Začiatok nového pastoračného roka v saleziánskej provincii

od | sep 20, 2023 | Saleziáni

 

Začiatkom septembra sa žiaci opäť vrátili do škôl a tak aj saleziáni na Slovensku začínajú nový pastoračný rok spolu s deťmi a mládežou.

Vedenie saleziánskej provincie v Bratislave na Miletičovej preto v pondelok 18. septembra uskutočnilo stretnutie všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na zabezpečovaní, organizovaní a vedení saleziánskych aktivít na provinciálnej úrovni. V priestoroch domu na Miletičovej sa zišlo asi 50 ľudí na spoločnom stretnutí. Prišli tu pracovníci zo všetkých saleziánskych odvetví: pastorácia mládeže, saleziánska rodina, misie, ekonomika, masmédia, vydavateľstvo a ďalšie oblasti, v ktorých saleziáni pôsobia.

Pastoracny rok 09 2023 02

Pastoracny rok 09 2023 03

Účastníci stretnutia si najprv pripomenuli letné prázdniny cez fotografie zo svojich aktivít a dovoleniek. Potom sa všetkým prihovoril provinciál don Peter Timko a vikár provinciála don Peter Jacko. Predstavili nových delegátov pre jednotlivé sektory saleziánskej aktivity a tiež orientačný plán práce a priority aktivít v novom pastoračnom roku o ktoré sa provincia bude snažiť. Stretnutie bolo ukončené spoločnou svätou omšou.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.