Jakutsk

od | apr 6, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Autor: Ján Krupa SDB / Foto: SDB Jakutsk

Posledný mesiac sme prežili v pokojnom pôstnom duchu. Vo farnosti začali naši dvaja mladí katechumeni intenzívnu prípravu na prijatie sviatostí spojenú so skrutíniami a rôznymi obradmi počas nedeľných omší, ktoré slúžia ako povzbudenie nielen im, ale aj celej farnosti.

Začiatkom marca bol otec Paľo Michalka spolu s naším verným farníkom a pomocníkom Nikolajom vypomáhať v Aldane. Ja som práve v tom čase ochorel, a tak mal náš otec Matfej (Soomin) „zaťažkávajúcu“ skúšku. Všetko potrebné zvládol, čo dodávalo jemu samému aj nám radosť z toho, že jeho štúdiá pomaly prinášajú svoje plody.

V našom oratku a mládežníckom stredisku sme pokračovali v pravidelných, najmä víkendových aktivitách. Oteplilo sa nám na príjemných – 20, a preto sme využili dary tohto prostredia a boli sme sa korčuľovať. V oratku same mali nocovačku pre staršiu mládež a pre mladších sme okrem pravidelných hier pripravili aj tvorivé dielne k silno prežívanému sviatku žien 8. marca.

Jakutsk 04 2023 03

Náš život spestrila aj dvojdňová konferencia, ktorú v našom dome organizovali niektoré protestantské cirkvi. Téma bola výsostne saleziánska: „Práca s deťmi a mládežou“, a tak som sa aj ja sám spolu s jednou našou farníčkou zúčastnil na tomto zaujímavom programe.

Jakutsk 04 2023 02

Deň pred sviatkom svätého Jozefa k nám priletel náš otec Jozef Tóth aj so svojou sestrou Gitkou. Tešíme sa z toho, že sme znovu v plnej zostave a môžeme pokračovať v mnohých dielach, ku ktorým nás pozýva Božia prozreteľnosť. Vďaka vám aj za vašu modlitbovú misionársku pomoc.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.