Valné zhromaždenie Domky

Počas víkendu 26. – 28. apríla 2024 sa konalo v saleziánskom dome v Žiline Valné zhromaždenie Domky – združenia saleziánskej mládeže. Delegáti zvolili nového predsedu a nové predsedníctvo Domky.

 

Foto: Juraj Chorvatovič

 

Domka 05 2024 02

Zadný rad zľava: Adam Šarišský (novo zvolený člen predsedníctva); Tobiáš Budzák (člen predsedníctva); Martin Žarnovský (člen predsedníctva); Stanislav Hurbanič SDB (novo zvolený predseda); Juraj Chorvatovič (člen predsedníctva). Predný rad zľava: Mária Grebečiová (riaditeľka sekretariátu Domky); Ján Holubčík SDB (končiaci predseda); Danka Sitárová (opätovne zvolená členka predsedníctva); Majka Furmanová (členka predsedníctva).

Domka 05 2024 03

Domka 05 2024 04

Domka 05 2024 05

Domka 05 2024 06

Domka 05 2024 07

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár