Veľkonočné udalosti

od | mar 22, 2024 | Svet

 

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Slávnostný vstup do Jeruzalema, posledná večera, Getsemanská záhrada, zajatie Ježiša, Peter trikrát zapiera Ježiša, bičovanie, odsúdenie, krížová cesta, ukrižovanie a napokon prázdny hrob po vzkriesení.

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“

Skvelá kniha, skvelá novinka – životopis: Don Bosco

V pravom čase a na pravom mieste vstupuje na scénu života Ján Bosco. V Európe sa práve prudko rozvíja industrializácia, ktorá posúva ľudstvo dopredu, ale zanecháva za sebou ohromnú biedu v najrôznejších podobách.