievodcom bol o. Ľuboslav Hromjak, historik zo Spišskej Kapituly spolu s donom Dominikom Vinšom. Celou púťou pútnikov sprevádzali katechézky pripravené z príležitosti X. Svetového stretnutia rodín. Program bol bohatý a okrem návštev známych miest, bazilík a kostolov sa mohli naši pútnici stretnúť aj so Svätým Otcom na generálnej audiencii.

Poprad 09 2022 02

Začiatok júla už patril pobytovým táborom (od 3. do 9. 7. 2022). Chlapčenský sa konal v Banskej Belej a niesol sa v duchu myšlienky Slovanov a príchodu svätého Cyrila a Metoda. Dievčenský bol v peknom prostredí Malinô Brdo na motívy rozprávky o Rayi. Prevažná väčšina detí bola z našich stretiek, ktoré sa tak mohli stretnúť so svojimi animátormi a ešte viac utužiť svoje vzťahy.

Poprad 09 2022 03

Poprad 09 2022 04

Potom nasledoval týždeň príprav na prímestské tábory, ktoré boli ako tradične jeden vo Veľkej a jeden v oratku. Záujem o nich bol aj tento rok veľký a obidva malo okolo 100 účastníkov a 30-40 animátorov. Oratko žilo myšlienkou Narnie a vo Veľkej sa deti mohli viac zoznámiť so životom svätej Matky Terézie.

Poprad 09 2022 05

Poprad 09 2022 06

Pred niekoľkými mesiacmi sme u nás v popradskom saleziánskom dome privítali štyroch chlapcov z Ľvova. Prišli k nám bývať z tamojšieho saleziánskeho detského domova, ktorý ukrajinskí saleziáni evakuovali pre vojnu. V nedeľu 24. júla sme sa s nimi v Poprade rozlúčili. Po slávnostnom obede s ukrajinským nádychom (šašliky) cestovali do Bratislavy a odtiaľ spolu s ďalšími na jazykový kurz angličtiny. Čo bude s nimi ďalej? Nateraz sú veci dohodnuté tak, že jeden by mal od septembra bývať v saleziánskom internáte na Miletičovej v Bratislave a študovať na tamojšom konzervatóriu, dvaja pôjdu do saleziánskeho domu v Hodoch pri Galante, tam sú prijatí aj na stredné školy, a jeden by sa mal vrátiť do Ľvova… V každom prípade bola ich prítomnosť medzi nami veľkým obohatením. Asi pre obe strany. Modlime sa za nich. Chlapci, nech vás dobrý Boh na príhovor Panny Márie Pomocnice na vašich životných cestách požehnáva aj naďalej…

Poprad 09 2022 07

Letné prázdniny boli tohto roku obohatené o Národné stretnutie mládeže, kde sme ani my nesmeli chýbať. Posledné štyri júlové dni sme sa tak spolu s mládežou Slovenska stretli v Trenčíne. Privítala nás živá a radostná atmosféra. Akciu sme odštartovali ceremoniálom v mestskej športovej hale, kde prebiehala aj väčšina spoločného programu. Už v prvý večer sme sa mali možnosť stretnúť s kamarátmi z rôznych kútov Slovenska. Program nasledujúcich dní bol rovnako zaujímavý. Tradičné poobedie angažovanosti sme strávili v rôznych častiach Trenčína, kde sme mali možnosť pomôcť a naučiť sa niečo nové. Najväčší úspech mal workshop so spisovateľom Danielom Hevierom. Mali sme tiež možnosť nahliadnuť do zákulisia práce v TV Lux, vyskúšať si, čo znamená modliť sa tancom, ako vyzerá práca hasičov a mnohé iné. Dni boli bohaté aj na duchovný program. Katechézy, modlitby a sväté omše nás tak sprevádzali celou akciou. Veľkým zážitkom bolo slávenie Gréckokatolíckej svätej liturgie a krížová cesta spojená s tanečnými vstupmi. Naše stredisko vyslalo do Trenčína aj dve odvážne animátorky, ktoré boli v dobrovoľníckom tíme.

Poprad 09 2022 08

Začiatok augusta nám priniesol spoločné komunitné plánovanie a po ňom v dňoch 7. – 10. 8. 2022 našu dovolenku v peknom prostredí Malej Fatry v dedinke Belá na chate nášho dobrodinca. V jeden deň sa nám podarilo vystúpiť na Malý Rozsutec a vychutnať si tak krásu tohto prostredia.

V prvej polovici augusta sme našim mladým ponúkli aj niekoľko kurzov duchovných cvičení, na ktorých sa zúčastnili začiatočníci aj pokročilí a už tradičná skupina v Tepličke s Vladom Peregrimom.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bratislava-Miletičova (1950 – 2024)

Pôsobenie saleziánov v Bratislave na Miletičovej ulici sa začalo v roku 1933. Násilne ho však ukončil nástup komunistickej diktatúry. Spolu s ostatnými mužskými rehoľami nemohli saleziáni od roku 1950 v Československu oficiálne pôsobiť.