Žilina – Stredná odborná škola

od | dec 13, 2022 | Saleziáni

 

Autor: Michal Žák SDB / Foto: SDB Žilina – SOŠ

Jeseň školského roka na našej SOŠ svätého Jozefa Robotníka a internáte beží v plnom prúde. Dovoľte nám zrekapitulovať posledné obdobie.

V strede októbra sa prehnalo našou krajinou podujatie Godzone. Dni tesne predtým boli naši žiaci z internátu pozvaní vypomáhať s rozložením plochy pre túto popkultúrnu udalosť v Žiline na štadióne. Ide o každoročnú obľúbenú dobrovoľnícku brigádu, ktorá prispieva do spoločného diela. Podujatie Godzone je navštevované našimi žiakmi (čo možno občasne pozorovať zvýšenou frekvenciou príslušnej hudobnej produkcie na chodbe internátu), ale aj našimi spolubratmi, ktorí chodia ako kňazi vysluhovať sviatosť zmierenia.

Zilina sos 12 2022 02

Posledné októbrové dni boli venované spomienke na našich zosnulých, ktorých pamiatku sme si mali možnosť uctiť i osobnou návštevou rodných miest a obcí. V rámci pravidelného navštevovania cintorína počas dušičkovej oktávy (navštevujúc počas pravidelných výjazdov mestský žilinský cintorín osamote i so žiakmi) sme zašli aj na cintorín do Rožňavy. Dostali sme sa tam v rámci pravidelného komunitného víkendu, ktorý sme tentoraz trávili u bratov v Rožňave.V rytme našej komunity je týmito komunitnými víkendmi cieľom prevetrať si hlavu novými podnetmi, zažiť exkurziu a vytvoriť miesto vzájomného počúvania sa, plánovania i formálneho i neformálneho delenia sa. Súčasťou tohto víkendu bola oslava narodenín mamy dona Jána Fábiana, exkurzia na maďarskom území v jaskyni Vörös-tói či vyhliadka s výkladom na mestskej strážnej veži uprostred historického centra Rožňavy.

Zilina sos 12 2022 03

Dôležitý novembrový víkend bol venovaný tradičnému podujatiu Akčný víkend. Ide o intenzívne víkendové sústredenie s cieľom voviesť prvákov na našej škole do základov duchovného života a dať im ochutiť i „akčnosť“ života spojeného so saleziánskym štýlom školy a výchovy.

Prostredné novembrové dni okolo spomienky na oslobodenie našej vlasti spod nadvlády totalitného režimu časť našej komunity (Peter Boško, Ján Fábian, Ján Jura a Michal Žák) strávila na 5-dňovom študijnom pobyte v Azerbajdžane u našich bratov v Baku. Tento čas bol oficiálne časom nevyčerpanej „letnej dovolenky“. Všetky dni boli naplnené výletmi, spoznávaním miestnych pastoračných i kultúrnych reálií, prehliadkou mesta, saleziánskych súčasných i bývalých miest pôsobenia.

Zilina sos 12 2022 04

Týmto chceme vyjadriť ešte raz veľkú vďaku celej miestnej komunite za ich otvorené časopriestory, osobne venovanú prítomnosť i podelenie sa. Takto sme mali možnosť spoločne sa dotknúť dôležitej tváre našej Slovenskej saleziánskej provincie.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.