Žilina – SOŠ

od | sep 12, 2023 | Saleziáni

 

Autor: Michal Žák SDB / Foto: SDB Žilina – SOŠ

Milí spolubratia a priatelia,

pozdravujeme vás všetkých po uplynulom lete. V čase čítania týchto riadkov už naša komunita naplno žije školským rokom na SOŠ svätého Jozefa Robotníka a chlapčenským internátom. Do našej komunity medzičasom pribudli saleziáni: Ján Ivančák – ktorý pracuje ako vychovávateľ pre prvákov na internáte, a Pavol Grach, ktorý sa zapája do katechetických aktivít pre školu, učiteľov a pokračuje v službe pre saleziánsku rodinu.

Priestory našej školy a internátu počas leta boli (okrem prestavby domového vchodu, výťahu a veže) svedkami vynovenia priestorov vedenia školy a výmeny žltých hokejbalových mantinelov na multifunkčnom ihrisku – tzv. bazéne. Koniec školského roka sa tak niesol v znamení šmirgľovania, pílenia, rezania a zvukov karbobrúsiek, vŕtačiek, ale aj hlasne pustených obľúbených pesničiek z prenosných reproduktorov našich chlapcov.

V prvé letné dni sa konali v priestoroch našej školy dva tradičné tábory: zoznamovací výlet a Cechcamp. Ide o podujatia, ktoré majú za cieľ priblížiť priestory, ľudí, atmosféru a výchovný štýl školy budúcim prvákom a možným záujemcov z radov základných škôl. Do organizácie sú každoročne zapojení aj animátori z našej školy.

Zilina 09 2023 02

Zilina 09 2023 03

Na začiatku júla sa Peťo Boško a Ján Jura vybrali spolu s exallievmi na cestu do Talianska a neskôr sa Peťo Boško zúčastnil na púti s mladými so slovenskými saleziánskymi strediskami na SDM v portugalskom Lisabone.

Zilina 09 2023 04

Obdobie šiestich týždňov počas leta strávil tirocinant Michal Žák v saleziánskej komunite v španielskom Cádize kvôli jazykovému kurzu pre budúcu etapu rehoľnej formácie v Barcelone.

Zilina 09 2023 06

Maroš Bundzel sa zúčastnil na výpomoci na manželských stretnutiach (tzv. manželákoch) v Banskej Bystrici a na duchovných cvičeniach pre skupiny spolupracovníkov.

Po postupnom návrate z prázdninových služieb a výjazdov sa komunita stretla na klasickom plánovaní vo Veľkom Bieli a potom sa časť komunity presunula na komunitnú dovolenku do Plzne a Prahy. Počas týchto dní sa pochopiteľne nedala obísť návšteva Karlštejnu, trapistického kláštora Nový Dvůr či návšteva českého biskupa z radov saleziánov Karla Herbsta.

Zilina 09 2023 05

Záver leta patril okrem príprav aj každoročnej tzv. predĺžnej duchovnej obnove s učiteľmi, majstrami a zamestnancami našej školy v dome svätého Bystríka v Čičmanoch. Cez obsah prednášok pod vedením Pavla Gracha sa mali možnosť zúčastnení oboznámiť s prvkami kresťanského života či stretnúť sa s postavami ako svätá Terézia z Avily či svätý Ignác z Loyoly.

Zilina 09 2023 07

Ak by ste mali chuť, radi sa s vami stretneme 24. septembra na celodennom tradičnom výstupe Titusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň organizovaný žilinskými saleziánmi.

Za našu komunitu pozdravuje

Michal Žák

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.