Zaujímavé spojenie „don Bosco – don Orione – pápež František“

od | aug 31, 2023 | Osobitný článok

 

Autor: Marián Valábek SDB / Foto: © Servizio Fotografico – Vatican Media

Odkaz našim mamám

Taliansky kňaz svätý don Luigi Orione, ktorý prežil u dona Bosca záver jeho života a inšpiroval sa jeho pôsobením medzi chlapcami, ale objavil aj celú šírku jeho apoštolátu, založil kongregáciu Malé sestry misionárky lásky v roku 1915 s cieľom, aby rehoľníčky s láskavým materským a sesterským štýlom reagovali na potreby chudobných, opustených a vylúčených ľudí. Týmto rehoľníčkam okrem iného pápež František povedal (ale platí to pre každú mamu):

  • „Ako dobré mamy pristupujte k druhým so súcitom, tvorivosťou a fantáziou, v milosrdnej láske.“
  • „Don Orione si bol vedomý tejto skutočnosti, keď hovoril, že „pre to, aby sme si získali Boha a druhých, musíme najprv žiť intenzívny Boží život v sebe“, vieru, ktorá horí v nás a vyžaruje okolo nás.
  • Nechajte sa teda vždy najprv získať Pánom, jeho živou prítomnosťou v Eucharistii, v jeho slove i vo vás samotných prostredníctvom Ducha Svätého.
  • Pamätajte, že ten najväčší dar, ktorý môžete dať ako matky deťom, ktoré vám Boh zveril, je keď im odovzdáte svoju nežnú a vášnivú lásku k Ježišovi, keď ich naučíte milovať ho a poznávať tak, ako ho poznáte a milujete vy, a keď ich urobíte účastnými na svojej viere v neho.“
  • Vystríhajte sa chladného postoja voči druhým.
  • „A ak sa niekedy tento neduh prejaví, okamžite ho vyžeňte myšlienkami, slovami a gestami prijatia i láskavosti! Vieme, že kúsok chleba, o ktorý sa podelíme s úsmevom, je lepší než pokrm, ktorý je síce rafinovaný, no korenený mrazom a bez chuti lásky.
  • Nech sú vaše domovy a miesta služby plné materinského tepla!
  • Nech každého hreje a osvecuje „plameň, ktorý horí vo vašom srdci, a svetlo vášho vnútorného ohňa“.
  • „Dobrá mama sa nikdy nevzdá tvárou v tvár potrebám svojich detí, (…) pretože mama miluje a láska nás robí slobodnými a tvorivými.“
  • „Matka miluje všetkých a nerobí rozdiely.“

Žasnime nad naším narodením

Pápež František podpísal predslov ku knihe Zázrak života, ktorú vydalo vydavateľstvo Piemme. „Vráťme sa k žasnutiu nad naším narodením,“ navrhujú autori knihy. V tejto súvislosti ešte raz vyzývam všetkých, ktorí sa tvárou v tvár nenarodenému životu nezastavia a nepodriadia dramatickému a definitívnemu riešeniu, akým je potrat, ale cítia, že môžu ponúknuť nenarodenému dieťaťu a matke pomoc spoločnosti, ktorá sa venuje obrane dôstojnosti všetkých počnúc tými najbezbrannejšími. V krehkosti nenarodeného dieťaťa, v osamelosti starých ľudí, v hanebnej biede toľkých chudobných ľudí, ktorí sú zbavení základných vecí a nemajú žiadnu perspektívu rozvoja, v utrpení tých, ktorí sú obeťami vojen, zúfalej emigrácie a prenasledovania vo všetkých častiach sveta. V mene toľkých nevinných obetí Boh žehnaj všetkým, ktorí sa rozhodli spoločne diskutovať a uvažovať o tomto „zázraku“, ktorým je život.

Svet bez žien je odsúdený na samotu

Dokonalý vzor nám všetkým poskytuje Panna Mária, ktorá naplno žije svoj dar a úlohu: dar „materstva“ a úlohu „starostlivosti“ o svoje deti v Cirkvi. Pápež František zástupkyniam únie povedal:

„Tento dar a túto úlohu máte aj vy ženy v každej sfére, v ktorej zostávate prítomné, s vedomím, že bez vás sa tieto sféry ukážu ako osamelé. Panna Mária vás učí prebúdzať život a vždy ho chrániť vzťahom k druhým počnúc nežnosťou a súcitom a spájajúc tri jazyky: rozum, srdce a ruky, ktoré musia byť koordinované. To, čo hlava myslí, srdce cíti a ruky robia.“

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Rok vďačnosti 5. etapa – Ihrisko

Od 1. júla 2024 už prebieha posledná etapa prípravy na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko. Osobnosť, ktorá nás môže v tejto etape sprevádzať, je sestra saleziánka blahoslavená Mária Troncatti FMA.

Arcidiecézna púť v Gaboltove 2024

Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a je známy veriacim katolíkom na celom Slovensku. 20. – 21. júla 2024 sa tu bude konať hlavná výročná púť.

Prímestský tábor v Novej Dubnici

Uskutočnil sa v dňoch 1. – 5. júla 2024. O 127 detí sa staralo 55 animátorov, z toho traja saleziáni. Celý tábor zastrešoval direktor domu don František Kubovič.

Blahoslavený Titus medzi nami

Mnohých ctiteľov blahoslaveného Titusa Zemana, ktorí ho túžia bližšie spoznať a stretnúť sa s ním, privedú kroky do jeho rodiska, do Bratislavy-Vajnôr, kde je vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie uložený jeho hlavný relikviár.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín