Záujem o remeslo klesá, no nie u nás…

od | aug 18, 2021 | Časopis 5/2021, Výchova

Autor: Beáta Jarošová / Foto: archív SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Terka Jureková, Andrej Konušik, Daniel Mihok

Viac ako tisícpäťsto mladých absolventov, ktorým sa za tridsať rokov činnosti venovalo vyše tristopäťdesiat zamestnancov. Ako ľahko možno pomestiť toľké snaženie do jednej vety a niekoľkých čísel. No príbeh pokračuje a Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka v Žiline otvára svoje brány opäť.

Dni otvorených dverí sú obľúbenou formou, ako získať potrebné informácie z prvej ruky. Rodičia i potenciálni žiaci prichádzajú zblízka i zďaleka, aby si urobili reálnu predstavu o tom, čo naša škola ponúka. Potešiteľné je, že v čase, keď záujem o remeslo klesá a niektoré učebné odbory zápasia o prežitie, my máme naplnené kapacity prijatých žiakov takmer na sto percent.

Čo stojí za neutíchajúcim záujmom?

Celkom isto atraktívnosť odborov spojených so širokými možnosťami uplatnenia. Autoopravárske profesie (automechanik, autoelektrikár či autolakovník) zamerané na najmodernejšie technológie poskytujú žiakom možnosť realizovať sa v oblasti automobilového priemyslu. Chlapci, ktorým „zavoňalo“ drevo, taktiež pracujú v moderne vybavených dielňach pod vedením zručných majstrov odborného výcviku. Nemožno nespomenúť ani murárske odbory, ale aj maturitný odbor grafik digitálnych médií, o ktorý evidujeme z roka na rok vyšší záujem. Pripomíname pritom, že žiaci získajú nielen odborné znalosti a zručnosti, ale aj základné informácie o podnikaní a o tom, ako rozbehnúť to vlastné.

Odbornosť aj osobnosť

Odbornosť je tak jedným z kľúčových momentov vzdelávania v našej škole, no nie jediným. Pre mladých ľudí a ich rodičov je lákavý aj originálny preventívny výchovný systém dona Bosca, ktorý saleziáni uplatňujú už vyše dvesto rokov. Spočíva v tom, že sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré vlastnosti a schopnosti mladých prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi. Vzniká tak vzácny priestor na rast profesijný, osobnostný aj duchovný. Integrita mladého človeka je ideál, na ktorom pracujú spoločne učitelia, majstri a vychovávatelia.

Široké možnosti

Mladým sú k dispozícii priestory, ktoré za ostatný čas prešli zásadnou rekonštrukciou tak, aby spĺňali nároky na modernú školu. Žiaci môžu využívať zrekonštruovaný internát, v ktorom býva deväťdesiatpäť chlapcov, ale aj spomínané dielne pre autoopravárov, autoelektrikársku, autolakovnícku a automechanickú dielňu. Dobre vybudovaná je aj stolárska dielňa a grafický ateliér. Mladým slúžia auly, spoločenské miestnosti, ihriská či nádvoria. Sú vedení k športu, umeniu, no učia sa napríklad aj animovať skupinu. Obľúbené sú kurzy spoločenského správania a tanca organizované v spolupráci s družobnou školou – SOŠ pedagogickou svätej Márie Goretti v Čadci. Vzdelávanie a výchova tak majú rovnako vysokú prioritu.

Otec aj syn

Tajomstvo záujmu o našu školu má ešte jeden dôležitý rozmer. Tým, že výchovný systém dona Bosca zahŕňa sprevádzanie počas celého života, škola zostáva v kontakte s absolventmi – exallievmi – aj po jej skončení. Sú pozývaní a zapojení, často už so svojimi rodinami, do aktivít rôzneho druhu. V súčasnosti tak navštevujú školu žiaci druhej generácie, vyučil sa u nás otec a v súčasnosti k nám chodí aj jeho syn, prípadne synovia a ďalší príbuzní. Aj medzi majstrami a učiteľmi je množstvo bývalých absolventov. Nemožno zabudnúť ani na duchovné povolania, ktoré sa zrodili uprostred všetkého tohto snaženia.

Dielo dona Bosca v Žiline siaha do tridsiatych rokov minulého storočia, v päťdesiatych rokoch bola činnosť saleziánov násilne prerušená a v deväťdesiatych rokoch sa ju podarilo obnoviť. Vtedajšie Stredné odborné učilište svätého Jozefa Robotníka zriadili v máji 1991 a v septembri už nastúpilo do školy prvých 48 chlapcov. Dnes má SOŠ svätého Jozefa Robotníka 375 žiakov. Od roku 2010, keď bol otvorený maturitný študijný odbor grafik digitálnych médií, SOŠ navštevujú aj dievčatá. Niektoré sa z času na čas zaujímajú aj o remeselnícke odbory.

Ešte by sme mohli mnohé napísať, ale ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.

Tak neváhajte, dvere máte otvorené!

 

Študentský film Bridge z dielne našich žiakov vyhral medzinárodný festival FESTICLIP

Študentský film Bridge z dielne našich žiakov vyhral medzinárodný festival FESTICLIP

Po mesiacoch online sme sa konečne opäť stretli v škole

Po mesiacoch online sme sa konečne opäť stretli v škole

Budúci stolári pracujú v moderných dielňach

Budúci stolári pracujú v moderných dielňach

Aktívny relax našich učiteľov

Aktívny relax našich učiteľov

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Apoštolát je aj dôvera, pokora a obetavosť

Apoštolát dona Bosca bol poznačený pokorou a obetavosťou. Nasledujúci príbeh spolu so svedectvom dona Cagliera (MB, zv. IV, 2) nám môže byť krásnym svedectvom, aby sme si nemysleli, že apoštolské úsilie spočíva len v obľúbenosti a radosti medzi mladými.

Skúste a presvedčte sa…

Výber strednej školy je pre mladého človeka jedno z najvážnejších životných rozhodnutí. Vedia o tom rozprávať najmä tí, ktorí zistili, že sa vo svojom rozhodnutí mýlili, ale aj tí, ktorých očakávania sa naplnili a našli oblasť svojho záujmu, ktorej sa s vášňou venujú.