Vyslanie animátorov

od | okt 12, 2021 | Saleziáni

Text: Jozef Kupka / Foto: Martin Ondruš

V nedeľu 10. októbra sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnilo „vyslanie animátorov“ pre nový pastoračný rok 2021 – 2022. Animátori sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši, na ktorej boli vyslaní do svojej pastoračnej činnosti. V tomto roku bude v Bratislave na Miletičovej pôsobiť 108 animátorov.

Vyslanie animatorov 03

Don František Kubovič, zodpovedný za pastoráciu mládeže, animátorom pripomenul: „Nezabúdaj, že v prvom rade si vychovávateľ detí a mladých a to 24 hodín 7 dní v týždni. Si „nimi sledovaný“ nielen na stretkách, ale aj mimo nich a tiež na sociálnych sieťach. Hľadia na teba ako na vzor a hľadajú v tebe Ježiša prítomného medzi nimi aj mimo určeného času, láskavého, otvoreného pre vzťahy, chápajúceho, sprevádzajúceho, modliaceho sa za nich, obetujúceho sa a žijúceho svoj silný vzťah s nebeským Otcom vo sviatostiach a modlitbe.

Aj tento rok využi na svoj osobný rast, nedaj sa znechutiť nedokonalými vzťahmi, ktoré sú v každom spoločenstve a teda aj na Miletičke. Nepodľahni šomraniu a ohováraniu, ale nauč sa riešiť problémy a konflikty s tými, ktorých sa to týka. Nájdi si počas mesiaca čas na zhodnotenie života v tichu, buď na duchovnej obnove, alebo pri adorácii. Stály spovedník a duchovný sprievodca, častá sv. omša a Mariánska úcta nech sú ti bezpečnou cestou na ceste svätosti za tvojim povolaním a v tvojom apoštolskom nadšení“.

Vyslanie animatorov 02

Po svätej omši dostal každý animátor osobný list vyslania a apoštolskú exhortáciu pápeža Františka Christus vivit ako študijný materiál na tento rok a každodenné povzbudenie na animátorskej ceste.

Vyslanie animatorov 04

Vyslanie animatorov 05

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Koniec 80 ročného provizória v Trnave

Vianoce v roku 2021 sa významným spôsobom zapíšu do dejín saleziánskeho diela v Trnave na Kopánke. Po viac ako jeden a polročnom prerušení sa 24. 12. 2021 ráno začali slúžiť sväté omše v zrekonštruovanom priestore saleziánskeho kostola.

Žilina – ponoviciát

Pozdravujeme vás z veľkých ául a poloprázdnych vykurovaných priestorov žilinského ponoviciátu.

Trnava

V tomto príspevku by sme chceli zhrnúť náš život v Trnave na Kopánke za celú jeseň.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš