Vojna a dráma utečencov

od | mar 14, 2022 | Svet

 

Mojím drahým saleziánom bratom a sestrám
Našej drahej saleziánskej rodine na celom svete

Rím, 12. marca 2022

Moji drahí bratia sestry na celom svete,

tento list vám píšem v predvečer môjho odchodu do Cameronu, kde budem viesť duchovné cvičenia pre provinciálov a členov provinciálnych rád Afriky a Madagaskaru. Je to skúsenosť, ktorú som už zažil v troch ďalších regiónoch: Maditerranea, Interamerica a Južná Amerika. V Kamerune ma čaká 98 spolubratov, ktorí chcú prežiť zvláštnu skúsenosť požehnania v Pánovom mene.

Skôr ako odídem, chcel by som sa ešte raz prihovoriť každému z vás, drahí bratia a sestry celej našej saleziánskej rodiny.

V posledných dňoch sme nepochybne prežívali bolesť tisícov ľudí. Toľko obrazov utrpenia a smrti obletelo svet. Ešte raz by som chcel zopakovať, že som presvedčený, že v Rusku je veľa ľudí, ktorí si bezpochyby neželajú masaker, ktorý sa deje, ale buď to nemôžu povedať, alebo nemôžu prehovoriť (pretože vieme, že ak to urobia, čaká ich väzenie), alebo sú oklamaní falošnými správami, ktoré šíria ich vodcovia. Hovorím to preto, lebo naše kresťanské a saleziánske srdce nám nedovoľuje odsudzovať ľudí za to, že sa narodili na tom či onom mieste. Odsudzujeme a odmietame zlé skutky a tých, ktorí sú za ne zodpovední.

Drahí bratia a sestry, pre obete tejto „nespravodlivej, zneužívanej a násilnej vojny“ sa robí veľa. Robia to mnohé národy a svojím malým spôsobom aj my, Saleziánska rodina dona Bosca. Neskôr sa s vami v krátkosti podelím o niektoré veci, ktoré sa už robia. Prosím vás, aby ste v tejto práci pokračovali, a prosím vás, aby ste spolu so Svätým Otcom Františkom a s celou Cirkvou, aby ste pokračovali v modlitbe s hlbokou vierou a nádejou, že uprostred zla, hriechu a bolesti bude mať Boh nepochybne posledné slovo. Tak to bolo v prípade nespravodlivej smrti jeho milovaného Syna, Pána Ježiša.

O tieto myšlienky som sa podelil s matkou Chiarou Cozzuolovou, generálnou predstavenou Dcér Márie Pomocnice kresťanov, a s pánom Antoniom Bocciom, svetovým koordinátorom saleziánov spolupracovníkov. A viem, že každý z nás robí svoj diel práce. Je pekné cítiť sa v spoločenstve vzájomnosti.

V prvom rade by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým bratom a sestrám z našich komunít na Ukrajine, v Poľsku, na Slovensku, v Moldavsku a Rumunsku, ktorí sa snažia zvládnuť obrovskú vlnu tohto bolestného exodu ľudí. Viem, že mnohé z našich domov prijímajú mnoho ľudí s veľkou dôstojnosťou. A viem, že to bude pokračovať aj v iných krajinách.

Ďakujem vám, drahí bratia a sestry! Vaše odhodlanie a nasadenie nás napĺňajú hrdosťou a môžem vás uistiť, že nie ste sami, sme s vami. Osobitným spôsobom to hovorím našim bratom a sestrám na Ukrajine, ktorí sú naďalej „po boku svojho ľudu“: sme s vami a k dispozícii pre všetko, čo potrebujete.

Saleziánska rodina dona Bosca chce dnes reagovať na toľkú bolesť, aj keď vie, že táto vojna na Ukrajine nie je jediná. Medzinárodná tlačová agentúra Zenit pred niekoľkými minútami potvrdila, že na svete prebieha 25 konfliktov! Dôsledky sú vždy rovnaké: devastácia, nútená migrácia, utečenci a početné úmrtia.

Počas vojny na Ukrajine už viac ako dva milióny ľudí museli opustiť svoju vlasť a odísť ako utečenci do iných krajín. Je to skutočná ľudská tragédia. Ako saleziáni a ako don Boscova rodina chceme pomáhať všetkými možnými spôsobmi.

A naďalej naliehavo žiadame, aby sa táto katastrofa čo najskôr skončila.

Hl pr 03 2022 02

Zároveň by som vám však rád podal správu o solidarite, ktorá sa doteraz uskutočnila v saleziánskom svete. Určite nebudem presný ani vyčerpávajúci, pretože dobrých vecí a zásahov je oveľa viac, ako viem. Ospravedlňujem sa za to.

Chcel by som preto zhrnúť zoznam intervencií, o ktorých viem:

– Spolubratia saleziánskej vizitatórie na Ukrajine sprevádzajú vysídlené osoby, mobilizujú mnoho ľudí a posielajú potraviny a lieky do východnej časti krajiny, a to nie bez nebezpečenstva. Najdramatickejšie situácie sa týkajú mnohých starších a chorých, ktorí nemôžu nikam ísť. Naši spolubratia v spolupráci s mnohými laikmi a priateľmi, robia všetko pre to, aby pomohli riešiť najzákladnejšie potreby: jedlo, ochranu pred chladom, emocionálnu ochranu a podporu.

– Štyri saleziánske provincie v Poľsku otvorili svoje domovy, aby prijali stovky a stovky ľudí. Často sú to matky so svojimi deťmi. Don Krysztof Grzendzinski, provinciálny ekonóm vo Varšave, spolu s ďalšími spolupracovníkmi koordinuje prichádzajúcu pomoc, aby zabezpečil jej účinnú distribúciu.

Poľsko (ako štát) doteraz prijalo 1 370 000 ľudí (a ich počet sa, žiaľ, bude naďalej zvyšovať). Z nich 93% sú občania Ukrajiny, 6% sú občania 100 iných národností, ktorí boli na Ukrajine, a 1% sú občania Poľska, ktorí sa vrátili domov.

– Z Misijnej prokúry v Turíne prokurátor otec Daniel Antunez cestoval do Poľska aj na Ukrajinu, aby sa stretol priamo s provinciálmi a v dialógu so mnou, aby sme zabezpečili okamžitú pomoc a aj pomoc následnú po skončení tejto akútnej a krízovej fázy. Dôležitú kampaň na získanie finančných prostriedkov podporila organizácia „Missioni don Bosco“ z Turína.

– Rovnako, okrem počiatočnej finančnej podpory „Misiones Salesianas“ z Madridu v Španielsku uskutočnila rozsiahlu informačnú kampaň medzi španieslkym obyvateľstvom prostredníctvom rozhlasových staníc a tlačových správ, ako aj kampaň na získanie núdzových finančných prostriedkov pre ukrajinských utečencov.

– Tiež generálny ekonóm Jean Paul Muller a otec Goerge Menamparampil boli tiež niekoľko dní v Poľsku, aby zistili možnosti okamžitej, ale aj rozsiahlejšej pomoci.

– Saleziáni spolupracovníci nás informovali, že ako združenie pokračujú v poskytovaní finančnej podpory. Popri týchto intervenciách jasne odsúdili vojnu prostredníctvom vyhlásenia v rôznych médiách a osobného listu zaslaného ruskému veľvyslancovi v Ríme. Okrem toho Svetová rada saleziánov spolupracovníkov požiadala všetky združenia na svete, aby sa modlili za ukončenie vojny. Prostredníctvom ich svetového radcu pre východnú Európu, pána Stanislava Veselského, bola vo všetkých týchto krajinách citeľná ich prítomnosť.

Hl pr 03 2022 04

– Damas Salesianas realizujú rôzne iniciatívy v rôznych častiach sveta, aby sa minulý týždeň pripojili k výzve adresovanej všetkým členom saleziánskej rodiny. Sme im hlboko vďační za ich spoločenstvo v duchu rodiny.

– Saleziánska provincia Benátky – Mestre (INE), ktorá je najbližšie k hraniciam s týmito krajinami, poslala veľkú pomoc. V Bacău (Rumunsko) prebieha iniciatíva prijatia; v Kišineve (Moldavsko) už prijali 220 ľudí v Centre dona Bosca. V našej farnosti Cretoaia prijali ďalších 18 ľudí. V Konstance (Rumunsko) je ubytovaných 15 ľudí (7 dospelých a 8 detí). V Mestre sa nachádzajú dve matky so svojimi deťmi. Pred niekoľkými dňami odišli zo saleziánskeho domu v Udine dve dodávky s liekmi v spolupráci s potravinovou bankou a z Mogliana štyri dodávky s materiálom pre prijatie v Poľsku.

– Prevažná väčšina saleziánskych provincií na celom svete sa mobilizuje, aby poskytla čo najväčšiu finančnú pomoc. Prevod prijatých a odoslaných peňazí v súčasnosti predstavuje viac ako 400 000 eur, z ktorých väčšina bola odovzdaná Ukrajinskej vizitatórii. Som si istý, že prídu ďalšie finančné prostriedky. . Očakávame ďalšie zhodnotenie potrieb, aby sme mohli predložiť konkrétne návrhy opatrení. Chceme sa vyhnúť improvizovaným alebo neúčinným činnostiam. To, čo sa doteraz urobilo je určite účinné (hoci v krízovej situácii). Je však potrebné naplánovať opatrenia aj na najbližšiu budúcnosť.

– „Don Bosco Jugendhilfe Weltweit“ z Beromunsteru vo Švajčiarsku schválila vyčlenenie 250 000 eur na núdzovú pomoc Ukrajine, Poľsku a Slovensku a ďalších 30 000 eur bolo zaslaných Krakovskej provincii na prijatie utečencov.

– Mnohé ďalšie dary pochádzajú z najrozmanitejších saleziánskych miest na svete, napríklad z Hongkongu, Thajska, Írska, Nemecka (saleziánska provincia aj misijná prokúra v Bonne), Veľkej Británie, Portugalska, južného Talianska, Lombardie, Španielska – Madrid, Brazílie – Campo Grande.

Pridali sa aj novovzniknuté africké provincie. Osobitne by som chcel spomenúť Afrika Nigéria (ANN) a Severozápadná Afrika (AON). K tomu treba pripočítať príspevky, ktoré spontánne vyzbierali provincie krajín s politickými problémami. Som hlboko ohromený štedrosťou a úsilím týchto a iných provincií a dobrorečím za to Pánovi: nech ten, ktorý nikdy nebude prekonaný vo veľkorysosti, vzbudí v srdciach všetkých pocit solidarity a blízkosti k týmto národom.

– Náš Saleziánsky misijný úrad v Kórejskej provincii poslal pomoc priamo do provincií Južné Poľsko a Ukrajina. Dcéry Márie Pomocnice kresťanov v Kórei poslali určité finančné prostriedky Generálnemu domu Dcér Márie Pomocnice kresťanov v Ríme. Rôzne skupiny saleziánskej rodiny v Kórei zbierajú počas pôstneho obdobia finančnú pomoc pre obete vojny a utečencov.

– Saleziánska provincia v Nemecku poskytla priestory v dome v Beromünsterina ubytovanie a prístrešie pre približne 20 utečencov a je už v kontakte so švajčiarskym úradom pre utečencov. To isté sa deje aj v iných domoch tejto provincie: v Salesianum v Mníchove, v Don Bosco Aschau-Waldwinkel, v Kláštore Benediktbeuern, v kláštore Ensdorf, Bonn, Pfaffendorf. Zatiaľ čo maloletí bez sprievodu z Ukrajiny sú ubytovaní v Helenenbergu.

Prijatie, ponuka domova a možnosť podeliť sa sú vždy mimoriadne cenné.

Toto je len príklad nášho skromného, ale dôležitého a významného príspevku. Okrem toho, čo bolo uvedené vyššie, je tu intervencia niektorých domov provincie Benátky – Mestre v Moldavsku a Rumunsku.

Toto všetko a ešte oveľa viac, čo sa deje a čo nemôžem na týchto pár stranách zdokumentovať, ma v istom zmysle núti myslieť na situáciu, o ktorej som sa zmienil v liste k stému výročiu smrti dona Paola Alberu, keď zoči-voči obrovskému počtu obetí spôsobených prvou svetovou vojnou požiadal saleziánske domy, aby boli veľkorysé a prijali mnohé osirelé detí.

Veľkorysosť vyjadrená v týchto chvíľach sa dotýka hĺbky našej saleziánskej charizmy. S istotou môžem povedať, že don Bosco by urobil to isté. Ďakujem vám za to, drahí spolubratia a drahá saleziánska rodina.

Hl pr 03 2022 03

Na záver svojej správy uvádzam zoznam ďalších iniciatív:

– Dielo Don Bosco onlus di Lugano (ILE) poslala významnú pomoc na výstavbu bunkra, o ktorú požiadali naši bratia na Ukrajine.

– Nemecká provincia prispela dodávkou liekov v rámci akcie „Action Medeor Germany“ vo Ľvove a spolu s varšavskou misijnou prokúrou poskytli postele a vybavenie pre utečencov v Poľsku.

– Vo Veľkej Británii sa uskutočnilo stretnutie medzi naším ukrajinským spolubratom otcom Eugeniom Nebesniakom a členom britského parlamentného výboru. Stretnutie vyvinulo tlak na britské orgány, aby sa prioritne pripravili na prijímanie migrantov z Ukrajiny.

– Zároveň, ešte vo Veľkej Británii boli ukrajinské a ruské rodiny z našej školy v Londýne pozvané na liturgiu za mier. Skutočne krásna a významná iniciatíva.

Na záver tohto listu, moji drahí bratia a sestry, vám ešte raz ďakujem!

V prvom rade Pánovi, ktorý nám napriek osobnej krehkosti, ktorej sme si vedomí, umožňuje, aby sme nemali „srdce z kameňa, ale z mäsa“, ako to čítame vo Svätom písme. Som vďačný za takúto štedrosť.

Vyzývam vás, aby ste sa neunavili, pretože táto skutočnosť si bude ešte dlho vyžadovať našu pomoc, empatiu a spoločenstvo.

A ja vás prosím o to najdôležitejšie: aby sme neprestávali dňom i nocou prosiť Pána o dar pokoja. Nech sa On dotkne sŕdc, ktoré potrebujú premenu a sprevádza tieto udalosti k správnemu riešeniu podľa Jeho vôle.

Nech nám modlitba k našej Matke Pomocnici kresťanov, „Madone ťažkých časov“, dodá potrebnú silu; najmä silu a odvahu, ktorú potrebuje ukrajinský ľud.

Bratské objatie so skutočnou dôverou v Pánovi a donovi Boscovi

Don Ángel Fernández Artime SDB
Hlavný predstavený

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“