Veľký Biel

od | jún 26, 2022 | Časopis 4/2022, Saleziáni

 

Autor: SDB Veľký Biel / Foto: SDB Veľký Biel

Saleziánska prítomnosť vo Veľkom Bieli sa začala v roku 2008, keď don Pavol Dzivý, ktorý pôsobil v komunite saleziánov na Mamateyovej ulici, poprosil veriacich, či by niekto nevedel o nejakej chate, kde by sa mohli robiť duchovné obnovy pre mladých ľudí…

Po nejakom čase sa ohlásil istý pán a povedal mu, že jeho rodina má vo Veľkom Bieli dom, ktorý by pre túto činnosť ponúkli. Slovo dalo slovo a po obhliadke budovy došlo k dohode. Dom môžu saleziáni používať, no treba ho strážiť, udržiavať a zveľaďovať.

A vtedajší provinciál don Karol Maník ustanovil saleziánsku prítomnosť vo Veľkom Bieli ako komunitu „incaricato ad experimentum“. Bratia boli určení pre mediálnu animáciu provincie. Prvými jej členmi boli don Pavol Dzivý a don Rasťo Hamráček. Komunita sa doplnila a postupne sa v nej ocitli Ján Drgoň, Laco Baranyai, Maroš Peciar, Jozef Luscoň…

Vb 06 2022 02

Farský Deň rodín z Veľkého Bielu

Počiatky komunity

Vzniknutý mediálny tím provincie pôsobil najmä vo Vydavateľstve don Bosco, v TV Lux, v mediálnej formácii a výchove mladých v oblasti sociálnej komunikácie. Neskôr don Pavol Dzivý a don Jozef Luscoň pôsobili na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde vyučovali spoločenskú komunikáciu a popritom zabezpečovali chod domu a pastoračne pôsobili medzi mladými a rodinami.

Po skončení pôsobenia na univerzite v Ružomberku bola komunita v roku 2017 doplnená o dona Jozefa Komloša, dona Jozefa Zachara a nadobudla iné zameranie. V súčasnosti ju tvorí päť Jozefov: Luscoň (dir. incaricato), Komloš, Zachar, Žembera, Tóth. Keďže dostupnosť do Bratislavy je dobrá a zdravotná starostlivosť sa v meste dá zabezpečiť na vysokej úrovni, niektorí z bratov sú tu aj na ozdravnom pobyte.

Pastoračné východiská

Dom je postavený pri jazere, ktoré vzniklo vybagrovaním štrku pri výstavbe diaľnice. Okolie je tiché, pokojné, s možnosťou prechádzok okolo jazera i športovania. K výbave domčeka patrí aj futbalové a tenisové ihrisko.

Miestny pán farár Gabriel Klenko je saleziánskym odchovancom zo Šaštína, takže spolupráca s ním je veľmi dobrá. Priamo vo Veľkom Bieli, ale aj v blízkom Senci a v okolitých dedinách je veľa saleziánov spolupracovníkov. Medzi veriacimi badať blahodarný vplyv dona Ivana Grófa, ktorý počas totality pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v neďalekom Senci a mal úžasný apoštolský záber.

Vb 06 2022 03

Komunitná dovolenka vo Vysokých Tatrách

Hoci jeho odchovanci zostarli, dokázali odovzdať vieru mladším, a tak sa komunita kontaktuje s mladými z Bielu, Novej Dedinky, zo Senca (Zbor Radosť), z Ivanky, z Bernolákova… V okrese Senec ročne pribudne asi 9-tisíc nových obyvateľov a výstavba sa postupne šíri už k nášmu domu, takže niekedy si hovoríme, že sme „Oratko Bratislava-vidiek“.

Ponuka „domčeka“

Služby ponúkané komunitou vo Veľkom Bieli sú rôzne. V saleziánskom adresári elenku je uvedené, že ide o Dom pre duchovné obnovy a duchovné cvičenia. A je to tak. Za normálnych „mimo koronáčových čias“ je každý víkend obsadený nejakým pobytom mladých ľudí.

Pochádzajú z bratislavských saleziánskych stredísk, ale aj z iných mládežníckych centier a hnutí. V prípade, ak návštevníci nemajú svojho kňaza či kazateľa, ponúkame im prednášky, sviatosť zmierenia i možnosť odslúženia svätej omše.

V dovolenkovom období zase k nám prichádzajú rôzne rodiny z celého Slovenska na duchovné, spoločenské aj odpočinkové pookriatie. Pre mnohých je totiž výhodné necestovať niekde ďaleko mimo vlasti, ale zostať pri vode, na pokojnom mieste, aby sa zotavili a nadobudli osvieženie a sily. Tak náš dom spontánne dostáva meno „domček prijatia“.

