Košice-Tri hôrky

od | okt 10, 2023 | Saleziáni

 

Autor: Ondrej Miliczki SDB / Foto: SDB Košice-Tri hôrky

Keďže cez prázdniny som sa nedostal k napísaniu príspevku, chcel by som sa k tomuto obdobiu vrátiť. Prázdniny sme začali chlapčenským a dievčenským táborom, ktoré mali hojnú účasť. Dievčatá mali tému tábora The Greatest showman a chlapci sa snažili prežiť vo väznici Arugam. Po nich nasledoval tínedžerský tábor, ktorý mladých doviedol do prostredia sekty a z jej pazúrov sa snažili uniknúť.

Tri Horky 10 2023 02

Rodinný tábor s obmedzeným počtom animátorov – predchádzajúca partia už začala pracovať – sme mali na tému Leví kráľ a animátori (boli štyria!) to zvládli super. Tento rok sa do programu pre dospelých zapojili manželia, ktorí si zobrali na starosť jednotlivé večery pre rodičov, čo bol tiež pozitívny krok.

Po rodinnom tábore sa vydala asi 20-tka našich mladých na dobrodružnú cestu do Lisabonu – išli miernou okľukou cez Srbsko (Belehrad), čo je síce v Európe, ale veci zďaleka nefungujú tak ako na Slovensku. Nakoniec cesta dobre dopadla a naši mladí mali pekný zážitok i z programu (krížová cesta, napriek teplu aj vigília), čo umocnilo aj dobré ubytovanie a sektor na záverečný program, ktorý nám neplánovane zabezpečila registrácia priamo cez saleziánov (a nie cez slovenskú stránku).

Tri Horky 10 2023 03

Po tých náročných týždňoch sme niektorí mali čas ísť navštíviť svojich príbuzných a tiež sme ako komunita strávili zopár dní v Tatrách, v Tatranskej kotline. Išli sme na chatu Plesnivec, okúpať sa do Poľska a stihli sme aj náročnejšiu túru cez Belianske Tatry.

Tri Horky 10 2023 04

Po tomto oddychovom čase sme mali plánovanie, kde sme značnú časť nášho času venovali prekopaniu rozdelenia riadenia diela na jednotlivé úseky. Nakoniec sme ostali pri štyroch oblastiach: mládežníci, rodiny, kaplnka, ekonomicko-investičný tím. Rozdelili sme si, kto bude do ktorej oblasti ponorený a nakoniec kto bude za ktorú oblasť zodpovedný. Vyplývalo to aj z poslednej Rady VPK, kde sme hovorili o fungovaní Rady VPK, že by sme chceli, aby bola zložená z laikov, ktorí animujú istú (väčšiu) oblasť diela. Na letnom stretnutí, ktoré mali laici s Peťom Magurom a Danom Holúbekom, vyjadrili túžbu viac sa zapojiť aj do zodpovednosti za animáciu jednotlivých oblastí a navrhli model 1 + 1 – aby za jednotlivé úseky diela bol zodpovedný 1 brat alebo sestra a jeden laik. Teraz nás ešte čaká osloviť a nájsť laikov, ktorí by prebrali túto zodpovednosť.

Po plánovaní sme mali prímestský tábor na tému Asterix a Obelix, chlapčenskú Bodku v Levoči a dievčenskú Bodku na sľuboch sestier v Banskej Bystrici a sústredenie animátorov, ktoré už naznačilo prichádzajúci nový školský rok.

Tri Horky 10 2023 05

Keďže v našom stredisku fungujeme ako CVČ, prvé dva týždne mali charakter zbierania prihlášok a voľného oratka, ale aj prvých stretiek a dolaďovania zodpovedností animátorov. Počtom prihlásených sme sa dotiahli na minuloročné čísla, z čoho má Mišo Privarčák, už definitívne riaditeľ CVČ, iste radosť. Z noviniek rozbiehame okrem krúžku Mladý kutil, ktorý má na starosti Mišo, birmovaneckú prípravu, ktorú má pod palcom Dano, či fotografický krúžok pre starších (SŠ). Okrem toho sme v septembri stihli (Laco  Miko s pomocou sestry Evice) aj dva turnusy DC pre VŠ a mladých pracujúcich; prvé ašpirantské stretko nádejných ASC + DC nášho strediska, zúčastnili sme sa (rôznym spôsobom) aj na Kalvárskom odpuste v Košiciach a oslávili sme 70-tku našej pani kuchárky. Veríme, že aspoň niečo z toho je A. M. D. G.;)

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bratislava-Miletičova (1950 – 2024)

Pôsobenie saleziánov v Bratislave na Miletičovej ulici sa začalo v roku 1933. Násilne ho však ukončil nástup komunistickej diktatúry. Spolu s ostatnými mužskými rehoľami nemohli saleziáni od roku 1950 v Československu oficiálne pôsobiť.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín