Vyhlásenie víťazov súťaže o plagát Strenna 2024

od | nov 18, 2023 | Saleziáni, Svet

 

Text a Foto: ANS

Až 30 umelcov z celého sveta, inšpirovaných posolstvom nádeje a dôvery v mladých ľudí zo sna dona Bosca z deviatich rokov, sa rozhodlo zapojiť do celosvetovej súťaže venovanej hľadaniu plagátu pre Strennu hlavného predstaveného na rok 2024. A po mesiacoch horúčkovitej práce a starostlivého výskumu a výberu bol konečne vyhlásený víťaz.

Konfrontácia so „snom, ktorý núti ľudí snívať“, ako to dobre vyjadruje prvá časť motta, ktoré si vybral hlavný predstavený pre svoju Strennu, bola pre mnohých grafických dizajnérov z celého sveta fascinujúcou výzvou, ktorá im umožnila podeliť sa o svoj talent a interpretáciu najslávnejšieho sna dona Bosca s celosvetovým publikom.

Z 32 návrhov, ktoré prišli zo všetkých kontinentov, komisia vytvorená ad hoc pod koordináciou pátra Gildasia Mendesa, generálneho radcu pre sociálnu komunikáciu, jednomyseľne vybrala päť návrhov, ktoré považovala za najvhodnejšie na vyjadrenie posolstva Strenny hlavného predstaveného. Don Ángel Fernández Artime potom sám určil víťazný návrh, ktorý sa stal oficiálnym plagátom Strenny 2024. Následne hlavný predstavený označil aj plagáty, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste a ktorých autori získajú – rovnako ako autor víťazného plagátu – príslušnú peňažnú odmenu poskytnutú v rámci súťaže.

Strenna 11 2023 02

Plagát Strenny hlavného predstaveného na rok 2024 je preto výsledkom zručnosti a vynaliezavosti mladej umelkyne z Paraguaja Salmi Medina. Je grafickou dizajnérkou a ilustrátorkou, ktorej vášňou je rozprávať príbehy prostredníctvom obrazov a ktorá v súčasnosti študuje komunikáciu.

„Umelecký koncept, ktorý som sa snažila stvárniť, je v podstate saleziánstvo v kresbe; kompozícia nachádza rovnováhu v ústredných postavách: don Bosco so svojimi mladými, medzi ktorými sa svätec vždy cítil realizovaný,“ vysvetlila autorka. „Veľmi mi to pripomína logo Saleziánov dona Bosca, kde vidíte dona Bosca a saleziánov, ako cestujú s mladými po celom svete. A práve tak táto ilustrácia predstavuje práve toto cestovanie a cestu, o ktorej sníval pre mladých ľudí… nádej“.

Kompozícia, postavená na živej palete farieb v súlade s don Boscovým „vždy veselý“, predstavuje na konceptuálnej úrovni malého Jána, ktorý trávil popoludnia zabávaním mladých ľudí a detí ako chodec po lane, keď vo sne videl, ako sa s láskou z niektorých vlkov stávajú baránky. Od tej chvíle zasvätil svoj život službe, ale už nie len s napnutým lanom, ale s veľkou zodpovednosťou.

Na Slovensku vytvárame náš vlastný plagát Hesla 2024, ktorý budeme používať v našej provincii. Bude na ňom vyjadrená aj pripomienka stého výročia príchodu saleziánov na naše územie. Slovenský plagát Hesla 2024 bude k dispozícii čoskoro.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Stolnotenisový turnaj Františka Tokára

Uskutočnil sa 26. novembra 2023 u saleziánov v Bratislave na Miletičovej. Turnaj má už niekoľko ročnú tradíciu a teší sa veľmi peknému záujmu športovcov.

Pandémia

Veľmi dobre si pamätáme pandémiu COVIDU a zložitý spôsob života počas nej. Je už COVID definitívne preč? Alebo sa môžu vyskytnúť iné pandémie?