Don Giuseppe Quadrio

od | nov 24, 2021 | Osobitný článok

 

Pri príležitostí 100. výročia narodenia ctihodného dona Quadria sa uskutoční v saleziánskom dome Turín – Crocetta seminár so zaujímavými hosťami, ktorí sa pokúsia priblížiť túto veľkú osobnosť saleziánskej rodine na celom svete. Seminár bude možné sledovať cez streaming v troch jazykoch (IT, EN, ES) a uskutoční sa v sobotu 27. novembra 2021 od 9:00.

Informácie o pripojení na seminár sú k dispozícii na tejto adrese.

Krátky životopis

Jozef Quadrio sa narodil v talianskom Verviu 28. novembra 1921 v materiálne chudobnej roľníckej rodine, ale bohatej na hodnoty. Od útleho detstva v ňom pôsobila Božia milosť, veď už ako osemročný si určil pevné životné zásady, ktoré zakončil slovami: „Budem sa snažiť, aby som sa stal svätým.“ Neskôr sa mu dostal do rúk životopis svätého Jána Bosca, ktorý mu požičal pán farár. Vtedy zacítil, že jeho rodinou by sa raz mohla stať práve tá saleziánska.

Saleziánom ako šestnásťročný

Ako dvanásťročný vstúpil do Misionárskeho saleziánskeho inštitútu v Ivrei, kde vynikal v štúdiu i dobrote. V roku 1937 sa stal saleziánom a vybrali ho, aby študoval filozofiu na prestížnej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Záverečné skúšky spravil na plný počet bodov a už ako dvadsaťročný začal učiť filozofiu klerikov vo Foglizzo, a to s jasnosťou a hĺbkou. Od roku 1943 ďalej pokračoval v štúdiách teológie na Gregoriánskej univerzite, počas ktorých býval v saleziánskej komunite na Sacro Cuore v Ríme.

Turin quadrio 02

Don Giuseppe Quadrio

Jozef, tak ako voľakedy študent Janko Bosco, venoval všetok svoj voľný čas chudobným chlapcom, čističom topánok („sciuscià“), ktorí zostali sirotami po druhej svetovej vojne. Jeho vnútorná hĺbka a láskavosť rástli čím ďalej, tým viac.

Úspech v štúdiu

V roku 1946 za prítomnosti deviatich kardinálov, medzi ktorými bol aj budúci pápež Pavol VI., Jozef obhájil v slávnej teologickej dišpute dogmu o nanebovzatí Panny Márie. Zožal úspech, ktorý ho preslávil v Cirkvi i v Kongregácii. Keď v roku 1950 Pius XII. slávnostne vyhlásil túto dogmu viery, opieral sa aj o jeho prácu.

Úspechy na škole a výnimočný intelekt vôbec nezmenšili Jozefovu pokoru a ochotu poslúžiť. Za kňaza bol vysvätený v roku 1947, teologické štúdiá dokončil v roku 1949 a v ten istý rok začal vyučovať teológiu v Turíne na Crocette. V roku 1954 ho menovali za dekana fakulty a v tomto úrade pokračoval až do roku 1960. Študenti ho mali veľmi radi pre jeho zrozumiteľné a hlboké prednášky a obdivovali jeho ľudskosť a otcovskú dobrotu. Bol skutočným modelom svätého teológa a formátora.

Zomrel po trojročnom zápase s leukémiou 23. októbra 1963.

Podrobnejšie informácie o jeho živote sú na stránke: donquadrio.it.

Turin quadrio 03

Študovňa v Turíne v časoch dona Quadria

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.