Vb 06 2022 04

Brigádnici z Čiernej vody na chate v Húškach

Služba saleziánskej rodine

Komunite je zverená duchovná starostlivosť o rôzne zložky saleziánskej rodiny. Don Jozef Komloš sprevádza spolupracovníkov v Senici, don Jozef Zachar vedie dve skupiny voluntárií a kňazsky sprevádza spolupracovníkov v Nitre a don Jozef Luscoň ponúka kňazské služby ďalšej skupine voluntárií. Nuž a podľa potreby vypomáhame aj okolitým spolupracovníkom i farnostiam, s ktorými udržiavame veľmi dobré vzťahy.

Na neďalekom sídlisku Čierna voda sa vytvorila veľmi silná skupina exallievov, ktorí sú taktiež prepojení na komunitu vo Veľkom Bieli. Apoštolská spolupráca s nimi sa rozvíja podľa vypracovaného celoročného projektu obnôv a podujatí. Projekt obsahuje aj mesačné obnovy, kde sa ich v nedeľu s deťmi zíde približne sto. Okrem toho ich duchovne sprevádzame na rodinnom tábore, putiach, splave a iných aktivitách.

Vb 06 2022 05

Návšteva sestier FMA z Nitry

Služba mládeži

V komunite si uvedomujeme, že sme misionári mladých. Preto mládeži vychádzame v ústrety a zapájame sa do rôznych obnôv a aktivít v ich prospech. Spovedáme na školách v Rači, Vajnoroch, vo Vrábľoch, v Sihelnom… Nezabúdame ani na birmovancov a robíme pre nich obnovy v rôznych farnostiach.

Máme obnovy mladých z Ivanky pri Dunaji. Počas letných prázdnin don Zachar sprevádza na táboroch mladých zo Senca aj z Ivanky. Don Zachar sa zúčastňuje aj na aktivitách pod názvom Otec a syn, ktoré sú v pravidelnom rytme počas celého roka. V okolí spolupracujeme s miništrantskými skupinkami z Kostolnej pri Senci, z Ivanky i z Veľkého Bielu.

Don Luscoň spolu so spoločenstvom Tymian rozvíja miništrantské hnutie – vytvára Centrum miništrantskej spirituality dona Titusa Zemana. Spoločenstvo pripravuje formačné podujatia na celý školský rok. Okrem tábora Tymian je to aj Národná púť miništrantov v Šaštíne, adventné a pôstne vyzývačky, Vajnorská miništrantská bodka za prázdninami…

Vajnory a don Titus Zeman

Neďaleko Veľkého Bielu sa nachádza rodisko blahoslaveného Titusa Zemana a otec provinciál Peter Timko určil, aby komunita sprevádzala aktivity súvisiace s rozvojom úcty k tomuto nášmu blahoslavenému. Čo to obnáša? Predovšetkým ide o udržiavanie kontaktov s veriacimi, s vajnorským pánom farárom Jozefom Kováčikom, ako aj s miestnou vajnorskou samosprávou. Sú určené významné dni zo života dona Titusa, na ktoré sa počas roka spomína a ktoré sa slávia.

Vb 06 2022 06

Vajnory, Titus Zeman, púť mladých z Bratislavy-Mamateyovej

Vo Vajnoroch sa nachádza aj cirkevná škola, na ktorú chodievame spovedať a tiež sa jej ponúkajú duchovné obnovy. Podľa potreby vypomáhame aj vo farskej pastorácii vysluhovaním sviatostí. Rodisko dona Titusa sa stáva pútnickým miestom, preto sprevádzame aj skupiny pútnikov, hoci cez „korona obdobie“ to bolo utlmené.

Úcta k blahoslavenému Titusovi Zemanovi sa šíri aj na mnohých miestach Slovenska a don Luscoň zabezpečuje odovzdanie relikvií dona Titusa do rôznych kostolov a kaplniek. Často je to spojené s duchovnou obnovou a prednáškou o tomto našom blahoslavenom.

Pestrý apoštolský život

V živote komunity majú miesto aj iné udalosti. Misionár don Jožko Tóth trávi pol roka na Sibíri a pol roka v komunite vo Veľkom Bieli. Je to aj jeho rodisko, preto tu má veľa kontaktov. Udržiava s nimi aktívne spojenie a robí pre nich veľa dobra.

Ihriská a okolie domu si vyžadujú neprestajnú starostlivosť a don Jožko Žembera to vie. Vzorne sa stará o záhradu a vykonáva aj ďalšie potrebné práce. Do zveľadenia domu je zapojený i don Jozef Komloš. Ten tiež udržuje v dobrom stave dom v Húškach a okrem toho si nájde čas aj na výpomoc v provinciálnom archíve.

Sme vďační za praktický prístup dona Jožka Zachara, ktorý okrem toho, že je dobrý kuchár, vždy ochotne pastoračne zasiahne tam, kde treba. Nuž a don Jozef Luscoň je aktívny v mediálnej a publikačnej činnosti. Takže môžeme skonštatovať, že v členoch komunity sa stretli rôzne dary pre dobro druhých, za čo všetci úprimne ďakujeme Pánu Bohu. Srdečne pozdravujeme celú saleziánsku rodinu a odkazujeme jej: „Príďte sa na nás pozrieť, radi vás privítame.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.