Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

od | máj 20, 2023 | Saleziánska rodina

 

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Valné zhromaždenie združenia patrí k pravidelným teambuildingovým a vzdelávacím aktivitám pre dobrovoľníkov a animátorov z jednotlivých stredísk. Stretnutie sa uskutočnilo na Donovaloch v dňoch 21. – 23. 4. 2023. Počas víkendu dostali mladí mnoho podnetných impulzov pre svoju ďalšiu prácu. Jedným z nich bol aj blok hosťa Juraja Holdoša. Mal tvorivo pripravenú tému – Nadmerné používanie internetu a závislosti od internetu.

Nechýbala ani tradičná pracovná časť valného zhromaždenia venovaná predstaveniu činnosti združenia, jeho orgánov a tímov, schváleniu správy o činnosti združenia, návrhu rozdelenia financií na rok 2023, diskusii. Členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách. Diskutovalo sa nad témami, ktoré vyplývali zo strategického plánovania. Hľadali sa nové pohľady, výzvy a spôsoby ako kráčať s mladými ďalej.

Súčasťou víkendu boli aj voľby do orgánov združenia. Počas volieb i celého stretnutia vládla príjemná rodinná atmosféra.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie