V každom kúte sveta čakáme na dieťa

od | dec 22, 2023 | Saleziáni, Misie

 

Vianoce sú nádherné práve tým, ako dokážu spojiť ľudí z rôznych kultúr a prostredí do jedného veľkého bratského spoločenstva, ktoré očakáva Prisľúbeného.

Na historickej fotke môžete vidieť, ako slávili Vianoce naši spolubratia misionári v Japonsku.

Vianocne stretnutie 12 2023 01

Japonsko, slovenskí saleziáni misionári pri spoločnom vianočnom stretnutí: Suchán, Figura, Foltin, Heriban, Forner

Na fotkách nižšie sú fotografie zo slávenia Vianoc na Sibíri v mestách Jakutsk a Aldan. Zvyky sú rôzne (a stromčeky takisto), ale keď bratia žijú pospolu, vtedy sú to Vianoce.

Vianocne stretnutie 12 2023 02

Jakutsk, spolubratia Ján Krupa, Pavol Michalka, Matthew Moon

Vianocne stretnutie 12 2023 03

Aldan, spolubratia František Špánik, Peter Lorenc, Patrik Mock

Vianocne stretnutie 12 2023 04

Jakutsk, spolubratia s farníkmi

Prajeme požehnaný vianočný čas.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.