Október – misijný mesiac

od | okt 3, 2021 | Misie

Text a foto: Štefan Kormančík

Pred rokom nám Svätý Otec František pripomínal, že každý pokrstený je misionárom a vyhlásil október 2020 za mimoriadny misijný mesiac. Kto by chcel oživiť vo svojom stredisku, farnosti či komunite misijného ducha, stále má možnosť požiadať na misijnom oddelení saleziánov o návštevu misionára či dobrovoľníka, ktorí by sa podelili o svoje skúsenosti z misií.

K dispozícii je už aj misijný kalendár na rok 2022, ktorý sa pre mnohých ukazuje ako dobrý prostriedok na pripomínanie potreby misie. Toto sa, žiaľ, nedá povedať o našich „Správach zo saleziánskych misií“, ktoré vychádzajú trikrát do roka. Ich odber akosi klesá. Ak by nám niekto vedel poradiť, čím ich spraviť bližšími pre ľudí, aby sa v kostoloch míňali, radi si vypočujeme radu. Alebo aj z inej strany, prečo si ich ľudia z kostolov neberú, čo im v tom bráni. Vďaka za vašu podporu a spoluprácu.

V modlitbe Štefan Kormančík

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Adventná zbierka Štyri dary

SAVIO o. z. prináša už druhý ročník adventnej zbierky ŠTYRI DARY, ktorá začína 1. adventnou nedeľou 3. decembra 2023.

Jakutsk

Tunajšia filharmónia začala Medzinárodný arktický hudobný festival „Polárna žiara“. Päť z trinástich koncertov bolo u nás v kostole.

Aldan a Jakutsk

Misijné poslanie Kristovej Cirkvi je veľkým darom a obsahuje v sebe tajomstvo pôsobenia Božej lásky pre spásu človeka.

Saleziánsky misijný kalendár

Malé Slovensko dalo Cirkvi už mnoho misionárov. V jubilejnom roku 2024 si chceme pripomenúť a Pánu Bohu ďakovať zvlášť za tých saleziánskych.