Veľký Biel

od | jan 4, 2024 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Veľký Biel

Pred Vianocami sa toho toľko nahrnulo, že sme správy skoro nestihli napísať. Ale bola by to škoda, lebo posledný úsek tohto roka bol u nás veľmi krásny a dynamický. Koncom novembra sme mali pekný komunitný výlet do Vrbového. Navštívili sme kláštor premonštrátok, uctili si nášho dobrodinca biskupa Jantauscha, ktorý je tu pochovaný. Porozprávali sme sa so sestrami a hlavne s naším bratom Jožkom Bagom, ktorý pri nich pôsobí a ako správny salezián pomáha aj v pastorácii vo farnosti.

Ďalší víkend spoločenstvo Tymian u nás plánovalo adventné aktivity aj miništrantský tábor. Jožko Zachar a jeho rodina boli hlavnými aktérmi pri kladení plávajúcej podlahy v našom domčeku. Dobre to dopadlo… Jožko Komloš nás reprezentoval na pingpongovom turnaji na Miletičovej a zobral so sebou aj jedného chlapca z nášho sviatočného oratória a čuduj sa svete, ten chlapec – Šimon to vyhral. Peťo Podolský sa činí pri vyučovaní mladých v hre na gitare a tiež koledami potešil dôchodcov v niektorých zariadeniach.

Velky Biel 01 2024 02

December býva plný obnov a začali sme ich u sestier marianiek v Ivanke. Ony tam spravujú škôlku. A akosi nás natiahli na obnovu mamičiek i otcov. Potom sa u nás obnovila skupina „Modlitby matiek“, a 17. decembra aj exallievi. Bolo to pekné aj preto, lebo sa k nej pridali mladí misionári a ich vedúci – don Pavol Nizner a don Štefan Kormančík. Prvý mal prednášku, druhý bol hlavný celebrant a všetci sme spovedali. V ten istý deň poobede bola aj obnova birmovancov z Kostolnej a Kráľovej. Z päťdesiatich ich prišlo vyše štyridsať a z nich išlo na spoveď cez tridsať. Boli sme radi, že išli do toho. Don Jožko Zachar mal obnovu pre mladých z Ivanky na jezuitskej chate nad Modrou a tiež si pochvaľoval duchovný záujem mladých o Božie veci. Obnovení boli aj žiaci vo Vrábľoch, Nitre i v Letanovciach.

Velky Biel 01 2024 03

Predvianočnú spoveď vo Vajnoroch sme tiež zvládli a don Zachar bol spovedať aj v Novej Dedinke. A tu sme sa zúčastnili na veľkej slávnosti, nakoľko si veriaci postavili nový kostol. Posvätil ho 10. decembra arcibiskup Stanislav Zvolenský a my, keďže patríme do farnosti, sme boli pri tom. A bola aj RTVS.

Nuž a ešte niečo. Na pozvanie bratov z Hodov sme odohrali „medzidomový“ zápas v žolíkovej partičke. Prehrali sme. Ale trénujeme na odvetu.:-). Ale to najdôležitejšie je, že nakoniec sme sa pred Vianocami obnovili aj my a cítime, že Pán je s nami.

Velky Biel 01 2024 04

Bratia a sestry, všetkým Vám prajeme v novom roku pokoj v srdci a radosť zo života.

bratia z Veľkého Bielu

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.