Večer vďačnosti

od | dec 9, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: Jozef Kupka SDB

Saleziáni v Bratislave na Miletičovej pripravili 8. decembra večer vďačnosti pre všetkých dospelých laikov, ktorí pracujú v miestnej farnosti, alebo pomáhajú v rôznych činnostiach a aktivitách v dome a v celom diele.

V sále pod kostolom sa zišlo asi 50 hostí a tiež saleziáni z pastoračnej komunity. Pozvaných bolo 70 hostí, ale viacerí sa ospravedlnili, takže vianočný darček si na nich ešte chvíľku počká.

Organizátorom celého podujatia bol pán farár don Marián Husár, ktorý všetkých hostí na začiatku privítal a vyjadril im vďačnosť za služby a práce, ktoré v tomto diele vykonávajú.

Vecer vdacnosti 12 2022 02

Následne sa prítomným prihovoril direktor domu don Karol Maník a tiež vyjadril svoju vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú v tomto veľkom diele.

Nasledovala kultúrna vložka. Na pódium prišiel ukrajinský chlapec Bohdan, ktorý zahral tri pekné skladby na flaute. Bohdan prišiel na Miletičovu v marci spolu s ostatnými ukrajinskými chlapcami zo saleziánskeho sirotinca v Ľvove. Aj teraz je naďalej spolu s ďalšími tromi ukrajinskými chlapcami ubytovaný na internáte na Miletičovej.

Vecer vdacnosti 12 2022 04

Po jeho vystúpení prišla prezentácia knihy Joy a umelecké čítanie z knihy. Pán farár túto knihu predstavil aj preto, že bola súčasťou vianočného darčeka pre všetkých prítomných.

Vecer vdacnosti 12 2022 05

Účastníci stretnutia sa potom rozdelili do malých skupín podľa toho, aké práce vo farnosti a v dome zabezpečujú: kostolníci, organisti, katechéti, farská ekonomická rada, farská pastoračná rada a iné… V skupinách sa vzájomne porozprávali o uplynulom roku, o radostiach a ťažkostiach, ktoré v tejto práci majú. Následne potom pred všetkými v krátkosti predstavili svoj úsek práce.

Na záver už prišlo len vianočné pohostenie s dobrým punčom, ktorý pripravil koadjútor Igor Pecha s chlapcami z internátu.

Vecer vdacnosti 12 2022 06

Po dvoch hodinách niektorí účastníci začali odchádzať, ale pri východe ich ešte čakal pán farár, ktorý im opäť osobne vyjadril vďačnosť za ich prácu a každému dal pekný vianočný darček.

Vecer vdacnosti 12 2022 07

Vecer vdacnosti 12 2022 08

Saleziánske dielo na Miletičovej by nemohlo fungovať takým spôsobom, akým funguje, bez práce a obetavosti všetkých týchto ľudí. Za toto všetko im saleziáni vyjadrujú úprimnú vďačnosť.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.