Bardejov

od | feb 25, 2024 | Časopis 2/2024, Saleziáni

 

Autori: manželia Juríčkovci a Marek Pančura SDB / Foto: SDB Bardejov a Martin Novák

História

Saleziáni v Bardejove pôsobia oveľa dlhšie, ako sú oficiálne zaregistrovaní. Už v 60-tych rokoch minulého storočia tu pôsobili viacerí nadšenci dona Bosca, aj keď len tajne, a pripravovali pôdu pre neskorší rozmach tohto diela. Zo saleziánov spomeniem aspoň nebohého dona Timka a koadjútora Juraja Kaščáka, ktorí boli zamestnaní v Bardejovských Kúpeľoch a v bardejovskej nemocnici. Treba tiež pripomenúť aj niekoľkých odchovancov z Miletičovej spred barbarskej noci, ktorí žili vo svojich rodinách v okolí Bardejova.

Koncom roka 1987 prišiel do Bardejova don Jozef Bližinský a Vincent Macejko. Neskôr k nim pribudol aj Peter Bešenyei. Popri svojom civilnom povolaní začali rozvíjať aj bohatú saleziánsku činnosť v rodinách a s mladými. Už v lete 1989 sa na ihrisku v Tarnove odohral 1. ročník futbalového turnaja KAMA (krycí názov pre katolícku mládež počas totality). Bohatá účasť na ňom svedčí o tom, aká intenzívna bola činnosť týchto troch priekopníkov, ktorí bývali v bytovkách a svoj voľný čas naplno venovali apoštolátu s mládežou, ale nezanedbávali ani rodiny, všetko v maximálne možnej tajnosti a diskrétnosti. Podhubie saleziánskej rodiny pred novembrom 1989 vytvárali aj dvaja saleziáni spolupracovníci, ktorí oficiálne patrili pod stredisko Košice a neskôr Prešov.

Bardejov 02 2024 02

Brigády na Brezovke, ale aj inde

Po novembri 1989 nastali veľké možnosti, ale aj veľké potreby. Zasiate semienka klíčili, preto bola potrebná sústavná starostlivosť o ne. Božia prozreteľnosť prostredníctvom košického biskupa Mons. Alojza Tkáča ponúkla tejto rodiacej sa saleziánskej komunite do správy kostolík svätej Anny, ktorý bol prakticky nepoužívaný niekoľko desiatok rokov a slúžil iba na vykonávanie pohrebov a ako skladisko. Už prvé dni ukázali, koľkých nadšencov tento projekt zapálil. Bolo potrebné veľké množstvo práce, obiet a modlitieb, aby sa mohol zrealizovať a neskôr aj rozšíriť. S rozvojom aktivít sa musela vyriešiť aj otázka komunitného bývania. Aj tu zasiahla Božia ruka a podarilo sa výhodne odkúpiť dom bývalej materskej školy Jasu. Postupne sa zrekonštruovala, vytvorili sa v nej ubytovacie priestory, herne, miestnosti na stretká, kaplnka a neveľké ihrisko. To občas dvíhalo tlak okolitých susedov, lebo prekopnuté lopty často končili v ich záhradkách. Zdalo sa, že saleziáni už môžu pokojne pracovať. Pred rekonštrukciou tejto budovy saleziánom na stretká slúžili priestory bývalého Katolíckeho kruhu, ale tie nebolo možné upravovať pre saleziánske potreby z dôvodu, že budova sa nachádza v zóne mestskej pamiatkovej rezervácie. A tak po úspešnej rekonštrukcii priestorov na Kellerovej ulici mohli saleziáni ďalej rozvíjať svoju činnosť. Popri tom začalo rásť aj dielo s Rómami na Poštárke. O tom ste si mohli prečítať viac v osobitnom článku.

Bardejov 02 2024 03

Animátorský výlet na Brezovke

Nová etapa

Nové výzvy prišli už o niekoľko rokov, keď po dohode otca provinciála a košického arcibiskupa bola saleziánom zverená rozrastajúca sa farnosť s veľkým počtom mladých rodín s deťmi na sídlisku Vinbarg. A kolotoč stavať, opravovať, prestavovať sa znova roztočil. Zdalo by sa, ako keby saleziáni vo víre toľkých povinností zabudli na heslo dona Bosca: „Daj mi duše, ostatné si vezmi.“ Nie je to však tak, lebo mladých stále pribúdalo a pribúda a do bezduchého sídliska, ktoré bolo ako malá bardejovská Petržalka, sa so šírením viery začal vracať aj duch. Ľudia tu radi prichádzajú, lebo sa cítia prijatí, a tak Farnosť Svätej rodiny má nielen také meno, ale s menom nesie aj poslanie, ktoré sa dnešní saleziáni aj ich predchodcovia snažili naplniť.

Bardejov 02 2024 05

Prvé začiatky vo farnosti

V rámci farskej pastorácie si farnosť plní úlohy ako každá iná farnosť – sväté omše, krsty, sobáše, sviatosti zmierenia, prípravy na sviatosť birmovania, pohreby… Otcom saleziánom najmä pri krstných a sobášnych náukách a pri príprave na sviatosť birmovania vypomáhajú aj laici, o formovanie ktorých sa saleziáni ochotne starajú. Každý mesiac je pripravených viacero duchovných obnov, formačných stretiek podľa veku a stavu. Je bežné, že starší odovzdávajú skúsenosti mladším a tento kolobeh pokračuje ďalej. Fungujú detské stretká pre najmenších žiakov, mamičkovské stretká pre mamičky na materskej dovolenke, stretká pre žiakov základných, stredných škôl a vysokoškolákov, ktoré sú animované skúsenými, ale hlavne ochotnými saleziánmi spolupracovníkmi, exallievmi a dobrodincami.

Bardejov 02 2024 04

Pán Boh nám v posledných rokoch požehnal aj dve sestry FMA z Bardejova

Od roku 1995 pôsobí pri saleziánskom stredisku aj stredisko saleziánov spolupracovníkov, ktorých počet postupne rastie. V auguste 2018 bola založená aj skupina exallievov ako ďalšia zložka saleziánskej rodiny. Obe tieto laické hnutia pôsobia popri sebe a vykrývajú veľké pole aktivít pri organizovaní letných táborov – prímestské aj pobytové pre rodiny s deťmi, výlety, pomoc pri zabezpečovaní duchovných cvičení, obnovách pre mladých, ale aj tam, kde treba priložiť chlapskú alebo ženskú ruku k dielu – upratovanie na chatách, v kostoloch a podobne.

Dvakrát v roku, pred Vianocami a Veľkou nocou, sa organizuje potravinová zbierka Saleziánske kilo na pomoc rodinám v núdzi. Sila rodinnosti a solidarity sa prejavila aj pri pomoci presídlencom z Ukrajiny.

Záver roka býva spojený so spoločenskými aktivitami. Aj tu sa mladým i starším ponúka možnosť účasti na Štefanskom plese či zmysluplné využitie posledných chvíľ občianskeho roka –Silvester.

Bardejov 02 2024 07

Od Vianoc 2022 sme začali robiť aj vianočné trhy

Bardejov 02 2024 08

Vianočná večera s animátormi a ich rodičmi

Oslavy liturgického sviatku dona Bosca v Bardejove majú príchuť veľkolepej šou pod názvom Bardejovské Valdocco, ktoré neporazila ani pandémia covidu či iné nepríjemnosti. Otcom tejto veľkej myšlienky bol don Jozef Bližinský. Osvojila si ju celá saleziánska rodina a pretrváva už viac ako tridsať rokov.

Bardejov 02 2024 09

Bardejovské Valdocco

Pri saleziánskom stredisku pôsobia viaceré hudobné a spevácke zbory, ktoré spestrujú priebeh liturgických slávení. Aj tu sa prejavuje duch rodinnosti a je povzbudzujúce, ako otcovia sprevádzajú hrou na hudobné nástroje svoje deti, ktoré zase všetok svoj elán vkladajú do spevu. Zo všetkých spomenieme aspoň jeden detský zbor ViniMini, ktorý si už získal svojich nadšencov aj mimo Bardejova.

Výzvy prítomné i budúce

Saleziánske dielo v Bardejove je komplexné. Našťastie sa tu nachádza aj pomerne silná a zapálená saleziánska rodina, ktorá stále hľadá spôsoby, ako upevňovať rodinnosť, rozširovať saleziánsku charizmu a odpovedať na potreby nášho okolia.

Veľkou výzvou v najbližšom čase je aj stavba novej saleziánskej chaty v obci Brezovka v blízkosti starej saleziánskej chaty. Pre tento krok sa rozhodlo z dôvodu zlého statického stavu pôvodnej chaty, ale zároveň je aj vízia, že s novou chatou by sme mohli ďalším mladým, školákom a rodinám ponúknuť saleziánsku charizmu a zoznámiť ich so saleziánskou rodinou.

Bardejov 02 2024 06

Peknou aktivitou je aj spoločná rodinná dovolenka v Chorvátsku

Projekt je to náročný a oceníme každú pomoc. Viac o tomto projekte sa dozviete na stránke www.novabrezovka.sk. Ďalšie informácie o živote saleziánskeho diela v Bardejove môžete nájsť na našom webe www.pobavi.sk. Pre tých, čo sa nad tým niekedy zamýšľali, je to skratka PO-štárkaBA-rdejovVI-nbarg.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bratislava-Miletičova (1950 – 2024)

Pôsobenie saleziánov v Bratislave na Miletičovej ulici sa začalo v roku 1933. Násilne ho však ukončil nástup komunistickej diktatúry. Spolu s ostatnými mužskými rehoľami nemohli saleziáni od roku 1950 v Československu oficiálne pôsobiť.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín