Vysokoškolský internát Bratislava-Miletičova v školskom roku 2023 – 2024

od | sep 28, 2023 | Saleziáni

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB

Vo štvrtok 28. septembra 2023 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie nového školského roku na saleziánskom internáte blahoslaveného Titusa Zemana na Miletičovej.

Slávnosť otvorenia viedol otec provinciál Peter Timko. Študenti sa stretli v kaplnke oratória, kde sa spoločne pomodlili a prijali požehnanie od otca provinciála.

Internat Mileticova 09 2023 02

Internat Mileticova 09 2023 03

Internat Mileticova 09 2023 04

Internat Mileticova 09 2023 05

Potom sa všetci presunuli do čajovne oratória, kde prišli aj spolubratia saleziáni z domu. Študenti pripravili zábavný program a prežili pekné chvíle spolu so saleziánmi.

Internat Mileticova 09 2023 06

Internat Mileticova 09 2023 07

Internat Mileticova 09 2023 08

Internat Mileticova 09 2023 09

Na internáte je ubytovaných 17 vysokoškolských študentov z rôznych krajov Slovenska a sú tu tiež traja ukrajinskí chlapci, ktorí študujú na stredných školách v Bratislave. Z vysokoškolských študentov je 8 nových a medzi nimi sú aj 2 Rómovia, muzikanti, ktorí študujú na VŠMU (husle a violončelo). Väčšina z nových študentov nie je zo saleziánskych stredísk. Zodpovednosť za internát a všetkých mladých mužov, ktorí sú tu ubytovaní, prevzal direktor domu don Karol Maník v spolupráci s celou saleziánskou komunitou na Miletičovej.

Internat Mileticova 09 2023 10

Internat Mileticova 09 2023 11

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.