Október – misijný mesiac

od | okt 3, 2021 | Misie

Text a foto: Štefan Kormančík

Pred rokom nám Svätý Otec František pripomínal, že každý pokrstený je misionárom a vyhlásil október 2020 za mimoriadny misijný mesiac. Kto by chcel oživiť vo svojom stredisku, farnosti či komunite misijného ducha, stále má možnosť požiadať na misijnom oddelení saleziánov o návštevu misionára či dobrovoľníka, ktorí by sa podelili o svoje skúsenosti z misií.

K dispozícii je už aj misijný kalendár na rok 2022, ktorý sa pre mnohých ukazuje ako dobrý prostriedok na pripomínanie potreby misie. Toto sa, žiaľ, nedá povedať o našich „Správach zo saleziánskych misií“, ktoré vychádzajú trikrát do roka. Ich odber akosi klesá. Ak by nám niekto vedel poradiť, čím ich spraviť bližšími pre ľudí, aby sa v kostoloch míňali, radi si vypočujeme radu. Alebo aj z inej strany, prečo si ich ľudia z kostolov neberú, čo im v tom bráni. Vďaka za vašu podporu a spoluprácu.

V modlitbe Štefan Kormančík

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Život Keňana

Milý čitateľ, v tomto blogu by som Ti chcel trochu priblížiť Keňu, jej ľudí a zvyky ako ich vnímam ja.

Aldan

Veľkou radosťou pre nás je správa o spolubratovi z Južnej Kórey, ktorý je ochotný prísť na pomoc v našej misii v Jakutsku.

Jakutsk

Srdečne pozdravujeme z Jakutska vás drahí spolubratia, celú saleziánsku rodinu i našich dobrodincov!

Prvé mesiace

Saleziánska misijná dobrovoľníčka Majka Tichá sa s nami podelila o svoje prvé dojmy z Tanzánie. Táto africká krajina sa na nasledujúci rok stala jej domovom.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš