Vizuálna príprava na Storočnicu

Súčasťou príprav na tzv. Storočnicu je aj návrh vizuálnych materiálov, ktoré nás budú sprevádzať počas obdobia pred oslavami v roku vďačnosti 2024.

 

Vizuálna príprava na Storočnicu príchodu Saleziánov na Slovensko

Text a grafika: Michal Žák SDB a Miriam Vyšňovská

Provinciálny tím okolo Pavla Dršku SDB touto úlohou poveril nás — saleziána Michala Žáka a grafickú dizajnérku Miriam Vyšnovskú. V nasledujúcich riadkoch by sme vám radi predstavili túto prácu a spoločné premýšľanie.

Na začiatku bolo zadanie: vytvoriť pri tejto príležitosti obraz/objekt, ktorý by bol distribuovaný do jednotlivých saleziánskych stredísk na Slovensku. Tento obraz by sa mal postupne odkrývať a odhaľovať tak jednotlivé etapy akčného storočného príbehu Saleziánov na Slovensku.

Po niekoľkých mesiacoch konzultácií, hľadania výtvarného jazyka a formy týchto objektov, sme dospeli ku technike koláže. S touto hravou výtvarnou formou máme všetci osobné skúsenosti ešte z čias výtvarnej výchovy na základnej škole, v súčasnosti sa však plnohodnotne využíva nielen v printovom grafickom dizajne, ale aj v digitálnych médiách, na sociálnych sieťach, vo videách.

Koláž sama o sebe pracuje so surreálnym (a môžeme dodať, že pre postmodernú dobu veľmi príznačným) spájaním jednotlivých obrazov, písmen, fotografií, ktoré vytvárajú nové súvislosti a nechávajú rozohrávať medzi sebou otvorené otázky či skryté odkazy nechávajúce voľnosť v interpretácií. Tento prístup sa nám zdá vhodný aj pri uvažovaní o histórii saleziánov, ktorá bola pestrá, každý si v nej nachádza svoje osobné asociácie, zároveň ako celok vytvára pôsobivé dielo plné života.

Ukážka niektorých častí obrazu, ktorý nás bude sprevádzať počas prípravy.

Ju 09 2022 02

Ju 09 2022 03

Ju 09 2022 04

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár