Zmysluplné leto plné zážitkov

od | máj 12, 2023 | Časopis 3/2023, Výchova

 

Zmysluplné leto plné zážitkov – také ponúka Domka všetkým deťom a mladým.

Autor: Terézia Piknová / Foto: archív Domky

Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa sústavnou činnosťou počas celého roka venuje deťom a mladým nielen v strediskách, ale i priamo prostredníctvom podujatí sekretariátu, predovšetkým vzdelávacími aktivitami. Medzi dlhoročne známe patrí Škola pre animátorov, Teológia pre mladých, 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu. Ponuka však narastá o novinky, ako napríklad finančný kurz Šéfuj vlastným financiám. Cez letné prázdniny sa venuje vzdelávaniu animátorov – juniorov prostredníctvom vzdelávacieho kurzu Základný animátorský kurz, no organizuje i pobytové tábory pre deti, ktoré majú rady umenie – výtvarný tábor Saleziánsky plenér alebo pre mladých miništrantov – miništrantský tábor Tymian. Svoj vzťah s Bohom prehlbujú mladí prostredníctvom Letnej školy kurzu Teológia pre mladých. Medzi tradičné letné podujatia patria aj výmeny animátorov medzi strediskami po celom Slovensku i v zahraničí.

Umelci, miništranti, animátori – pridajte sa k nám!

„Zámerom bolo pre deti z kresťanských kruhov, ktoré sú orientované umeleckým smerom, vytvoriť bezpečný, priateľský, otvorený priestor, ktorý by im pomohol spoznať vrstovníkov a utvrdiť v sebe túto záľubu, ale aj svoju tvorivú umeleckú identitu; to všetko v saleziánskom veriacom prostredí.“ (Pavol Rehák, hlavný organizátor)

Domka 05 2023 01

Saleziánsky plenér 2022

Osobitným druhom tábora, ktorý sa tradične koná pod záštitou Domky – sekretariátu je Saleziánsky plenér. Tento výtvarnícky tábor s ambíciou rozvíjať mladých umelcov sa každoročne koná na saleziánskej chate v Banskej Belej a jeho hlavným organizátorom je salezián spolupracovník a zároveň akademický maliar Pavol Rehák. Ten si pravidelne do tímu pozýva ďalších umelcov, ktorí mladým odovzdávajú základné teoretické vedomosti o kreslení, kompozícii, farbách a odborne ich sprevádzajú pri ich maliarskych prácach v prírode.

Základný animátorský kurz (ZAK)

Pre mladých od 14 rokov, ktorí sa chcú stať animátormi, je vytvorený Základný animátorský kurz. Rozvíja primárne vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre saleziánskeho animátora. ZAK je 5-dňový intenzívny kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Domka 05 2023 03

Základný animátorský kurz

Ideou kurzu je téma horolezectva, čomu autori prispôsobujú aj mnohé aktivity. Nechýba priestor pre vzájomné podelenie sa, prežitie silných duchovných momentov či zážitok spolupráce saleziánskej rodiny.

Na ceste k animátorstvu je pár prekážok, ale animátorskú horu zdolať dokážeš.

Tymian – tábor pre miništrantov

Týždenný pobytový tábor je určený pre miništrantov od desať rokov až po vysokoškolákov. Cieľom tábora je pomoc pri formácii miništrantov. Každoročne chlapcov čaká bohatý športovo-dobrodružný, ako aj duchovne animovaný program. Dôraz sa kladie na osobnosť miništranta ako mladého lídra.

Domka 05 2023 02

Tymian 2020

Formujeme osobnosti aj vďaka vám

Ani letné podujatia neunikajú hlavnému cieľu Domky, ktorým je sprevádzanie mladých a vytváranie priestoru pre angažovanosť a zodpovednosť primeranú ich veku a schopnostiam. Prostredníctvom letných podujatí vzniká priestor pre výchovu nových mladých lídrov, ktorí pomáhajú svojim rovesníkom. Angažovanosť nakoniec tvorí ich životný štýl.

Na to, aby všetky tieto aktivity mohli i naďalej podporovať dobrovoľnícku činnosť a flexibilnejšie vzdelávanie mladých, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Prostredníctvom QR kódu na obrázku sa môžete stať našimi jednorazovými či pravidelnými darcami.

Pomoc s darcovstvom:

Naskenujte kód pomocou svojich mobilných zariadení. Otvorí sa vám webový prehliadač na stránke https://domka.darujme.sk/verime-mladym. Uvidíte naše logo s heslom „Veríme mladým“. Na pravej strane sa môžete rozhodnúť, či sa chcete stať darcom jednorazovo, alebo pravidelne (mesačne) a zvolíte tiež sumu. Vyplníte vaše kontaktné údaje a spôsob platby. Hotovo! Je to jednoduché!

Domka 05 2023 04

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

SAFI 2024 vyhrala škola z Poštárky

Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke sa zapojila do súťaže SAFI 2024 (Súťaž Amatérskych Filmov), ktorú vyhlásila  TV LUX. Tohto roku to už bol 10. ročník a jeho témou bola MOJA MODLITBA.

Podcast Uveriteľní

Nový podcast pre mladých ale aj starších. Každé dva týždne so saleziánom Stanom Hurbaničom a Klaudiou Kosnáčovou.