Vypočuli sme si na birmovaneckých skúškach 2021

od | dec 12, 2021 | Osobitný článok

Spracoval: František Kubovič SDB / Foto: Unsplash

Birmovanci sa v každej farnosti pripravujú na svoju birmovku určité obdobie. Napokon zvyknú absolvovať aj záverečné skúšky, kde preukážu svoje vedomosti. Pri birmovaneckých skúškach môžu zaznieť aj veľmi „vydarené“ odpovede. Ponúkame niekoľko úsmevných odpovedí, ktoré zazneli na našich birmovaneckých skúškach.

Otázka: „Prečo sa modlíme pred jedlom?“
Odpoveď: „Ďakujeme Bohu, že nám dal zuby.“

Otázka: „Odkiaľ máme sviatosti?“
Odpoveď: „Od Boha.“
Otázka: „Kedy prišli?“
Odpoveď: „V minulosti.“

Otázka: „V ktorých knihách Sv. písma je opísaný život Ježiša Krista?“
Odpoveď: „Začína sa to na E?“
Otázka: „Áno.“
Odpoveď: „Eucharistia?“

Otázka: „Čo je to očistec?“
Odpoveď: „Tam sú budúci obyvatelia neba.“

Otázka: „Koho si si vybrala za birmovného patróna?“
Odpoveď: „Moju sesternicu.“

Otázka: „Môže sa odslúžiť sv. omša s ryžou a pivom?“
Odpoveď: „Bolo by to možné, ale veľmi extrémne.“

Otázka: „Možno v nedeľu ťažko pracovať a zniesť v nedeľu mŕtveho človeka z 12. poschodia?“
Odpoveď: „Áno, možno.“
Otázka: „Prečo?“
Odpoveď: „Lebo by to tam smrdelo.“

Otázka: „Z akej krajiny Boh povolal Abraháma?“
Odpoveď: „Neviem.“
Otázka: „Tú krajinu navštívil pápež predtým, ako navštívil Slovensko.“
Odpoveď: „Maďarsko?“

Otázka: „Vymenuj sedem hlavných hriechov.“
Odpoveď: „Hm… všežravosť.“
Otázka: „Keď niekto veľa nadmerne je, konzumuje?“
Odpoveď: „Ožerstvo.“

Otázka: „Kde pomaže kňaz pri sviatosti pomazania chorých?“
Odpoveď: „Tam, kde to bolí.“

Otázka: „Čo je spoločenstvo svätých“
Odpoveď: „Spoločenstvo svätých je spoločenstvo všetkých svätých.“

Otázka: „Kto sú to biskupi?“
Odpoveď: „Sú to kňazi, ktorí zastupujú pápeža v rôznych regiónoch sveta.“

Otázka: „Aký je rozdiel medzi posväteným ružencom a neposväteným?“
Odpoveď: „V posvätenom je Duch Svätý.“
Otázka: „Ako sa svätí ruženec?“
Odpoveď: „Tak, že ho pofŕkame vodou.“

Otázka: „Aké sú tajomstvá bolestného ruženca?“
Odpoveď: „Pán Ježiš, ktorý sa pre nás krvou po… po… potieral?“

Otázka: „Ako sa spovedá?“
Odpoveď: „Prídem a poviem ,s Pánom Bohom‘.“
Otázka: „Čo ti musí dať kňaz?“
Odpoveď: „Prežehnanie.“
Otázka: „Nie požehnanie?“
Odpoveď: „Nie požehnanie, ale roz… rozžehnanie.“

Otázka: „Čo je spoločenstvo Cirkvi?“
Odpoveď: „Zoskupenie členov cirkvi na nejakej slávnosti.“

Otázka: „Dokedy treba poslúchať rodičov?“
Odpoveď: „Do konca života.“
Otázka: „Ak ti 80-ročná mama povie, aby si si zobrala modrú blúzku, tak si ju zoberieš?“
Odpoveď: „Ani teraz by som ju neposlúchla.“

Otázka: „Kde je Ježiš pochovaný?“
Odpoveď: „V Miláne.“
Otázka: „Kde?
Odpoveď: „V Assisi.“

Odpoveď: „Ruženec je zoskupenie modlitieb.“

Odpoveď: „Keď bude koniec sveta, všetci môžeme krstiť.“

Odpoveď: „Láska je chemické spojenie v mozgu.“

Otázka: „Čo bola 15. augusta Panna Mária?“
Odpoveď: „Privolaná do neba.“

Otázka: „Kedy je polnočná omša?“
Odpoveď: „V piatok.“

Otázka: „Aké sú tri stupne sviatosti kňazstva?“
Odpoveď: „Hm…“
Otázka: „No kto vás príde birmovať?“
Odpoveď: „Birmovný!“

Otázka: „Čo dostaneš na birmovke?“
Odpoveď: „Požehnanie od biskupa.“
Otázka: „Na každej omši s biskupom dostaneš požehnanie. Tak čo dostaneš na birmovke iné?“
Odpoveď: „Vyšší level požehnania.“

Otázka: „Prečo anjelov znázorňujeme s krídlami?“
Odpoveď: „Pretože lietajú v nebi s Ježišom.“

Otázka: „Čo máme robiť každý večer pred spaním?“
Odpoveď: „Dáme si spytovanie svedomia?“

Otázka: „Ako by si pokrstil človeka v nebezpečenstve smrti?“
Odpoveď: „Pomodlil by som sa pri ňom. Prežehnal by som ho.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Tri hôrky

Vstúpili sme do Adventu, na ktorý sme sa pripravili adventnou vigíliou a podnetmi pre deti a mladých, na ktorých ešte ďalej pracujeme.

Veľký Biel

Vždy, keď sa blíži prvý piatok vieme, že nás čaká spovedanie na školách vo Vajnoroch a v Rači. Tentoraz sa k aktivitám na školách pridali aj prednášky pre žiakov vo Vrábľoch a Púchove.

Stopy v snehu

Pozvánka na spomienkové podujatie pri príležitosti 40. výročia zadržania troch slovenských občanov na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

Mikuláš na Miletičovej

V nedeľu 3. decembra prišiel svätý Mikuláš aj ku saleziánom v Bratislave na Miletičovej.