Známka a špeciálna poštová pečiatka k dvojstému výročiu sna dona Bosca z deviatich rokov

od | feb 17, 2024 | Svet

 

Text a foto: ANS

Aj Vatikán sa pripája k saleziánskej rodine pri oslavách sna svätého Jána Bosca, ktorý inšpiroval celé jeho dielo a charizmu; a robí tak prostredníctvom poštovej známky a špeciálneho poštového pečiatkovania venovaného tomuto významnému výročiu.

Vatikánska poštová známka pri príležitosti tohto výročia reprodukuje obraz na plátne, ktorý v roku 1999 vytvoril maliar Mario Bogani (1932 – 2016) a ktorý sa uchováva v hornej bazilike Chrámu dona Bosca na Colle Don Bosco (Castelnuovo Don Bosco, provincia Asti). Má nominálnu hodnotu 1,30 € a formát 40 x 30 milimetrov, vytlačený na 21 200 minilístkoch po 9 známkach, čo predstavuje celkový počet 190 800 známok.

Kresba na známke ilustruje videnie malého Jána, ako ho sám vyrozprával vo svojich Pamätiach: „V spánku sa mi zdalo, že som blízko domova… kde sa zhromaždilo množstvo detí, ktoré sa hrali… Niektoré sa smiali, iné sa hrali a dosť sa ich rúhalo. Keď som počul tieto rúhania, okamžite som sa vrhol medzi ne a päsťami a slovami som ich umlčal… V tej chvíli sa objavil ctihodný muž… jeho tvár bola taká jasná, že som sa naňho nemohol pozerať. Zavolal ma po mene a prikázal mi, aby som sa postavil na čelo tých detí, a dodal tieto slová – ‚Nie bitím, ale miernosťou a láskou si získaš týchto svojich priateľov. Preto sa hneď pusti do ich poučovania o škaredosti hriechu a vzácnosti cnosti.‘ – …Videl som vedľa neho ženu majestátneho vzhľadu, odetú do plášťa, žiariacu zo všetkých strán …vyzval ma, aby som sa k nej priblížil, chytil ma jemne za ruku a povedal mi – ‚Pozri‘ – …Keď som sa pozrel, uvedomil som si, že všetky tie deti utiekli a namiesto nich som videl množstvo vlkov, medveďov a niekoľko ďalších zvierat – ‚Tu je tvoje pole, tu musíš pracovať. Urob sa pokorným, silným a pevným: a to, čo teraz vidíš, že sa deje týmto zvieratám, musíš urobiť pre moje deti… v pravý čas všetko pochopíš.“

Znamka 02 2024 02

Filatelistická pečiatka má kruhový formát a priemer 38 milimetrov. Ide o grafický návrh voľne inšpirovaný námetom známky, ktorý zobrazuje mladého Jána spiaceho obklopeného postavami z jeho sna: Ježišom, Pannou Máriou, vlkmi a ovečkami. Pečiatku dopĺňajú nápisy „SEN SVÄTÉHO JÁNA BOSCA, 1824 – 2024, VATIKÁNSKA POŠTA“ a „DIE EMISSIONIS 19. 02. 2024“.

Znamka 02 2024 03

V dňoch 19. a 20. februára 2024 bude poštový úrad „Arco delle Campane“ (v ramene Charlemagne vatikánskej kolonády) používať predmetnú špeciálnu pečiatku.

Je možné požiadať o tento filatelistický materiál s opečiatkovanými známkami, v sektore poštovej a filatelistickej služby Vatikánu do 23. marca 2024.

Dňa 20. februára 2024 bude denník Avvenire venovať špeciálne vydanie histórii známok venovaných donovi Boscovi a významu jeho snov.

„Sen dona Bosca z deviateho roku,“ píše sa v nóte vydanej Governatorátom mesta Vatikán, „bol zdrojom povolania budúceho zakladateľa saleziánskej kongregácie a inšpiratívnym prameňom jeho výchovnej filozofie, ktorú prenikli tri princípy: rozum, náboženstvo a láskavá dobrota. Pre dona Bosca bolo nemožné vychovávať mladého človeka prostredníctvom rozumu bez toho, aby ho niekto miloval, chápal jeho problémy a podporoval ho pri ich riešení“.

Význam tohto sna a saleziánskej charizmy pre univerzálnu Cirkev možno dobre pochopiť z toho, čo pred deviatimi rokmi napísal pápež František v liste zaslanom rektorovi saleziánov Ángelovi Fernándezovi Artime, dnes kardinálovi, pri príležitosti ďalšieho dvojstého výročia, a to narodenia dona Bosca (1815 – 2015): „Don Bosco nás predovšetkým učí, aby sme nestáli bokom a nepozerali sa, ale aby sme sa postavili do prvej línie a ponúkli mladým ľuďom integrálnu výchovnú skúsenosť, ktorá, pevne založená na náboženskom rozmere, zahŕňa myseľ, city, celú osobu, vždy považovanú za stvorenú a milovanú Bohom.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“

Skvelá kniha, skvelá novinka – životopis: Don Bosco

V pravom čase a na pravom mieste vstupuje na scénu života Ján Bosco. V Európe sa práve prudko rozvíja industrializácia, ktorá posúva ľudstvo dopredu, ale zanecháva za sebou ohromnú biedu v najrôznejších podobách.